fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Sport zawodowy przez wiele lat w Polsce był postrzegany w kategoriach pozabiznesowych. Dziś sport to już nie tylko widowisko, ale również biznes wokół niego.

W ostatnich latach podobnie jak w innych krajach postępuje proces profesjonalizacji tej branży. Wokół sportu profesjonalnego zaczyna pojawiać się coraz więcej inwestorów, którzy osiągnęli sukces w innych obszarach, a teraz również w sporcie zauważyli duży potencjał biznesowy.

Wraz z zaangażowaniem środków finansowym pojawiają się wymogi profesjonalnego zarządzania organizacjami funkcjonującymi w sporcie. Organizacjami, które będą zdolne zapewnić wzrost poziomu sportowego (przyciągać dobrych trenerów i innych specjalistów, zawodników, zapewnić odpowiednia infrastrukturę), a w konsekwencji sukces sportowy przyciągający kibiców, a za nimi reklamodawców i dalszych inwestorów. Nie bez znaczenia jest również przestrzeganie norm etycznych i zapewnienie transparentności działań, aby w konsekwencji poprawiać wizerunek sportu profesjonalnego w Polsce.

Z drugiej strony rośnie liczba osób uprawiających sport amatorsko. Rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie zdrowego trybu życia kreuje modę na utrzymywanie się w dobrej kondycji. przeciętny Polak poświęca mniej czasu na uprawianie sportu niż ludzie w wysokorozwiniętych krajach. Sytuacja w tym zakresie zmienia się jednak dynamicznie. W konsekwencji oferta w zakresie amatorskiego uprawiania sportu jest coraz szersza. Tym niemniej bez wątpienia w tej branży leży duży potencjał wzrostu.

Zobacz prezentację

Istotna rolę w rozwoju sportu profesjonalnego jak i amatorskiego mają władze, zarówno samorządowe jak i państwowe. Jakość infrastruktury sportowej w Polsce odbiega od zachodnioeuropejskiego standardu. Obecnie obserwujemy tworzenie się narodowej  strategii  dotyczącej inwestowania w sport. Dopiero co byliśmy świadkami sukcesu organizacyjnego EURO 2012. Samorządy podejmują inwestycje w infrastrukturę sportową.

Mamy za sobą pierwsze sukcesy. Istotne jest dalsze doskonalenie rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi sportu.

Grant Thornton jako jeden z wiodących doradców biznesowych w Polsce zauważa coraz większa potrzebę w zakresie proponowania niestandardowego podejścia ukierunkowanego na firmy działające w branży sportowej. Posiadamy wykwalifikowany dedykowany specjalnie dla tego sektora zespół  zapewniający szeroki zakres usług od audytu, poprzez doradztwo gospodarcze po doradztwo prawne. Połączenie wiedzy oraz doświadczenia pozwoli na zaproponowanie zindywidualizowanych rozwiązań dla firm działających w branży sportowej.

Najczęściej czytane