Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

Czym jest strategia rozwoju przedsiębiorstwa?

Strategia Rozwoju stanowi najważniejsze narzędzie zarządzania organizacjami. Obecnie dynamicznie zmieniający się świat obliguje zarządy przedsiębiorstw do stałego myślenia o rozwoju i zmianach. Właściciele i kluczowi menedżerowie wiedzą, że trzeba stale trzymać rękę na pulsie, adaptować się do zmian w otoczeniu i doskonalić źródła i kanały zbierania i analizy informacji rynkowych – tak, aby nie przeoczyć szans i zagrożeń, które mogą znacząco zachwiać podstawami ich biznesów.

 • Kto może skorzystać ze strategii rozwoju przedsiębiorstwa?

  Strategie rozwoju tworzą zarówno właściciele, zarządy grup kapitałowych, przedsiębiorstw, jak i innych organizacji, których celem jest stałe dążenie do rozwoju swojej działalności. Wysokopoziomowa strategia rozwoju stanowi podstawę dla budowania strategii funkcjonalnych i operacyjnych przez kadrę menedżerską średniego szczebla.

 • Kiedy skorzystać ze strategii rozwoju przedsiębiorstwa?

  Zarządy dokonują rewizji strategicznych co 2-3 lata, co sprawia, iż niezbędne jest zapewnienie efektywności tego procesu. Tu pomaga wsparcie doświadczonego konsultanta, który znając oczekiwania, zwinnie przeprowadza zespoły przez analizę otoczenia i wnętrza organizacji oraz tworzy przestrzeń do dyskusji i oceny możliwych scenariuszy.

 • Co można zyskać dzięki strategii rozwoju przedsiębiorstwa?

  To podstawa do tworzenia efektywnych planów operacyjnych we wszystkich obszarach organizacji. Stanowi narzędzie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – powstaje spójny i przejrzysty obraz przyszłości, z którym identyfikuje się kluczowa kadra menedżerska, a także budowany jest wizerunek pewnego i przewidywalnego partnera na rynku.

Zakres wsparcia

 • Diagnoza

  Diagnoza i ocena wyzwań, jakie stoją przed organizacją oraz problemów i dysfunkcji, które blokują jej rozwój

 • Analiza otoczenia

  Badanie elementów dalszego i bliższego otoczenia rynkowego.

 • Założenia strategiczne

  Uzgodnienie priorytetów i założeń strategicznych.

 • Mierniki strategii

  Ustanowienie celów i mierników monitorowania strategii rozwoju.

 • Model biznesowy

  Budowanie nowych modeli biznesowych.

   

 • Portfel projektów strategicznych

  Identyfikacja inicjatyw strategicznych.

 • Operacjonalizacja strategii

  Operacjonalizacja strategii z wykorzystaniem metod zarządzania projektami.

Zobacz pozostałe (2)
Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Diagnoza organizacyjna

  Badanie metodą bilansu strategicznego oraz warsztaty diagnostyczne wg autorskiej metody 6BOX.

 • Analiza strategiczna

  Badanie elementów dalszego i bliższego otoczenia rynkowego – identyfikacja możliwych do wykorzystania szans, a także zagrożeń, którym należy skutecznie przeciwdziałać. Dowiedz się więcej o analizie strategicznej.

 • Warsztaty budowania strategii

  Uzgodnienie założeń i priorytetów strategii rozwoju, filarów, celów i inicjatyw strategicznych, zgodnie z metodą zrównoważonej karty wyników.

 • Operacjonalizacja Strategii Rozwoju

  Zaprojektowanie inicjatyw strategicznych i budowanie kompetencji efektywnego zarządzania projektami.

 • Asysta Wdrożeniowa

  Wsparcie w monitorowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju – bieżąca asysta i wzmacnianie działań w zakresie zarządzania projektami strategicznymi

Badanie metodą bilansu strategicznego oraz warsztaty diagnostyczne wg autorskiej metody 6BOX.

Ponadto oferujemy szkolenia „Strategia rozwoju w pigułce” z zakresu zarządzania strategicznego, wyrównujące wiedzę i kalibrujące kluczowe pojęcia związane z budowaniem strategii rozwoju.

Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

Dlaczego Grant Thornton?

Wskaż kierunek rozwoju Twojej firmy!

Moderowanie procesu tworzenia strategii rozwoju przez zewnętrznych, doświadczonych i profesjonalnie przygotowanych doradców Grant Thornton zapewnia stworzenie odpowiedniej przestrzeni do dyskusji i uwzględnienia potrzeb kluczowych interesariuszy, zarówno najwyższej kadry menedżerów, jak i przyszłych realizatorów założeń strategicznych. Zapewniamy w ten sposób transparentność i poczucie wpływu, co wzmacnia poziom integracji i zaangażowania w realizację celów strategicznych.

 • 29 lat

  działalności w Polsce

 • 900+

  pracowników w 8 biurach

 • 2200+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Dobrochna Ciosek

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Dobrochna Ciosek

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt