Jan Letkiewicz

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Biografia

Od 2008 roku kieruje Zespołem Audytu na stanowisku Partnera Zarządzającego. Prace zawodową rozpoczął w 1995 roku w Grant Thornton. Doświadczenie zdobył prowadząc projekty badań sprawozdań finansowych dla największych polskich grup kapitałowych, kierując pracami audytorskimi w procesie oferty publicznej oraz wielu projektów doradczych z obszaru rachunkowości i audytu.

Jan specjalizuje się w badaniu grup kapitałowych oraz konsolidacji sprawozdań finansowych. W zespole rozstrzyga pojawiające się kwestie merytoryczne, weryfikuje przeprowadzone prace oraz podejmuje ostateczną decyzję o kształcie i rodzaju dokumentów wydawanych klientowi.

Biegły rewident. Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów bieżącej i poprzedniej kadencji. Przewodniczący Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wybrani klienci: LPP, Pekabex, Atal, Amica, Wielton, TZMO, Circle-K, CD PROJEKT, Rafako, PBG, Work Service, Rawlplug

Ostatnie publikacje autora

Zobacz więcej