Interpretacje indywidualne

Skontaktuj się

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Czym jest interpretacja indywidualna?

Interpretacja  indywidualna to pisemne stanowisko organu podatkowego w zakresie podatkowego ujęcia zdarzeń gospodarczych, Ocena ta może dotyczyć stanów przeszłych jak i zdarzeń przyszłych. Uzyskanie pozytywnej interpretacji (potwierdzającej przedstawione stanowisko przez podatnika) co do zasady daje ochronę podatnikowi o ile, co jest kluczowe, przedstawiony i opisany stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, nie odbiegają od rzeczywistości. Poziom ryzyka podatkowego planowanych operacji ma niewątpliwy wpływ na podjęcie określonych decyzji biznesowych. Doradcy podatkowi z Grant Thornton wspomagają podatników w zakresie działań zmierzających do minimalizacji obciążeń podatkowych oraz minimalizacji ryzyka podważenia przez organy podatkowe zastosowanych bądź planowanych rozwiązań.

 • Co można zyskać dzięki interpretacji indywidualnej?

  Posiadanie indywidualnej interpretacji i zastosowanie się do niej daje ochronę przed zapłatą odsetek od zaległości podatkowych, sankcjami karnoskarbowymi (grzywnami, mandatami), a także przed zapłatą samego podatku. Należy pamiętać, że to właśnie wdrożenie rozwiązań przedstawionych w sformułowanym wniosku, jest warunkiem koniecznym dla objęcia wnioskodawcy ochroną płynącą z faktu otrzymania interpretacji.

 • Jaki jest zakres ochrony przy interpretacji indywidualnej?

  Zakres ochrony jest uzależniony od tego, czy we wniosku pytamy o zdarzenie, które wystąpiło (lub wystąpi) przed dniem doręczenia interpretacji, czy o zdarzenie, które będzie miało miejsce w przyszłości, po tym dniu. W pierwszym przypadku zakres ochrony jest węższy i obejmuje jedynie odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych oraz sankcje karnoskarbowe. W drugim – zainteresowany może zostać objęty ochroną dodatkowo także w zakresie zapłaty samego podatku.

 • Czy interpretacja indywidualna jest wiążąca?

  Otrzymana interpretacja nie jest wiążąca dla organu podatkowego. Oznacza to, że w prowadzonym postępowaniu organ podatkowy może nie zgodzić się z wykładnią przedstawioną w interpretacji przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i wydać decyzję, w której określi podatek do zapłaty. W takim przypadku jednak, na wniosek posiadacza interpretacji, organ, który wydał decyzję zwolni z zapłaty podatku.

Zakres wsparcia

 • Przygotowanie niezbędnych wniosków

  Profesjonalne przygotowanie wniosków o pisemną interpretację przepisów prawa.

 • Nadzór nad procesem wydawania interpretacji

  W celu uzyskania możliwie najszybszej satysfakcjonującej odpowiedzi.

 • Występowanie z wnioskiem o wydanie interpretacji udzielanych na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

  (w tym do ZUS)

 • Występowanie z wnioskiem do GUS

  O wydanie opinii interpretacyjnej w zakresie klasyfikacji statystycznej.

 • Wsparcie w przypadku niekorzystnej interpretacji podatkowej

  Profesjonalną pomoc w zakresie wykorzystania środków zaskarżania niekorzystnej interpretacji podatkowej.

Zobacz pozostałe (2)
Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Analiza wstępna

  Przed rozpoczęciem prac wspólnie z Klientem ustalamy, czy i w jakim zakresie uzyskanie interpretacji pozwoli na bezpieczną minimalizację obciążeń podatkowych lub wyjaśnienie wątpliwości co do stosowania przepisów prawa.

 • Identyfikacja potrzeb

  Określamy, jakiej informacji od organu potrzebujemy dla wyjaśnienia sposobu stosowania przepisów. Następnie dokładnie ustalamy stan faktyczny sprawy i formułujemy zapytanie tak, aby uzyskać odpowiedź użyteczną dla Klienta.

 • Oczekiwanie na wydanie interpretacji indywidualnej

  Okres oczekiwania na wydanie interpretacji wynosi do 3 miesięcy (w praktyce najczęściej od 1 do 3 miesięcy) i może ulec wydłużeniu, jeżeli organ podatkowy wezwie do uzupełnienia wniosku o interpretację. W takim przypadku czas oczekiwania na interpretację wydłuża się o czas potrzebny na doręczenia pism z wezwaniem i odpowiedzią, oraz o czas przygotowania samego uzupełnienia wniosku (termin wynosi 7 dni). Nieudzielenie odpowiedzi na wezwanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Przed rozpoczęciem prac wspólnie z Klientem ustalamy, czy i w jakim zakresie uzyskanie interpretacji pozwoli na bezpieczną minimalizację obciążeń podatkowych lub wyjaśnienie wątpliwości co do stosowania przepisów prawa.

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika: od 2016 r. obowiązuje w polskim prawie podatkowym klauzula o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika. Podatnicy chętnie powołują się na klauzulę w swoich indywidualnych sprawach (w tym we wnioskach o wydanie interpretacji).

ARTYKUŁ Audyt PIT i ZUS

Kompleksowe badanie prawidłowości naliczania wynagrodzeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Przeczytaj

Dlaczego Grant Thornton?

Pozyskujemy ponad 200 interpretacji rocznie dla naszych Klientów!

Wieloletnie doświadczenie doradców podatkowych Grant Thornton w uzyskiwaniu korzystnych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz ścisła współpraca z przedstawicielami Klienta pozwolą na sprawne wykonanie wszystkich prac związanych z usługą.

Więcej informacji na temat wsparcia w zakresie przygotowania wniosków o interpretacje indywidualne przez Grant Thornton można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 1000+

  uzyskanych interpretacji podatkowych

Zapytaj o ofertę usługi

Interpretacje indywidualne

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt