Inne prace biegłego rewidenta: ekspertyzy, analizy, konsultacje

Skontaktuj się

Jan Letkiewicz

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Jaki jest cel usług biegłego rewidenta?

Sprawne zarządzanie firmą i jej finansami wymaga dostępu do szerokiej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów. Celem usług poświadczających i doradczych jest bieżące wspieranie klientów we wszystkich działaniach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością przedsiębiorstwa.

 • Co robią biegli rewidenci?

  Wykonujemy różnego rodzaju analizy, dotyczące sposobów księgowania oraz systemów księgowych, opinie potwierdzające prawidłowość zastosowanych rozwiązań ewidencyjnych oraz wskazujące te właściwe. Opracowujemy szereg porad z obszaru rachunkowości i sprawozdawczości

 • Jak wygląda nasze wsparcie?

  Celem usług doradczych jest bieżące wspieranie klientów we wszystkich działaniach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością przedsiębiorstwa oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące tego obszaru działania.

Zakres wsparcia

Usługi poświadczające i doradcze:

 • TFI

  weryfikacja systemów zarządzania ryzykiem

 • Konsultacje z zakresu rachunkowości
  • Przygotowanie/uaktualnienie polityk rachunkowości
  • Przygotowanie konsultacji/opracowań dotyczących kluczowych zagadnień rachunkowych w zakresie standardów MSSF/UoR/inne
  • Wpływ zmian zasad rachunkowości na sprawozdanie finansowe
 • Uzgodnione procedury i usługi atestacyjne
  • Usługi atestacyjne dotyczące indywidualnych potrzeb firmy
  • Weryfikacja spełnienia warunków wynikających z umów kredytowych (kowenanty)
  • Weryfikacja finansowania inwestycji – dotacje, środki własne, środki unijne, pomoc publiczna
  • Weryfikacja/przygotowanie testu na utratę aktywów w tym wartości firmy
  • Weryfikacja wyceny znaków towarowych
  • Usługi poświadczającej na temat prognozowanych informacji finansowych przygotowanych dla potrzeb instytucji finansowych
  • Badanie planu połączenia, podziału, przekształcenia spółek
 • Rozwiązania systemowe
  • Projektowanie i aktualizowanie planów kont
  • Powdrożeniowe przeglądy systemów księgowych i konsolidacyjnych
  • Rozwiązania w zakresie optymalizacji podatków i podatku odroczonego
  • Rozwiązania systemowe do sprawozdawczości MSSF i sprawozdawczości polskiej
  • Arkusz konsolidacyjny
  • Automatyczne sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Wdrożenie nowych standardów rachunkowości
  • Pomoc we wdrażaniu nowych wymogów sprawozdawczości finansowej
  • Kontrola zgodności z nowymi wymogami sprawozdawczości finansowej
  • Wdrażanie MSSF, MSRSP
 • Szkolenia, otwarte seminaria i warsztaty
  • Dedykowane Szkolenia w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, MSSF, rachunku przepływów pieniężnych (cash-flow), podatku odroczonego, przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, MSRSP (IPSAS)
  • Warsztaty z konstrukcji Rachunku przepływów pieniężnych
Zobacz pozostałe (1)
Purpurowy Informator Raportowanie niefinansowe

Kogo dotyczy obowiązek i jaki jest jego zakres?

Dowiedz się więcej

Szerokie wsparcie w obszarze sprawozdawczości i finansów

Usługi poświadczające i doradcze wykonywane przez naszych biegłych rewidentów opierają się na dobrym zrozumieniu potrzeb klienta, wywiązaniu się z postawionego przed nami zadania w czasie pozwalającym klientowi na sprawne rozwiązanie problemu jak również uwzględnieniu wszystkich różnorodnych aspektów realizowanego zlecenia.

Dlaczego Grant Thornton?

Biegli rewidenci, którzy rozumieją potrzeby biznesowe Klienta

Nasi klienci zwracają się do nas w sytuacji, gdy potrzebują wiarygodnego zapewnienia wobec banku, urzędu, współwłaściciela lub kontrahenta, a jednocześnie liczą na sprawność i szybkość działania. Pomagamy im usprawnić proces sprawozdawczości finansowej poprzez rozwiązania systemowe które przyczyniają się do poprawy jego efektywności.

 • 100+

  audytorów. Liczny i doświadczony Zespół

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 4. miejsce

  w Rankingu audytorów Rzeczpospolitej i Gazety Parkiet

Zapytaj o ofertę usługi

Inne prace biegłego rewidenta: ekspertyzy, analizy, konsultacje

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jan Letkiewicz

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Jan Letkiewicz

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt