fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Usługa audyt i wdrożenie RODO kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców objętych nowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Odpowiednie dostosowanie procesów w firmie do nowych wymogów i ich stosowanie nie powoduje komplikacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Szkolenie RODO

Szkolenie przygotowuje organizację i jej pracowników do bezpiecznego działania w ramach nowych przepisów.

Nasi eksperci:

 • przygotują pracowników do świadomego planowania działań,
 • przeanalizują procedury postępowania z wszystkimi kategoriami dokumentów
 • wyszkolą kadrę zarządzającą, właścicieli procesów oraz personelu przetwarzającego dane osobowe.

Po szkoleniu, nasi eksperci będą dostępni w ramach dyżurów, odpowiadając na Twoje pytania i wątpliwości.

Audyt przygotowania do RODO

Głównym celem audytu jest analiza obecnej gotowości organizacji do RODO. Na jego podstawie stworzymy rozwiązanie dostosowane do specyfiki Twojej firmy.

W ramach audytu przygotowania do RODO nasi eksperci:

 • przeprowadzą warsztaty merytoryczne, przygotowujące do wdrożenia zmian;
 • przeprowadzą audyt kluczowych miejsc w firmie: np. serwerowni, archiwów;
 • sporządzą mapę procesów przetwarzania danych,
 • dokonają wnikliwej analizy umów i regulaminów usług, które w swej naturze dotykają obszaru przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie audytu nasi eksperci będą mogli dokonać szczegółowej wyceny kosztów i czasu wdrożenia.

Zobacz prezentację

Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych

W ramach usługi wdrożenia RODO, nasi eksperci:

 • dokonają wyboru fizycznych i technicznych środków ochrony oraz implementacja niezbędnych procedur,
 • przygotują odpowiednie instrukcje dla dostawców i administratorów narzędzi teleinformatycznych,
 • przygotują procedury działanie w powstania incydentu zw. z ochroną danych osobowych,
 • opracują reguły kontaktu z osobami, których dane dotyczą,

Ponadto, nasi eksperci wspierają przedsiębiorców w przygotowaniu procedur i dokumentów wymaganych przez RODO i świadczą bieżącą obsługę systemu.

Skontaktuj się z nami w celu dobrania odpowiedniego zakresu współpracy.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Ochrona danych osobowych (RODO)

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane