fbpx

Treść artykułu

Likwidacja spółek i oddziałów to proces wymagający doświadczenia i wiedzy specjalistów z zakresu prawa, podatków i księgowości.

Wieloaspektowość procesu likwidacji spółki

Zmienność warunków prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiąc nieodłączny element biznesowej rzeczywistości, sprawia, iż potrzeby jej uczestników nie ograniczają się wyłącznie do tworzenia nowych jednostek, lecz obejmują również procesy likwidacji. Przyczyny tego rodzaju decyzji tkwią najczęściej w zrealizowaniu celu, do którego dany podmiot został powołany, uproszczeniu struktury kapitałowej, wyeliminowaniu niewykorzystywanego podmiotu oraz kosztów związanych z jego bieżącym funkcjonowaniem, konfliktu pomiędzy wspólnikami czy też w woli definitywnego zakończenia prowadzonej przez podmiot działalności.

Niezależnie od przesłanek decyzji o likwidacji, proces ów składa się z czynności o charakterze prawnym, podatkowym, rachunkowym i zarządczym. Poza zadośćuczynieniem formalnościom z zakresu postępowania likwidacyjnego, w ramach takiego procesu winno dojść do zakończenia interesów bieżących spółki, ściągnięcia wierzytelności, rozwiązania umów z pracownikami i kontrahentami, wypełnienia zobowiązań, upłynnienia majątku, jego podziału pomiędzy wspólników, prawidłowego odzwierciedlenia podjętych czynności w księgach rachunkowych i sporządzanych na ich podstawie sprawozdaniach oraz wypełnienia związanych z nimi obowiązków podatkowych.

Zakres wsparcia w likwidacji spółki lub oddziału

  • Analiza aktualnego stanu podmiotu mającego stanowić przedmiot procesu likwidacji oraz identyfikację czynności, umożliwiających realizację przyjętego celu
  • Wskazanie prawnych, podatkowych i księgowych skutków planowanych działań
  • Opracowanie szczegółowego harmonogramu likwidacji
  • Przygotowanie dokumentów wymaganych prawem w związku z likwidacją, w szczególności niezbędnych uchwał, oświadczeń, ogłoszeń i zawiadomień
  • Wsparcie likwidatorów w przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych, obejmujących zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, rozwiązanie umów z pracownikami i kontrahentami, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku
  • Reprezentacja przed sądem rejestrowym i urzędami w postępowaniach o rejestrację otwarcia likwidacji oraz o wykreślenie podmiotu z rejestrów i ewidencji
  • Koordynacja czynności realizowanych w ramach procesu likwidacji oraz nadzór nad jego prawidłowym, zgodnym z harmonogramem, przebiegiem

Interdyscyplinarność zespołu odpowiedzią na złożoność procesu likwidacyjnego

Mnogość aspektów składających się na proces likwidacji podmiotu sprawia, iż prawidłowa i sprawna realizacja wymaga połączenia kompetencji z zakresu prawa, podatków i rachunkowości, a także doświadczenia pozwalającego na możliwie wczesną identyfikację potencjalnych problemów oraz ich skuteczne unikanie lub rozwiązywanie. Wprawnego łączenia wszystkich przywołanych walorów możecie Państwo oczekiwać od ekspertów Grant Thornton, którzy pomogą Państwu wybrać i opracować optymalny scenariusz procedowania oraz wspomogą w jego sprawnej i bezpiecznej realizacji.

Ważne

Rokrocznie z sukcesem finalizujemy kilkanaście procesów likwidacji. Gromadzone przez lata doświadczenie, w połączeniu z wiedzą z zakresu prawa, podatków i rachunkowości, poszerza naszą perspektywę oglądu konkretnego procesu oraz umożliwia przewidywanie i neutralizowanie problemów, które wystąpić mogą w toku likwidacji.

 

Z naszych usług w zakresie likwidacji spółek i oddziałów korzystają zarówno grupy kapitałowe tworzone przez pokaźną liczbę spółek, jak i przedsiębiorcy prowadzący działalność w oparciu o jedną lub kilka jednostek gospodarczych. Cecha wspólna odbiorców przedmiotowej usługi sprowadza się do wyrażanej przez nich woli zakończenia bytu zbędnego podmiotu w sposób sprawny i bezpieczny oraz w oczekiwaniu kompleksowego wsparcia na drodze do realizacji tak zarysowanego celu.

Zobacz prezentację

Inne artykuły z kategorii: Założenie i reorganizacja biznesu Zobacz wszystkie

Podatkowe skutki Brexitu

Od 1 lutego Wielka Brytania formalnie nie jest już członkiem Unii Europejskiej, choć pozostaje związane unijnym prawem w ramach tzw. okresu przejściowego, który ma trwać do końca 2020 r.  Dotychczasowe negocjacje prowadzone między Wielką Brytanią…

Najczęściej czytane