Audyt

Przygotuj się do zmian w przepisach audytowych

Spółki, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, powinny wprowadzić nowe regulacje wymagane Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, aby uniknąć…

Najnowsze raporty Zobacz wszystkie