fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Sukcesja biznesu powinna zapewnić ciągłość i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa w perspektywie kolejnych pokoleń, kolejnych dziesięcioleci.

Powinna zatem zagwarantować zidentyfikowanie i „zatrudnienie” odpowiednich następców oraz umożliwić zatrzymanie w firmie kluczowych dla jej przyszłości pracowników. Sukcesja powinna się odbyć w odpowiedniej dla danej sytuacji i warunków biznesowych strukturze prawno-podatkowej, jak również zabezpieczyć byt zarówno odchodzącego na emeryturę przedsiębiorcy oraz pozostałych interesariuszy firmy, w tym najbliższych członków rodziny przedsiębiorcy.

Sukcesja daje nam kontrolę nad tym, jak przedsiębiorstwo, które budowaliśmy od podstaw, będzie zarządzane oraz w jakim kierunku będzie się rozwijać po naszym odejściu.

Sukcesja biznesu – wsparcie Grant Thornton

Proces strukturyzacji sukcesji, sprzedaży biznesu, poszukiwania inwestora, profesjonalizacji zarządzani, są procesami długotrwałymi i skomplikowanymi. Dlatego też z wielu względów, w tym emocjonalnych, obiektywizm, wiedza i doświadczenie zewnętrznego doradcy odgrywają w nim z reguły kluczową rolę. Nasze doświadczenia wskazują, że głębsza refleksja na temat przyszłości firmy zawsze prowadzi do strategicznych wniosków i pozwala wybrać rozwiązania optymalne zarówno z perspektywy korzyści właściciela, jak i samej firmy.

✓ Pomożemy Ci zaplanować i wdrożyć sukcesję

Dokonamy analizy i zapewnimy wsparcie w podjęciu decyzji w zakresie wyboru optymalnej struktury sukcesji i ścieżki działań służącej jej wdrożeniu.

✓ Dostosujemy formę prawną prowadzonej przez Ciebie działalności

W oparciu o plany sukcesyjne oraz analizę sytuacji Twojej firmy wskażemy optymalną formę prawną prowadzenia działalności oraz zapewnimy kompleksową obsługę tego procesu w zakresie formalno-prawnym, podatkowym i księgowym.

✓ Znajdziemy inwestora dla Twojej firmy

Zapewniamy wsparcie w procesie zapewnienia finansowania między innymi poprzez dokonanie wyceny firmy, prowadzenie negocjacji z potencjalnymi inwestorami, poszukiwania inwestora.

✓ Pomożemy sprofesjonalizować zarządzanie Twoją firmą

Zapewniamy wsparcie w procesie analizy i oceny organizacji, projektowania i wdrażania efektywnych oraz skutecznych rozwiązań, jak również wspólnego wypracowania kierunków strategicznych.

✓ Zapewniamy kompleksowe wsparcie

Wszystkie działania zostaną zaplanowane i wdrożone z uwzględnieniem ich skutków prawnych, podatkowych i księgowych.

Zacznij rozważania o sukcesji od rozmowy z nami >> Dariusz Bednarski, +48 601 728 683

Zamierzam ograniczyć lub zakończyć moją aktywność zawodową – co dalej?

 

Jeżeli mają Państwo sukcesorów (kolejne pokolenie w rodzinie), którzy chcą i mogą przejąć rodzinny biznes, najlepszym rozwiązaniem będzie sukcesja na firmy na rzecz sukcesorów lub sukcesja firmy ze spłatą nestorów. Sukcesja firmy na rzecz sukcesorów stanowi trwający w czasie proces przekazywania sukcesorom poszczególnych ról pełnionych przez przedsiębiorcę (pracownika, zarządzającego, nadzorującego, właściciela). Sukcesja jest procesem zaplanowanym i konsekwentnie realizowanym. Nie może być działaniem jednorazowym. Właściwe przygotowanie i przeprowadzenie procesu sukcesji pozwala na zachowanie ciągłości strategicznej i operacyjnej biznesu.

Sukcesja firmy może zostać połączona z działaniami mającymi na celu zapewnienie właścicielom firmy rodzinnej odpowiednich środków na godne życie na emeryturze bez uszczerbku dla zasobów firmy (sukcesja ze spłatą).

Sukcesję można też rozumieć szerzej, jako przekazanie biznesu w ręce zaufanych osób spoza rodziny, w tym kluczowych pracowników czy też menedżerów. Może się zdarzyć, że właśnie grupa kluczowych pracowników będzie zainteresowana i gotowa do kontynuowania działalności firmy. Przekazanie firmy na rzecz kluczowych pracowników połączone ze spłatą właściciela może okazać się optymalnym rozwiązaniem, zapewniającym ciągłość biznesu i odpowiedni poziom środków finansowych po stronie właścicieli.

Niekiedy sprzedaż firmy na rzecz podmiotu zewnętrznego jest najlepszym rozwiązaniem zarówno z punktu widzenia samego przedsiębiorcy, jego rodziny, jak i dla dobra samej firmy, jej pracowników i kontrahentów. Zachowanie trwałości firmy jest dobrem samym w sobie. Rozwiązanie to może również okazać się bardziej odpowiednie dla zapewnienia bezpiecznej przyszłości przedsiębiorcy i jego rodzinie.

Sukcesja: najlepsze praktyki

(.pdf, Rozmiar: 261,00 KB)

Więcej informacji na temat sukcesji firm można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z naszymi doradcami.

Zobacz prezentację

Inne artykuły z kategorii: Założenie i reorganizacja biznesu Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane