fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Podmioty finansowe działają na ściśle regulowanym rynku podlegającym ciągłym zmianom. Tylko w ostatnich latach weszły takie regulacje jak wdrożenie MSSF 9, MIFID II, Rekomendacja H, Rekomendacja S, Rekomendacja T. Banki musiały wdrożyć rozwiązania związane z STIR czy Split Payment. Ubezpieczycieli czeka wdrożenie MSSF 17. Zmiany dotyczą także cyfryzacji, cyberbezpieczeństwa, wykorzystania technologii blockchain i Big Data, dynamicznie rozwijających się fintechów oraz wzmacniania zaufania na rynku.

Czytaj więcej: Jak wzrosną koszty finansowania w kredytach opartych na stawce WIBOR?

Dobrą alternatywą dla budowania wewnętrznych zasobów jest korzystanie ze wsparcia ekspertów zewnętrznych. Specjaliści Grant Thornton posiadają doświadczenie zebrane we współpracy z bankami, firmami leasingowymi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych, domami maklerskimi czy ubezpieczycielami. Dzięki temu możemy zaproponować Państwu najlepsze rozwiązania pomagające w realizacji Państwa celów.

Zakres usług dla podmiotów finansowych:

 • Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jak i Ustawą o rachunkowości banków komercyjnych, oddziałów instytucji kredytowych i banków zagranicznych, firm leasingowych, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, ubezpieczycieli, firm zarządzających wierzytelnościami oraz prowadzących działalność pożyczkową.
 • Wyceny lokat Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, nasze prace polegają na oszacowaniu wartości aktywów niepublicznych (nie tylko akcji i udziałów), w których TFI lokują swoje kapitały. W związku z aktualnymi przepisami i wymogami KNF, wycena realizowana jest cyklicznie jako aktualizacje, najczęściej kwartalne przy zachowaniu ściśle określonych terminów dotyczących sporządzenia i dostarczenia wyników wyceny do klienta oraz depozytariuszy.
 • Niezależny Przegląd Przedsiębiorstw (IBR), przygotowany raport dostarcza wierzycielom wiarygodną informację na temat bieżącej sytuacji danego przedsiębiorstwa oraz jego dalszych perspektyw.
 • Weryfikacja modeli finansowych, kompleksowo analizujemy i sprawdzamy poprawność dostarczonych przez klienta modeli finansowych. W zależności od potrzeb możemy zweryfikować modele pod kątem przyjętych założeń biznesowych, a także ocenić ich poprawność metodyczną, logiczną i matematyczną. Wskazujemy ewentualne błędy w modelu lub wyjaśniamy powstałe wątpliwości, w rezultacie wydajemy opinię końcową o poprawności sporządzenia modelu finansowego.
 • Weryfikacja modelu wyceny wg MSSF 9 weryfikujemy homogeniczność segmentów, poprawność oszacowania parametrów LGD, PD, EAD, CCF. Weryfikujemy kompletność i poprawność danych przyjętych do wyliczeń, wskazujemy na nieścisłości metodologiczne i przygotowujemy rekomendacje zmian w modelach.

HSBC

 • O firmie: Jedna z największych instytucji bankowych na świecie. Grupa HSBC udostępnia rozwiązania finansowe ponad 40 milionom klientów na całym świecie
 • Zakres usługi: Due diligence jakości portfela należności klientów HSBC France SA Oddział w Polsce dla celów rozpoczęcia świadczenie usługi faktoringu

ING

 • O firmie: Bank komercyjny, świadczący usługi dla klientów indywidualnych, firm i instytucji
 • Zakres usługi: Badania User Experience i codzienne wsparcie projektowe przy „Moje ING”, jednej z pierwszych w Polsce, w pełni responsywnej i spersonalizowanej bankowości internetowej

PKO Leasing

 • O firmie: Jest największą firmą leasingową w Polsce. Leaderem nowoczesnych rozwiązań w zakresie finansowania biznesu Zakres usługi: Badanie półrocznego sprawozdania finansowego za 2019
 • Zakres usługi: Badanie półrocznego sprawozdania finansowego

Aviva

 • O firmie: Największa grupa ubezpieczeniowa w UK i jedna ze 100 największych spółek notowanych na londyńskiej giełdzie
 • Zakres usługi: Wsparcie w tworzeniu serwisu inwestycyjnego Aviva24.pl. Konsultacje i badania User Experience

Plus Bank

 • O firmie: Bank detaliczny, specjalizujący się w udzielaniu kredytów gotówkowych
 • Zakres usługi: Badanie sprawozdań finansowych

Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • O firmie: Bank uniwersalny, oferujący usługi z zakresu bankowości codziennej, oszczędności i kredytów, leasingu i inwestycji
 • Zakres usługi: Pomoc w rozwoju wewnętrznego systemu, który wspiera doradców w realizacji zadań związanych z obsługą klienta. Badania i testy zaprojektowanego systemu z pracownikami na rożnych stanowiskach

Intesa Sanpaolo Bank Oddział w Polsce

 • O firmie: Jest polskim oddziałem jednego z największych międzynarodowych Banków z siedzibą we Włoszech
 • Zakres usługi: Badanie sprawozdań finansowych

Bank Polskiej Spółdzielczości

 • O firmie: Bank komercyjny zrzeszający około 2/3 sektora bankowości spółdzielczej, co czyni go największym bankiem zrzeszającym w Polsce
 • Zakres usługi: Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Idea Getin Leasing

 • O firmie: Głównym obszarem działalności jest finansowanie leasingiem inwestycji firm, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zakres usługi: Badanie sprawozdań finansowych

Najczęściej czytane