Nieruchomości i budownictwo

Skontaktuj się

Renata Art-Franke

Partner, Biegły rewident

Polski rynek nieruchomości i budownictwa w ostatnich latach charakteryzował się licznymi spadkami i wzrostami. Branża podlega ciągłym, dynamicznym zmianom. Firmy restrukturyzują się i racjonalizują swoje długofalowe plany inwestycyjne, rozwojowe i kontraktowe.

W czasie gdy rynek nieruchomości i budownictwa poddawany jest ciągłej presji, w szczególności potrzebni są doświadczeni doradcy, uważnie słuchający i poświęcający czas na analizę kwestii, które nie są przedmiotem powszechnej debaty.

W Grant Thornton widzimy generalną potrzebę efektywnego poszukiwania dedykowanych rozwiązań, które zwiększają szanse osiągnięcia rynkowego sukcesu. Angażując kompetencje z obszaru finansów, podatków, rachunkowości oraz prawa obejmujemy naszą uwagą wszystkie istotne aspekty prowadzonego biznesu. Za najbardziej cenne uważamy praktyczne spostrzeżenia i wskazówki, które pozwalają uniknąć nagłych niespodzianek i utraconych szans. Dedykowany dla branży nieruchomości i budownictwa zespół, rozumie i proaktywnie odpowiada na unikalne potrzeby i wyzwania, dostarczając szybkie, wiarygodne i precyzyjne odpowiedzi oraz rozwiązania.

Specyfika każdej branży rodzi określone potrzeby, którym odpowiadają dedykowane rozwiązania. Dla firm funkcjonujących na rynku nieruchomości i budownictwa bardzo ważną kwestią jest zapewnienie możliwie wysokiego bezpieczeństwa oraz optymalnej struktury prawno-podatkowej i finansowej realizowanych przedsięwzięć. Optymalna struktura prawno-podatkowa z jednej strony zapewnia wysoką efektywność podatkową, pozytywnie wpływa na wiarygodność i zdolność do pozyskiwania finansowania, z drugiej strony rodzi określone wyzwania, przykładowo w zakresie odpowiedniego ustalenia i udokumentowania zasad wewnętrznych transakcji.

Nasi doradcy opierając się na szerokich doświadczeniach są gotowi do wsparcia w definiowaniu optymalnych struktur oraz zapewniają odpowiednie ich wdrożenie z uwzględnieniem szerokiego spektrum aspektów, eliminując potencjalne ryzyka. Odpowiednia wiarygodność finansowa warunkuje zdolność do korzystania z bardzo różnych źródeł kapitału obcego. Ponadprzeciętna aktywność firm z branży nieruchomości i budownictwa na rynkach finansowych potwierdza jak ważnym czynnikiem sukcesu jest pozyskanie optymalnych źródeł finansowania. Z tego też względu szczególnego znaczenia nabiera współpraca z renomowanym audytorem. Wysoka jakość sprawozdań finansowych w bardzo specyficznej branży nieruchomości i budownictwa jest celem, w którego osiągnięciu pomogą specjaliści Grant Thornton.

Podatek od nieruchomości

Definicja budowli trafia do kosza!

Czytaj artykuł