fbpx

GrantThornton

Webinar: Rewolucyjne zmiany w Prawie Pracy 2022 (8 IX)

Treść artykułu

Czwartek, 8 września, godz. 10.00-12.00

Jakie zmiany nas czekają?

Obecnie w Sejmie trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem na stałe do KP pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników (to dwa odrębne tematy, które zostały połączone w jednym projekcie). Po pierwszym czytaniu 7 lipca br. projekt został skierowany do dalszych prac legislacyjnych w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Przepisy mają prawdopodobnie wejść w życie jesienią tego roku. Podczas webinarium omówimy najważniejsze zmiany w Prawie Pracy, które nasz czekają.

Agenda spotkania:

I. Praca zdalna

 1. Praca zdalna – definicja;
 2. Rodzaje pracy zdalnej:
 • praca zdalna na jednostronne polecenie pracodawcy;
 • praca zdalna tzw. właściwa;
 • praca zdalna okazjonalna (na żądanie);
 1. Zasady wykonywania pracy zdalnej;
 2. Kontrola pracowników podczas pracy zdalnej;
 3. Obowiązki pracodawcy:
 • Koszty pracy zdalnej;
 • BHP;
 • Ochrona i bezpieczeństwo danych.
 1. Co z telepracą?

II. Kontrola trzeźwości pracowników

 1. Możliwość samodzielnego prowadzenia przez pracodawców kontroli trzeźwości pracowników na obecność alkoholu w organizmie oraz innych substancji działających podobnie do alkoholu;
 2. Zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości – obowiązki pracodawcy;
 3. Obowiązki pracodawcy po stwierdzeniami stanu po użyciu alkoholu albo stanu nietrzeźwości;
 4. Odpowiedzialność porządkowa pracowników.

III. Wdrożenie Derektyw UE – derektywa o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy oraz derektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, tzw. work-life balance

1 i 2 sierpnia minął termin na wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw (o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej – nr 2019/1152) i w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (zwana potocznie work-life balance – nr 2019/1158) do polskiego porządku prawnego. Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt nowelizacji Kodeksu pracy ma za zadanie wdrożyć powyższe przepisy. Projekt jeszcze nie trafił do Sejmu.

Co zakłada projekt nowelizacji?

 1. Umowa o pracę na okres próbny – zmiany;
 2. Umowa na czas określony – zmiany i nowe obowiązki pracodawców;
 3. Dodatkowe obowiązki informacyjne pracodawców – nowe informacje w umowach o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia;
 4. Wniosek pracownika o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy;
 5. Szkolenia;
 6. Przerwy w pracy;
 7. Prawo pracownika do równoległego zatrudnienia;
 8. Zmiany w w uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem:
 • Urlop rodzicielski;
 • Urlop wychowawczy;
 • Urlop ojcowski;
 1. Urlop opiekuńczy – nowy rodzaj urlopu;
 2. Zwolnienie od pracy (siła wyższa oraz pilne sprawy rodzinne);
 3. Elastyczna organizacja czasu pracy – szersze uprawnienia pracowników opiekujących się dziećmi do lat 8;
 4. Ochrona pracowników korzystających z uprawnień pracowniczych;
 5. Katalog wykroczeń przeciw prawom pracownika – zmiany.

IV. Ustawa o sygnalistach – z lotu ptaka

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli tzw. ustawy o sygnalistach ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej.

 1. Obowiązek wdrożenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń;
 2. Katalog naruszeń;
 3. Tryb i sposób zgłaszania naruszeń;
 4. Ochrona sygnalistów– zakaz działań odwetowych.

 

W temat wprowadzi uczestników Jolanta Zarzecka-Sawicka.

Jolanta Zarzecka-Sawicka

Radca prawny, Partner, Grant Thornton

Od 20 lat doradza pracodawcom we wszelkich aspektach prawa pracy, w sprawach indywidualnych i zbiorowych, także zwolnień grupowych. Jest specjalistką w sprawach związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, w tym w zakresie kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie konkurencji. Doradza w sprawach związanych z ustalaniem zasad wynagradzania, nagród i premii oraz warunków odpraw.

Bezpłatna rejestracja

Na webinar zapraszamy wspólnie z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą.

Najczęściej czytane