Przygotowanie części finansowej prospektu emisyjnego (IPO)

Skontaktuj się

Jan Letkiewicz

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Czym jest prospekt emisyjny? (IPO)

Prospekt emisyjny zawiera informacje finansowe dotyczące emitenta i papierów wartościowych, które mają zostać wprowadzone na rynek regulowany. Służy przede wszystkim do zaprezentowania charakterystyki prowadzonej działalności, planów, osiąganych wyników finansowych.

 • Debiut giełdowy - rola audytora

  Rolą audytora w procesie debiutu giełdowego jest potwierdzenie  prawidłowości, rzetelności, jasności i porównywalności danych finansowych prezentowanych w prospekcie emisyjnym.

 • Korzyści wsparcia w opracowaniu prospektu

  Opracowany we współpracy z Grant Thornton prospekt emisyjny ma na celu uwiarygodnienie zawartych w nim danych finansowych.

Zakres wsparcia

W procesie przygotowywania części finansowej prospektu pracujemy z kilkoma sprawozdaniami finansowymi jednocześnie, aby ocenić, czy dane finansowe w nich zawarte mogą być uznane przez potencjalnych inwestorów za wiarygodną podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnej. W ramach przygotowania części finansowej prospektu emisyjnego zapewniamy:

 • Planowanie i doradztwo w zakresie MSSF

  We współpracy z Klientem opracowujemy strategię, proces i szczegółowy plan działania. Na tym etapie doradzamy również stosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

 • Potwierdzenie prawidłowości i rzetelności historycznych danych

  Danych finansowych zamieszczonych w prospekcie i obejmujących ostatnie trzy lata

 • Sporządzenie części prospektu zatytułowanej „Historyczne informacje finansowe emitenta”

  Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 809/2004;

 • Weryfikacja danych finansowych

  Weryfikacja danych finansowych pro-forma, prognozy lub wyników finansowych zamieszczonych w prospekcie.

Purporowy informator Raportowanie niefinansowe

Kogo dotyczy obowiązek i jaki jest jego zakres?

Dowiedz się więcej

Duża liczba notowanych spółek i nowe debiuty dowodzą atrakcyjności pozyskiwania środków na rozwój za pośrednictwem giełdy.

Status spółki publicznej pozwala na pozyskanie relatywnie taniego kapitału, zwiększenie prestiżu i wiarygodności jako partnera w biznesie oraz zwiększa rozpoznawalność marki.  W  ocenie wielu przedsiębiorstw korzyści z posiadania statusu spółki giełdowej w pełni rekompensują koszty i obowiązki związane z upublicznieniem.

Dlaczego Grant Thornton?

Doświadczenie w wielu branżach

Jako audytor w procesie oferty publicznej emitentów działających w branży produkcyjnej, handlowej, budowlanej, usługowej, tworzących grupy kapitałowe, prezentujących dane finansowe według polskich zasad rachunkowości lub według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wypracowaliśmy rozwiązania pozwalające na wybór najlepszych dla Klienta rozwiązań.

 • 100+

  audytorów. Liczny i doświadczony Zespół

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 4. miejsce

  w Rankingu audytorów Rzeczpospolitej i Gazety Parkiet

Zapytaj o ofertę usługi

Przygotowanie części finansowej prospektu emisyjnego (IPO)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jan Letkiewicz

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Skontaktuj się

Jan Letkiewicz

Partner Zarządzający, Biegły rewident

Poproś o kontakt