Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktuj się

Małgorzata Samborska

Partner, Doradca Podatkowy

Skontaktuj się

Michał Rodak

Menedżer, Doradca podatkowy

Czym są ulgi na innowacje?

W polskim systemie podatkowym występują ulgi, które mogą okazać się atrakcyjne dla przedsiębiorstw planujących przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, czy też inwestycje w zakresie robotyzacji. Również firmy, które wprowadzają na rynek nowe produkty, mogą skorzystać ze wsparcia podatkowego. Korzystanie z ulg podatkowych wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. Istotne jest także to, że z niektórych preferencji podatkowych można korzystać jednocześnie. Właściwie wdrożone ulgi podatkowe mogą stanowić istotne wsparcie dla polskich przedsiębiorców, dlatego też warto rozważyć możliwości skorzystania z nich.

Ulga B+R

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie wdrożenia ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R).  Działalność B+R to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

 • Czym jest ulga B+R?

  Wydatki na działalność B+R stanowią koszty uzyskania przychodów, ale mogą być dodatkowo tzw. kosztami kwalifikowanymi, uprawniającymi do skorzystania z ulgi B+R i zapłaty niższego podatku. Co ważne, z ulgi B+R można skorzystać także za lata ubiegłe, poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego.

 • Dla kogo jest ulga B+R?

  Dla przedsiębiorcy wprowadzającego do swojej oferty nowe produkty, usługi, procesy lub pracującego nad ulepszeniem produktów, usług, procesów. Wystarczy, że prowadzi działalność rozwojową, nie musi prowadzić badań naukowych, posiadać statusu centrum badawczo-rozwojowego, czy współpracować z jednostkami naukowymi.

 • Korzyści z ulgi B+R?

  Można odzyskać aż do 38% wydatków poniesionych na działalność B+R, m.in. na wynagrodzenia oraz składki finansowane przez pracodawcę, nabycie materiałów, surowców, sprzętu specjalistycznego niebędącego środkami trwałymi, wyników badań naukowych, na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Zakres wsparcia

 • Analiza prawa do skorzystania z ulgi B+R

  A także innych ulg podatkowych.

 • Wdrożenie dokumentacji wewnętrznej

  Dokumentacji niezbędnej dla stosowania ulgi.

 • Przygotowanie kalkulacji kosztów kwalifikowanych

  Przygotowanie prawidłowej kalkulacji kosztów kwalifikowanych stanowi jeden z najbardziej problematycznych obszarów związanych z korzystaniem z ulgi B+R. Nasi specjaliści mają w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, wynikające z projektów realizowanych w ramach wysoce zróżnicowanych branż.

 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

  Uzyskanie korzystnej interpretacji indywidualnej skutkuje minimalizacją ryzyk podatkowych związanych ze skorzystaniem z ulgi. Nasi eksperci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające uzyskanie jak najoptymalniejszej interpretacji dla konkretnego klienta.

 • Przygotowanie Raportu B+R

  Raport zawiera najistotniejsze informacje związane z korzystaniem z ulgi, jest pomocny w przypadku pytań ze strony organów podatkowych.

 • Reprezentowanie klienta przez doardcę

  Przed organami podatkowymi lub sądami administracyjnymi

 • Przeprowadzanie audytu zakończonego raportem

  W zakresie wywiązywania się z obowiązków związanych z korzystaniem z ulgi B+R.

Zobacz pozostałe (2)
Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Ulga IP Box

Celem ulgi IP Box jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności noszącej znamię innowacyjności oraz zachęcenie przedsiębiorców do odważniejszego poszukiwania potencjału biznesowego w działalności związanej z prawami własności intelektualnej. Ulga IP Box umożliwia zastosowanie preferencyjnej stawki podatku do dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej.

 • Co jest dochodem z kwalifikowanego IP?

  Dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualne są: opłata licencyjna, sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (IP) oraz dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi. Przy czym w tym ostatnim przypadku, do ustalenia dochodów, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące cen transferowych.

 • Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

  Podatnicy PIT i CIT, którzy w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz branże, wytworzyli, rozwinęli lub ulepszyli kwalifikowane prawa własności intelektualnej i czerpią z nich dochody. Co do zasady, wystarczy by podatnik np. opracowywał innowacyjny produkt, który później zostanie skomercjalizowany, pod warunkiem, że wystąpi dla niego z wnioskiem patentowym.

 • Co można zyskać dzięki uldze IP Box?

  Ulga IP Box pozwala skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej wynoszącej 5%, w odniesieniu do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

   

Zakres wsparcia

 • Analiza prawa do skorzystania z ulgi IP Box

  A także innych ulg podatkowych.

 • Wdrożenie dokumentacji wewnętrznej

  Dokumentacji niezbędnej dla skorzystania z ulgi.

 • Przygotowanie kalkulacji

  Przygotowanie prawidłowej kalkulacji kosztów kwalifikowanych stanowi jeden z najbardziej problematycznych obszarów związanych z korzystaniem z ulgi IP Box. Nasi specjaliści mają w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, wynikające z projektów realizowanych w ramach wysoce zróżnicowanych branż.

 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

  Uzyskanie korzystnej interpretacji indywidualnej skutkuje minimalizacją ryzyk podatkowych związanych ze skorzystaniem z ulgi. Nasi eksperci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające uzyskanie jak najoptymalniejszej interpretacji dla konkretnego klienta.

 • Przygotowanie Raportu IP Box

  Raport zawiera najistotniejsze informacje związane z korzystaniem z ulgi, jest pomocny w przypadku pytań ze strony organów podatkowych.

 • Reprezentowanie klienta przez doradcę

  Przed organami podatkowymi lub sądami administracyjnymi.

 • Przeprowadzanie audytu zakończonego raportem

  W zakresie realizacji obowiązków związanych z korzystaniem z ulgi IP Box.

Zobacz pozostałe (2)
KOMPENDIUM Ulgi na innowacje

Dowiedz się więcej o ulgach: B+R, IP Box, na robotyzację, na prototyp oraz na ekspansję

Zobacz prezentację

Ulga na prototyp

Ulga jest rozwinięciem ulgi B+R, a swoim zakresem obejmuje etap od zakończenia prac badawczo-rozwojowych do przystąpienia do seryjnej produkcji opracowanego produktu. Umożliwia tańsze wytworzenie prototypu, a w konsekwencji wdrożenie wynalazku do produkcji.

 • Dla kogo jest ulga na prototyp?

  Ulga na prototyp jest skierowana do przedsiębiorców będących podatnikami PIT lub CIT. Ulga stanowi zachętę podatkową związaną z promowaniem działalności B+R. Wprowadzenie ulgi na prototyp to rozwinięcie istniejącej już ulgi B+R, a swoim zakresem obejmuje etap od zakończenia prac badawczo-rozwojowych do przystąpienia do seryjnej produkcji opracowanego produktu.

 • Kiedy można skorzystać z ulgi na prototyp?

  Ulga na prototyp jest dedykowana wszystkim podmiotom prowadzących działalność gospodarczą, które w wyniku prac badawczo-rozwojowych wytworzyły nowy produkt, a następnie wprowadziły go na rynek. Ulga nie dotyczy działalności
  usługowej. Pod pojęciem „produkt” ustawodawca rozumie produkt, z wyłączeniem usługi, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

   

   

 • Co można zyskać dzięki uldze na prototyp?

  Poza standardowym rozpoznaniem w kosztach podatkowych wydatków poniesionych na środki trwałe, podatnik korzystający z ulgi na prototyp będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania 30% tych wydatków. Poza wydatkami poniesionymi na zakup środków trwałych, w ramach ulgi na prototyp można odliczyć koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu.

   

Zakres wsparcia

 • Analiza prawa do skorzystania z ulgi na prototyp

  A także innych ulg podatkowych.

 • Wdrożenie dokumentacji wewnętrznej

  Dokumentacji niezbędnej dla stosowania ulgi.

 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

  Uzyskanie korzystnej interpretacji indywidualnej skutkuje minimalizacją ryzyk podatkowych związanych z korzystaniem z ulgi. Nasi eksperci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające uzyskanie jak najoptymalniejszej interpretacji dla konkretnego klienta.

 • Przygotowanie defense file (dokument zabezpieczający)

  Przygotowanie dokumentu, z którego będzie wynikało, dlaczego podatnik skorzystał z ulgi i jakie rozwiązania wdrożył. Defense file jest pomocny w przypadku pytań ze strony organów podatkowych.

 • Reprezentowanie klienta przez doradcę

  Przed organami podatkowymi lub sądami administracyjnymi.

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację ma zachęcić przedsiębiorców do robotyzacji ich procesów przemysłowych, poprzez zakup robotów przemysłowych.

 • Dla kogo jest ulga na robotyzację?

  Ulga na robotyzację jest skierowana do przedsiębiorców będących podatnikami PIT lub CIT. Kwota odliczenia nie może przekraczać uzyskanego w danym roku dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • Kiedy można skorzystać z ulgi na robotyzację?

  Z ulgi na robotyzację można skorzystać w przypadku poniesienia wydatków na zautomatyzowanie (robotyzację) przedsiębiorstwa. Nabyte roboty i inne maszyny muszą być nowe. Z ulgi można skorzystać nawet w sytuacji, gdy podatnik nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej.

 • Co można zyskać dzięki uldze na robotyzację?

  Ulga na robotyzację, poza prawem do rozliczenia wydatków jako kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, daje podatnikom możliwość na odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów poniesionych na robotyzację.

   

Zakres wsparcia

 • Analiza prawa do skorzystania z ulgi na robotyzację oraz innych ulg

  Możliwość wydania opinii przez inżynieria specjalizującego się w robotyce, czy nabyty przez środek trwały stanowi robota przemysłowego.

 • Wdrożenie dokumentacji wewnętrznej

  Dokumentacji niezbędnej dla stosowania ulgi.

 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

  Uzyskanie korzystnej interpretacji indywidualnej skutkuje minimalizacją ryzyk podatkowych związanych z korzystaniem z ulgi. Nasi eksperci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające uzyskanie jak najoptymalniejszej interpretacji dla konkretnego klienta.

 • Przygotowanie defense file (dokument zabezpieczający)

  Przygotowanie dokumentu, z którego będzie wynikało, dlaczego podatnik skorzystał z ulgi i jakie rozwiązania wdrożył. Defense file jest pomocny w przypadku pytań ze strony organów podatkowych.

 • Reprezentowanie klienta przez doradcę

  Przed organami podatkowymi lub sądami administracyjnymi.

Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję umożliwia przedsiębiorcy dwukrotne rozliczenie kosztów poniesionych na zwiększenie sprzedaży produktów – raz poprzez zaliczenie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu oraz drugi raz poprzez pomniejszenie podstawy opodatkowania na etapie składania zeznania rocznego.

 • Dla kogo jest ulga na ekspansję?

  Ulga jest skierowana do przedsiębiorców będących podatnikami PIT lub CIT. Podatnik musi spełnić jeden z trzech warunków, w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku bazowego: zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów wobec przychodów z roku bazowego, osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

 • Kiedy można skorzystać z ulgi na ekspansję?

  Ulga obejmuje wydatki poniesione na: uczestnictwo w targach, działania promocyjno-informacyjne, dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów, przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów (m.in. dot. certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych), przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

 • Co można zyskać dzięki uldze na ekspansję?

  Ulga na ekspansję pozwala na oszczędności podatkowe, sięgające nawet 190 tys. zł rocznie (odliczenie jest limitowane do wysokości dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę – ale nie może przewyższyć kwoty 1 mln zł w skali roku).

Zakres wsparcia

 • Analiza prawa do skorzystania z ulgi na ekspansję

  A także innych ulg podatkowych.

 • Wdrożenie dokumentacji wewnętrznej

  Dokumentacji niezbędnej dla stosowania ulgi.

 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

  Uzyskanie korzystnej interpretacji indywidualnej skutkuje minimalizacją ryzyk podatkowych związanych z korzystaniem z ulgi. Nasi eksperci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające uzyskanie jak najoptymalniejszej interpretacji dla konkretnego klienta.

 • Przygotowanie defense file (dokument zabezpieczający)

  Przygotowanie dokumentu, z którego będzie wynikało, dlaczego podatnik skorzystał z ulgi i jakie rozwiązania wdrożył. Defense file jest pomocny w przypadku pytań ze strony organów podatkowych.

 • Reprezentowanie klienta przez doradcę

  Przed organami podatkowymi lub sądami administracyjnymi.

ARTYKUŁ Ulga B+R i ulga IP Box – 25 faktów i mitów

Ulga B+R obowiązuje w Polsce od 2016 roku, natomiast ulga IP Box od 2019 roku. Powstało wiele faktów i mitów związanych z obydwiema ulgami. Przedstawiamy najpopularniejsze z nich.

Przeczytaj

Proces realizacji

W ramach ulg na innowację wspieramy naszych Klientów w następujących etapach:
 • Etap wstępny

  Analiza prawa do skorzystania z poszczególnych ulg podatkowych.

   

 • Etap zasadniczy

  Wdrożenie dokumentacji wewnętrznej dla potrzeb stosowania ulgi. Przygotowanie kalkulacji. Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

 • Etap końcowy

  W zależności od wybranej preferncji – przygotowanie Raportu B+R lub IP BOX zawierającego najistotniejsze informacje związane z korzystaniem z ulgi lub przygotowanie defense file dla ulgi na prototyp, ekspansję lub robotyzację. Dokumenty te są pomocne w przypadku pytań ze strony organów podatkowych.

Analiza prawa do skorzystania z poszczególnych ulg podatkowych.

 

W razie potrzeby nasi doradcy mogą reprezentować klienta przed organami podatkowymi lub sądami administracyjnymi. Zapewniamy także przeprowadzanie audytu zakończonego raportem w zakresie wywiązywania się z obowiązków związanych z korzystaniem z ulgi B+R lub IP Box.

Dlaczego Grant Thornton?

Kompleksowe wsparcie ekspertów!

Posiadamy wieloletnią praktykę w doradzaniu polskim przedsiębiorstwom przy korzystaniu z ulg podatkowych. Nasi eksperci kompleksowo wspierają wszystkich klientów przez cały proces korzystania z preferencji podatkowych. Nasza usługa obejmuje proces od identyfikacji potencjału do skorzystania z ulgi, poprzez wdrożenie wewnętrznej dokumentacji, wykonanie stosowanych kalkulacji, aż po odzyskanie należnych środków od urzędu skarbowego. Jakość naszych usług jest podparta latami doświadczeń w doradzaniu firmom o zróżnicowanych profilach działalności i skali oferowanych przez nie produktów i usług.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 200+

  projektów z ulgą B+R

 • 150+

  projektów z ulgą IP Box

Porównywarka ulg

Tu znajdziesz bieżące informacje, pozwalające określić, które z ulg podatkowych są najkorzystniejsze dla danego przedmiotu działalności oraz planowanych inwestycji. Sprawdź w tabeli poniżej, z których ulg możesz skorzystać.

B+R IP Box Ekspansja Robotyzacja Prototyp PSI 50%KUP
Data wejścia w życie 2016 2019 2022 2022 2022 2018 1992
Konieczność uzyskania specjalnego zezwolenia NIE NIE NIE NIE NIE TAK NIE
Dla podatników PIT TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Dla podatników CIT TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE
Dla każdej formy prawnej TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE
Rozliczanie na bieżąco w roku podatkowym NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK
Konieczność podjęcia inwestycji
(w formie zakupu środków trwałych lub WNiP)
NIE NIE NIE TAK NIE TAK NIE
Ponoszenie kosztów kwalifikowanych TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE
Dochód z określonych źrodeł NIE TAK NIE NIE NIE TAK TAK
Obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

Zapytaj o ofertę usługi

Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.