fbpx

GrantThornton

Webinar: Jakie są możliwości w zakresie zatrudnienia personelu oraz uelastycznienia czasu pracy? (19 V)

Treść artykułu

Czwartek, 19 maja, godz. 10.00-12.00

O webinarze:

Możliwości zatrudnienia personelu w polskim systemie prawnym regulowane są przede wszystkim przez dwie ustawy: Kodeks pracy oraz kodeks cywilny. Obie ustawy przewidują różne, radykalnie różniące się od siebie formy zatrudnienia oraz różne wynikające z obu ustaw obowiązki. To samo dotyczy systemów i rozkładów czasu pracy, w jakich można zatrudniać pracowników oraz coraz częstszego dążenia do wykonywania pracy w tzw. „flexitime” albo w systemie pracy zdalnej. Webinar/seminarium ma na celu przegląd wybranych, najciekawszych zagadnień w powyższym zakresie.

Webinar kierowany jest do start-upów poszukujący różnych, także elastycznych, metod zatrudnienia personelu, w tym personelu pracującego zdalnie.

a) Umowa o pracę

b) Umowa zlecenia / umowa o świadczenie usług

c) Umowa o dzieło

d) Inne sposoby?

a) Czas pracy – co to?
b) Różne systemy czasu pracy
c) System zadaniowego czasu pracy
d) Inne przykłady „flexitime”

  • 12 miesięczny okres rozliczeniowy
  • Indywidualne harmonogramy
  • Różne godziny rozpoczynania pracy

a) Jak jest obecnie?

  • uregulowania specustawy Covid-19
  • powszechne stosowana praca zdalna (home office) niepodlegająca żadnym przepisom

b) wkrótce planowana nowelizacja Kodeksu pracy

Prelegentka:

W temat wprowadzi uczestników Jolanta Zarzecka-Sawicka.

Jolanta Zarzecka-Sawicka

Radca prawny, Partner, Grant Thornton

Od 20 lat doradza pracodawcom we wszelkich aspektach prawa pracy, w sprawach indywidualnych i zbiorowych, także zwolnień grupowych. Jest specjalistką w sprawach związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, w tym w zakresie kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie konkurencji. Doradza w sprawach związanych z ustalaniem zasad wynagradzania, nagród i premii oraz warunków odpraw.

Bezpłatna rejestracja

 

Najczęściej czytane