Biografia

Mariusz jest odpowiedzialny za obszar wycen i doradztwa finansowego. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży konsultingowej. Koordynuje prace zespołów realizujących usługi w zakresie konsultingu, wycen, modelowania biznesowego, analizy finansowej, biorąc bezpośredni udział w realizacji kluczowych projektów.

Jest również ekspertem w obszarze doradztwa transakcyjnego. Skutecznie doradzał klientom zarówno w procesach kupna, jak i sprzedaży przedsiębiorstw oraz w pozyskaniu inwestora. Realizuje projekty związane z analizą i oceną możliwych scenariuszy optymalizacji zaangażowania kapitałowego w spółkach.

Pełni funkcję wicelidera zespołu branżowego do spraw energii i zasobów naturalnych. Certyfikowany Project Manager (Certified Project Management Associate IPMA Level D®).

W trakcie swojej kariery kierował oraz zrealizował wiele projektów doradczych, między innymi w branży paliwowej, górnictwa nafty i gazu, energetycznej, FMCG, farmaceutycznej, motoryzacyjnej oraz na rzecz administracji publicznej i samorządów lokalnych.

W 2017 roku dołączył do zespołu konsultingu Grant Thornton.

Ostatnie publikacje autora

Zobacz więcej