Banki, fundusze i inne podmioty finansowe

Skontaktuj się

Paweł Zaczyński

Associate Partner, Biegły Rewident

Skontaktuj się

Elżbieta Grześkowiak

Partner, Biegły rewident

Podmioty finansowe działają na ściśle regulowanym rynku podlegającym ciągłym zmianom. Tylko w ostatnich latach weszły takie regulacje jak wdrożenie MSSF 9, MIFID II, Rekomendacja H, Rekomendacja S, Rekomendacja T. Banki musiały wdrożyć rozwiązania związane z STIR czy Split Payment. Ubezpieczycieli czeka wdrożenie MSSF 17. Zmiany dotyczą także cyfryzacji, cyberbezpieczeństwa, wykorzystania technologii blockchain i Big Data, dynamicznie rozwijających się fintechów oraz wzmacniania zaufania na rynku.

Dobrą alternatywą dla budowania wewnętrznych zasobów jest korzystanie ze wsparcia ekspertów zewnętrznych. Specjaliści Grant Thornton posiadają doświadczenie zebrane we współpracy z bankami, firmami leasingowymi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych, domami maklerskimi czy ubezpieczycielami. Dzięki temu możemy zaproponować Państwu najlepsze rozwiązania pomagające w realizacji Państwa celów.

Zakres wsparcia

Zakres usług dla podmiotów finansowych:

 • Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

  sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jak i Ustawą o rachunkowości banków komercyjnych, oddziałów instytucji kredytowych i banków zagranicznych, firm leasingowych, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, ubezpieczycieli, firm zarządzających wierzytelnościami oraz prowadzących działalność pożyczkową.

 • Wyceny lokat Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

  nasze prace polegają na oszacowaniu wartości aktywów niepublicznych (nie tylko akcji i udziałów), w których TFI lokują swoje kapitały. W związku z aktualnymi przepisami i wymogami KNF, wycena realizowana jest cyklicznie jako aktualizacje, najczęściej kwartalne przy zachowaniu ściśle określonych terminów dotyczących sporządzenia i dostarczenia wyników wyceny do klienta oraz depozytariuszy.

 • Niezależny Przegląd Przedsiębiorstw (IBR)

  przygotowany raport dostarcza wierzycielom wiarygodną informację na temat bieżącej sytuacji danego przedsiębiorstwa oraz jego dalszych perspektyw.

 • Weryfikacja modeli finansowych

  kompleksowo analizujemy i sprawdzamy poprawność dostarczonych przez klienta modeli finansowych. W zależności od potrzeb możemy zweryfikować modele pod kątem przyjętych założeń biznesowych, a także ocenić ich poprawność metodyczną, logiczną i matematyczną. Wskazujemy ewentualne błędy w modelu lub wyjaśniamy powstałe wątpliwości, w rezultacie wydajemy opinię końcową o poprawności sporządzenia modelu finansowego.

 • Weryfikacja modelu wyceny wg MSSF 9

  weryfikujemy homogeniczność segmentów, poprawność oszacowania parametrów LGD, PD, EAD, CCF. Weryfikujemy kompletność i poprawność danych przyjętych do wyliczeń, wskazujemy na nieścisłości metodologiczne i przygotowujemy rekomendacje zmian w modelach.

Znamy się na bankach, funduszach inwestycyjnych i innych podmiotach finansowych:

 • Wyróżnia nas ekspercka wiedza w zakresie modeli finansowych, wdrożenia MSSF 9, systemu kontroli wewnętrznej, cyberbezpieczeństwa, czy współpracy z podmiotami finansowymi przechodzącymi dynamiczny proces zmian czy też restrukturyzację.
 • Nasi eksperci posiadają wieloletnie praktyczne doświadczenie zdobyte podczas pracy w departamencie finansów, skarbu, zarządzania ryzykiem finansowym, bezpieczeństwa IT w bankach i ubezpieczycielach, zarządzaniu dużymi portfelami instrumentów pochodnych czy wdrożeniu systemu kontroli wewnętrznej w banku i jej weryfikacji zgodnej z Sarbanes-Oxley Act.
 • Zapewniamy kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów i wsparcie w realizacji celów.

HSBC

 • O firmie

  Jedna z największych instytucji bankowych na świecie. Grupa HSBC udostępnia rozwiązania finansowe ponad 40 milionom klientów na całym świecie

 • Zakres usługi

  Due diligence jakości portfela należności klientów HSBC France SA Oddział w Polsce dla celów rozpoczęcia świadczenie usługi faktoringu

ING

 • O firmie

  Bank komercyjny, świadczący usługi dla klientów indywidualnych, firm i instytucji

 • Zakres usługi

  Badania User Experience i codzienne wsparcie projektowe przy „Moje ING”, jednej z pierwszych w Polsce, w pełni responsywnej i spersonalizowanej bankowości internetowej

PKO Leasing

 • O firmie

  Jest największą firmą leasingową w Polsce. Leaderem nowoczesnych rozwiązań w zakresie finansowania biznesu Zakres usługi: Badanie półrocznego sprawozdania finansowego za 2019

 • Zakres usługi

  Badanie półrocznego sprawozdania finansowego

Aviva

 • O firmie

  Największa grupa ubezpieczeniowa w UK i jedna ze 100 największych spółek notowanych na londyńskiej giełdzie

 • Zakres usługi

  Wsparcie w tworzeniu serwisu inwestycyjnego Aviva24.pl. Konsultacje i badania User Experience

Plus Bank

 • O firmie

  Bank detaliczny, specjalizujący się w udzielaniu kredytów gotówkowych

 • Zakres usługi

  Badanie sprawozdań finansowych

Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • O firmie

  Bank uniwersalny, oferujący usługi z zakresu bankowości codziennej, oszczędności i kredytów, leasingu i inwestycji

 • Zakres usługi

  Pomoc w rozwoju wewnętrznego systemu, który wspiera doradców w realizacji zadań związanych z obsługą klienta. Badania i testy zaprojektowanego systemu z pracownikami na rożnych stanowiskach

Intesa Sanpaolo Bank Oddział w Polsce

 • O firmie

  Jest polskim oddziałem jednego z największych międzynarodowych Banków z siedzibą we Włoszech

 • Zakres usługi

  Badanie sprawozdań finansowych

Bank Polskiej Spółdzielczości

 • O firmie

  Bank komercyjny zrzeszający około 2/3 sektora bankowości spółdzielczej, co czyni go największym bankiem zrzeszającym w Polsce

 • Zakres usługi

  Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Idea Getin Leasing

 • O firmie

  Głównym obszarem działalności jest finansowanie leasingiem inwestycji firm, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

 • Zakres usługi

  Badanie sprawozdań finansowych

Finansowanie inwestycji coraz trudniejsze

Wpływ podwyżek stóp procentowych na koszty finansowe przedsiębiorstw w Polsce

Czytaj artykuł