fbpx

GrantThornton

Inne prace biegłego rewidenta: ekspertyzy, analizy, konsultacje

Treść artykułu

Sprawne zarządzanie firmą i jej finansami wymaga dostępu do szerokiej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów. Celem usług poświadczających i doradczych jest bieżące wspieranie klientów we wszystkich działaniach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością przedsiębiorstwa.

Wykonujemy różnego rodzaju analizy, dotyczące sposobów księgowania oraz systemów księgowych, opinie potwierdzające prawidłowość zastosowanych rozwiązań ewidencyjnych oraz wskazujące te właściwe. Opracowujemy szereg porad z obszaru rachunkowości i sprawozdawczości. Celem usług doradczych jest bieżące wspieranie klientów we wszystkich działaniach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością przedsiębiorstwa oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące tego obszaru działania.

Usługi poświadczające i doradcze:

TFI – weryfikacja systemów zarządzania ryzykiem

Konsultacje z zakresu rachunkowości

 • Przygotowanie/uaktualnienie polityk rachunkowości
 • Przygotowanie konsultacji/opracowań dotyczących kluczowych zagadnień rachunkowych w zakresie standardów MSSF/UoR/inne
 • Wpływ zmian zasad rachunkowości na sprawozdanie finansowe

Uzgodnione procedury i usługi atestacyjne

 • Usługi atestacyjne dotyczące indywidualnych potrzeb firmy
 • Weryfikacja spełnienia warunków wynikających z umów kredytowych (kowenanty)
 • Weryfikacja finansowania inwestycji – dotacje, środki własne, środki unijne, pomoc publiczna
 • Weryfikacja/przygotowanie testu na utratę aktywów w tym wartości firmy
 • Weryfikacja wyceny znaków towarowych
 • Usługi poświadczającej na temat prognozowanych informacji finansowych przygotowanych dla potrzeb instytucji finansowych
 • Badanie planu połączenia, podziału, przekształcenia spółek

Rozwiązania systemowe

 • Projektowanie i aktualizowanie planów kont
 • Powdrożeniowe przeglądy systemów księgowych i konsolidacyjnych
 • Rozwiązania w zakresie optymalizacji podatków i podatku odroczonego
 • Rozwiązania systemowe do sprawozdawczości MSSF i sprawozdawczości polskiej
 • Arkusz konsolidacyjny
 • Automatyczne sporządzanie sprawozdań finansowych

Wdrożenie nowych standardów rachunkowości

 • Pomoc we wdrażaniu nowych wymogów sprawozdawczości finansowej
 • Kontrola zgodności z nowymi wymogami sprawozdawczości finansowej
 • Wdrażanie MSSF, MSRSP

Szkolenia

 • Dedykowane Szkolenia w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, MSSF, rachunku przepływów pieniężnych (cash-flow), podatku odroczonego, przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, MSRSP (IPSAS)
 • Warsztaty z konstrukcji Rachunku przepływów pieniężnych

Otwarte seminaria i warsztaty

Zobacz prezentację

Szerokie wsparcie w obszarze sprawozdawczości i finansów

Usługi poświadczające i doradcze wykonywane przez naszych biegłych rewidentów opierają się na dobrym zrozumieniu potrzeb klienta, wywiązaniu się z postawionego przed nami zadania w czasie pozwalającym klientowi na sprawne rozwiązanie problemu jak również uwzględnieniu wszystkich różnorodnych aspektów realizowanego zlecenia.

Jan Letkiewicz

Partner Zarządzający

Nasi klienci zwracają się do nas w sytuacji, gdy potrzebują wiarygodnego zapewnienia wobec banku, urzędu, współwłaściciela lub kontrahenta, a jednocześnie liczą na sprawność i szybkość działania. Pomagamy im usprawnić proces sprawozdawczości finansowej poprzez rozwiązania systemowe które przyczyniają się do poprawy jego efektywności.

Przygotowujemy ekspertyzy i konsultacje. Wiemy jak ważne jest aby uwzględniały one wszelkie możliwe rozwiązania i były przygotowane w czasie pozwalającym klientowi na uporanie się z problemem.

Rozumiemy, jak ważne jest przystosowywanie się do ciągle zmieniających się MSSF, nowych standardów rachunkowości zarówno krajowych jak i międzynarodowych dlatego proponujemy naszym klientom dedykowane szkolenia.

Inne artykuły z kategorii: Audyt Zobacz wszystkie

Raportowanie niefinansowe (ESG) – zakres raportowania w latach 2022-2024

Jesteśmy w trakcie rewolucji związanej z raportowaniem niefinansowym. W najbliższych latach zasadniczo zmieni się zakres tego raportowania, zostanie ono znacząco poszerzone jak również ustrukturyzowane i wystandaryzowane. Zmiany spowodują nie tylko wyższą jakość i wartość informacyjną…

Najczęściej czytane