Budowa strategii ESG

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Czym jest strategia ESG

Strategia ESG, podobnie jak strategia biznesowa firmy, wyznacza kierunki rozwoju organizacji. Strategia ESG dodatkowo pozwala ustalić priorytety oraz określić działania i projekty w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Założone w strategii ESG cele wraz z ich wartościami i sposobami pomiaru pozwalają na monitorowanie postępów oraz na sprawne przygotowanie sprawozdania z ich realizacji w postaci Raportu ESG.

 • Dla kogo jest strategia ESG

  Strategia ESG jest niezbędna dla firm, które już mają lub w krótce będą miały obowiązek raportowania zgodnie dyrektywą CSRD oraz ze standardami raportowania ESRS. Jest ona wstępem do sporządzenia Raportu ESG. Strategia ESG będzie przydatna również dla firmy, które już mają lub w krótce będą miały obowiązek raportowania zgodnie Dyrektywą w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD oraz z Europejskimi Standardanu Raportowania Zrównoważonego ESRS.

 • Kiedy budować strategię ESG

  Nie tylko presja regulacyjna, ale i rynkowa w kontekście zrównoważonego rozwoju staje się coraz silniejsza, zatem jednym z istotnych działań staje się uporządkowanie i holistyczne włączenie działań z obszarów ESG w procesy strategiczne i operacyjne firmy.  Aby firmy mogły sprawienie i sukcesem przejść na zrównoważony rozwój należy zacząć działać już dzisiaj. Należy również pamiętać, że Strategia ESG jest jednym z podstawowych ujawnień w Raporcie ESG.

 • Co zyskasz dzięki strategii ESG?

  Dzięki strategii ESG zyskasz m.in. określone kierunki rozwoju firmy w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, łatwiejszy dostęp do zielonego finasowania, oszczędności w średniej perspektywie czasowej oraz strategię ESG – dokument wyznaczający zrównoważone kierunki rozwoju firmy oraz priorytety, działania i projekty w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego

Zakres wsparcia

 • Diagnoza

  Diagnoza i ocena wyzwań, jakie stoją przed organizacją oraz problemów i dysfunkcji, które blokują jej rozwój zgodny z założeniami ESG.

 • Analiza firmy i otoczenia

  Badanie elementów wewnętrznych firmy oraz dalszego i bliższego otoczenia rynkowego.

 • Założenia strategiczne i mierniki strategii

  – Uzgodnienie priorytetów i założeń strategicznych w obszarze ESG.
  – Ustanowienie celów i mierników monitorowania strategii rozwoju.

 • Model biznesowy

  Budowanie nowych modeli biznesowych.

 • Unijna Taksonomia działalności zrównoważonej środowiskowo

  Ocena, które z działalności firmy można uznawać za zrównoważone zgodnie z europejskimi standardami.

 • Portfel projektów strategicznych

  Identyfikacja inicjatyw strategicznych.

 • Operacjonalizacja strategii

  Operacjonalizacja strategii z wykorzystaniem metod zarządzania projektami.

Zobacz pozostałe (4)
Raportowanie ESG Jakie zmiany przyniesie 2024 rok?
Czytaj artykuł

Proces realizacji

 • Diagnoza organizacyjna

  Badanie metodą bilansu strategicznego oraz warsztaty diagnostyczne wg autorskiej metody 6BOX.

 • Analiza strategiczna

  Badanie elementów dalszego i bliższego otoczenia rynkowego – identyfikacja możliwych do wykorzystania szans, a także zagrożeń, którym należy skutecznie przeciwdziałać. Dowiedz się więcej o analizie strategicznej.

 • Warsztaty "Tworzenie strategii ESG"

  Uzgodnienie założeń i priorytetów strategii rozwoju, filarów, celów i inicjatyw strategicznych w obszarze ESG, zgodnie z metodą zrównoważonej karty wyników.

 • Opracowanie dokumentu strategii ESG

  Przygotowanie dokumentu wyznaczającego zrównoważone kierunki rozwoju firmy oraz priorytety, działania i projekty w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego.

 • Operacjonalizacja Strategii ESG i asysta wdrożeniowa

  – Zaprojektowanie inicjatyw strategicznych i budowanie kompetencji efektywnego zarządzania projektami.

  – Wsparcie w monitorowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju – bieżąca asysta i wzmacnianie działań w zakresie zarządzania projektami strategicznymi.

Badanie metodą bilansu strategicznego oraz warsztaty diagnostyczne wg autorskiej metody 6BOX.

Dlaczego Grant Thornton?

W Grant Thornton posiadamy nie tylko kompetencje w zakresie raportowanie ESG. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie aby wspólnie z Państwem przejść przez ten proces, zaplanować go w sposób efektywny, zwrócić Państwu uwagę na wczesnym etapie na odpowiednie ryzyka i dotrzymać umówionych terminów. Komunikujemy się z Państwem na każdym etapie badania, odpowiednio wcześnie adresując pojawiające się wyzwania.

Łączymy zindywidualizowane podejście do specyfiki działalności Klienta z doświadczeniem w zakresie doboru najbardziej efektywnych metod i narzędzi analitycznych z punktu widzenia oczekiwanych informacji.

 • 31 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Budowa strategii ESG

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Poproś o kontakt