Analiza podwójnej istotności

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Czym jest analiza podwójnej istotności?

Z regulacji zawartych w Europejskich Standardach Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards – ESRS) wynika konieczność przeprowadzenia analizy tzw. podwójnej istotność ang. double materiality. Analiza ta obejmuje badanie wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo (perspektywa Wpływu) oraz wpływ trendów społecznych i kwestii środowiskowych bezpośrednio na działalność jednostki i jej kondycję finansową (perspektywa Finansowa).

 • Dla kogo jest analiza podwójnej istotności?

  Analiza podwójnej istotności jest niezbędna dla organizacji, które już mają lub w krótce będą miały obowiązek raportowania zgodnie Dyrektywą w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz z Europejskimi Standardanu Raportowania Zrównoważonego ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

 • Kiedy przeprowadzić analizę podwójnej istotności?

  Nie tylko presja regulacyjna, ale i rynkowa w kontekście zrównoważonego rozwoju staje się coraz silniejsza, zatem jednym z istotnych działań staje się uporządkowanie i holistyczne włączenie działań z obszarów ESG w procesy strategiczne i operacyjne firmy.

   

 • Co zyskasz dzięki analizie podwójnej istotności?

  Dzięki analizie podwójnej istotności uzyskasz wiedzę na temat wpływu, jaki wywołuje na środowisko i społeczeństwo funkcjonowanie firmy oraz w jaki sposób środowisko i społeczeństwo wpływa na firmę, a także Raport: Analiza Podwójnej Istotności, czyli wnioski z badania wpływu działalności firmy na środowisko i społeczeństwo oraz wpływu kwestii społecznych i środowiskowych na działalność firmy i jej kondycję finansową.

   

Zakres wsparcia

 • Analiza szans i ryzyk z Perspektywy Wpływu oraz Perspektywy Finansowej

  – Ocena zidentyfikowanych kwestii ESG z perspektywy modelu biznesowego i okoliczności specyficznych dla firmy oraz analiza potrzeb i oczekiwań interesariuszy.

  – Identyfikacja szans i ryzyk z Perspektywy Wpływu oraz Perspektywy Finansowej.

 • Wybór priorytetów do ujawnienie w Raporcie ESG

  Priorytetyzacja obszarów z istotnym wpływem na środowisko i społeczeństwo oraz istotnym wpływem środowiska i społeczeństwa na wartości organizacji.

 • Raport: Analiza Podwójnej Istotności

  Opracowanie wniosków z analiz oraz prezentacja rekomendowanych działań dla firmy w zakresie Perspektywy Wpływu i Perspektywy Finansowej, w tym inicjatyw, które mają największe znaczenie dla firmy i powinny zostać ujawnione w Raporcie ESG.

Raportowanie ESG Jakie zmiany przyniesie 2024 rok?
Czytaj artykuł

Proces realizacji

 • Audyt wewnętrzny

  Przegląd dokumentów organizacyjnych (regulaminów, polityk, procedur, itp.).

 • Analiza kwestii ESG ogólnych i sektorowych

  Przegląd tematów zrównoważonego rozwoju określonych w ESRS oraz identyfikacja i analiza kwestii ESG, które są uważane za istotne w danej branży.

 • Opracowanie tez i rekomendacji

  Przygotowanie wniosków, tez oraz rekomendacji dotyczących możliwych działań w postaci Raportu: Analiza podwójnej istotności.

Przegląd dokumentów organizacyjnych (regulaminów, polityk, procedur, itp.).

Dlaczego Grant Thornton?

W Grant Thornton posiadamy nie tylko kompetencje w zakresie raportowanie ESG. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie aby wspólnie z Państwem przejść przez ten proces, zaplanować go w sposób efektywny, zwrócić Państwu uwagę na wczesnym etapie na odpowiednie ryzyka i dotrzymać umówionych terminów. Komunikujemy się z Państwem na każdym etapie badania, odpowiednio wcześnie adresując pojawiające się wyzwania.

Łączymy zindywidualizowane podejście do specyfiki działalności Klienta z doświadczeniem w zakresie doboru najbardziej efektywnych metod i narzędzi analitycznych z punktu widzenia oczekiwanych informacji.

 • 31 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Analiza podwójnej istotności

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Poproś o kontakt