Jan Letkiewicz

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Biografia

W zespole rozstrzyga pojawiające się kwestie merytoryczne, weryfikuje przeprowadzone prace oraz podejmuje ostateczną decyzję o kształcie i rodzaju dokumentów wydawanych klientowi. Specjalizuje się w badaniu grup kapitałowych oraz konsolidacji sprawozdań finansowych. Doświadczenie zdobył pracując przy wdrożeniach polityki rachunkowości zgodnej z MSR/MSSF, pracach audytorskich w procesie oferty publicznej oraz badaniach planów połączeń spółek.

Prace zawodową rozpoczął w 1995 roku w Grant Thornton. Od 2008 roku kieruje Zespołem Audytu na stanowisku Partnera Zarządzającego.

Biegły rewident. Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów bieżącej i poprzedniej kadencji. Przewodniczący Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Posiadacz Diploma in International Financial Reporting ACCA. Biegle włada językiem angielskim.

Wybrani klienci: Grupa Kapitałowa Pekabex, Grupa Kapitałowa Atal, Grupa Kapitałowa Pamapol, Grupa Kapitałowa Czerwona Torebka, Grupa Kapitałowa LPP, Grupa Kapitałowa Amica, Grupa Kapitałowa Wielton, Grupa Kapitałowa TZMO, Grupa Kapitałowa Wentworth, Grupa Kapitałowa Oceanic, United Beverages, Statoil, Start-Typ Sport.

Ostatnie publikacje

Istotność w sprawozdaniu finansowym

Zasada istotności w sprawozdaniu finansowym określa, jakie zdarzenia występujące w spółce wpływają znacząco na sytuację finansową jednostki i powinny zostać ujęte w sprawozdaniu. Jeśli ich…

Magazyn PLUS Audyt

Szanowni Państwo, oddajemy do Państwa rąk kolejne wydanie magazynu „PLUS” Grant Thornton. Tym razem jest on niemal w całości poświęcony zagadnieniom związanym z rachunkowością i…

Magazyn PLUS Audyt

Szanowni Państwo, rachunkowość i audyt finansowy wydają się hermetycznymi i złożonymi dziedzinami wiedzy. Sam fakt, że Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to grubo ponad 1000 stron…

Nasi eksperci