Zastrzeżony PESEL przeszkodą u notariusza

W ramach działań mających na celu zwalczanie kradzieży tożsamości, w zeszłym roku ustawodawca umożliwił nam zastrzeganie numeru PESEL. Z początkiem czerwca bieżącego roku z kolei…

W ramach działań mających na celu zwalczanie kradzieży tożsamości, w zeszłym roku ustawodawca umożliwił nam zastrzeganie numeru PESEL. Z początkiem czerwca bieżącego roku z kolei…


Jak uniknąć pułapek prawnych przy sprzedaży firmy z branży IT

Przed przystąpieniem do rozmów o warunkach transakcji z inwestorem, warto się do nich odpowiednio przygotować. Jedną z dobrych praktyk jest przeprowadzenie weryfikacji stanu spraw – swego rodzaju audytu wewnętrznego spółki – zanim zrobi to inwestor.

Przed przystąpieniem do rozmów o warunkach transakcji z inwestorem, warto się do nich odpowiednio przygotować. Jedną z dobrych praktyk jest przeprowadzenie weryfikacji stanu spraw – swego rodzaju audytu wewnętrznego spółki – zanim zrobi to inwestor.


5 istotnych ryzyk prawnych przy sprzedaży biznesu – jak ich uniknąć?

Sprzedaż biznesu, udziałów, czy przedsiębiorstwa to złożone, kilkuetapowe procesy. Każdy taki etap wiąże się z szeregiem ryzyk prawnych czyhających na sprzedającego. Z jakimi problemami mierzą się sprzedający w procesie zmierzającym do transakcji i jak ich uniknąć?

Sprzedaż biznesu, udziałów, czy przedsiębiorstwa to złożone, kilkuetapowe procesy. Każdy taki etap wiąże się z szeregiem ryzyk prawnych czyhających na sprzedającego. Z jakimi problemami mierzą się sprzedający w procesie zmierzającym do transakcji i jak ich uniknąć?


Umowa o przeniesienie praw autorskich. Co powinno się w niej znaleźć?

W kolejnym artykule z cyklu "Jak chronić własność intelektualną w firmie" pochylamy się nad tym, jakich błędów nie popełniać, pisząc umowy o przeniesienie praw autorskich.

W kolejnym artykule z cyklu "Jak chronić własność intelektualną w firmie" pochylamy się nad tym, jakich błędów nie popełniać, pisząc umowy o przeniesienie praw autorskich.


Prawa autorskie majątkowe i osobiste – czym są?

W kolejnym artykule z cyklu publikacji poświęconych własności intelektualnej w firmie pochylamy się nad kwestią praw autorskich do utworu, wyjaśniając różnice pomiędzy prawami autorskimi majątkowymi i osobistymi.

W kolejnym artykule z cyklu publikacji poświęconych własności intelektualnej w firmie pochylamy się nad kwestią praw autorskich do utworu, wyjaśniając różnice pomiędzy prawami autorskimi majątkowymi i osobistymi.


Czym jest i dlaczego warto chronić własność intelektualną?

Własność intelektualna towarzyszy nam niemal na każdym kroku. Prawa te dotykają również wielu aspektów organizacji firmy, relacji z jej pracownikami, kontrahentami a nawet konkurencją.

Własność intelektualna towarzyszy nam niemal na każdym kroku. Prawa te dotykają również wielu aspektów organizacji firmy, relacji z jej pracownikami, kontrahentami a nawet konkurencją.