Konsolidacja i sprawozdawczość MSR/MSSF

Skontaktuj się

Milena Rejer

Dyrektor (usługi księgowe)

Skontaktuj się

Anna Łuńska

Partner (Poznań)

Skontaktuj się

Dorota Kosińska

Partner (Warszawa)

Na czym polega usługa Konsolidacja i sprawozdawczość MSR/MSSF/UoR?

Usługi sprawozdawczości MSSF/MSR/UoR oraz konsolidacji polegają przede wszystkim na wsparciu klientów w przygotowaniu sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także na przygotowaniu jednostkowych pakietów oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych na potrzeby raportowania grupowego bądź ustawowego.

 • Jakie korzyści płyną z usługi Konsolidacja i sprawozdawczość MSR/MSSF?

  Umiejętności dotyczące konsolidacji sprawozdań są dość unikatowe, a praca w tym obszarze wymaga bardzo konkretnych kompetencji. Ze względu na nieustanny rozwój gospodarki i technologii oraz związane z nimi zmiany regulacyjne, eksperci od konsolidacji muszą stale monitorować obowiązujące przepisy i ich aktualizacje oraz umieć odpowiednio je zastosować w obsługiwanych spółkach. Na rynku jednak brakuje specjalistów z tej dziedziny, dlatego zamiast ponosić nakłady na poszukiwanie oraz utrzymywanie i ciągłe rozwijanie własnych ekspertów, warto podjąć współpracę – stałą lub okazjonalną – z zespołem Grant Thornton.

  Naszym atutem jest głęboka dziedzinowa wiedza oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz UoR dla wielu spółek z różnych branż – w pełni rzetelnie oraz na czas. Pozwala to naszym klientom na zyskanie pewności co do terminowego wywiązania się z ciążących na nich terminów sprawozdawczych oraz uzyskania rzetelnego obrazu danych finansowych prezentowanych w sprawozdaniach trafiających do wszystkich interesariuszy.

 • Kiedy warto skorzystać z usługi Konsolidacja i sprawozdawczość MSR/MSSF/UoR?

  Współpracujemy głównie ze spółkami giełdowymi, dla których spiętrzenie terminów sprawozdawczych stanowi wyzwanie oraz chcących mieć pewność co do jakości prezentowanych danych finansowych. Zdajemy sobie sprawę, że dane śródroczne oraz dane z rocznych skonsolidowanych sprawozdań publikowanych na giełdzie, stanowią główne źródło informacji dla inwestorów, dlatego rozumiemy potrzebę rzetelnej prezentacji danych. Trafiają do nas także firmy, które albo bezskutecznie poszukują ekspertów ds. konsolidacji sprawozdań, albo takie, w których wystąpiły przejściowe trudności kadrowe (np. ustąpił kierownik działu konsolidacji czy w zespole zabrakło określonych kompetencji). Obsługujemy również spółki międzynarodowe, które zobowiązane są do konsolidacji do celów grupowych, mimo że nie są do tego zobligowane ustawowo.

Zakres wsparcia

 • Sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnych z MSR/MSSF/UoR
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych – jednostkowych i skonsolidowanych, zgodnie z MSR/MSSF
  • przygotowywanie pakietów jednostkowych do sprawozdań skonsolidowanych (MSR/MSSF/UoR)
  • wsparcie w opracowaniu korekt konsolidacyjnych.
 • Doradztwo rachunkowe w zakresie wdrożenia standardów MSR/MSSF oraz prawidłowego ich stosowania w praktyce
  • analiza działalności jednostki pod kątem identyfikacji obszarów objętych przepisami MSR/MSSF
  • wsparcie działu księgowego w procesie wdrożenia MSR/MSSF
  • weryfikacja prawidłowości i kompletności ujęcia transakcji według MSR/MSSF
 • Tworzenie lub modyfikacja polityk rachunkowości zgodnych z MSR/MSSF
  • opracowanie polityki rachunkowości uwzględniającej regulacje MSR/MSSF
  • aktualizacja istniejącej polityki rachunkowości o zapisy dotyczące MSR/MSSF
 • Przygotowywanie analiz księgowych dotyczących ujęcia nietypowych transakcji (w tym o charakterze restrukturyzacyjnym)
RAPORT Outsourcing 2019-2025 – zmiany i trendy

Analiza wyników i perspektyw outsourcingu finansowoksięgowego i kadrowopłacowego na przykładzie liderów usług BPS w sieci Grant Thornton

Czytaj

Proces realizacji

 • Analiza potrzeb Klienta

  Nasi eksperci podczas spotkania określają potrzeby i oczekiwania Klienta.

 • Wdrożenie usługi

  W zależności od tego, czy obsługa ma być stała (np. co kwartał) czy jednorazowa, uzgadniamy zakres i harmonogram prac, obustronne zasady współpracy oraz przepływu informacji. Klient poznaje dedykowanego eksperta i przekazuje nam niezbędne dane i dokumenty do realizacji prac.

 • Bieżąca obsługa

  Zależnie od zakresu umowy, wspieramy klientów we wdrożeniu i stosowaniu MSR/MSSF, sporządzamy jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z tymi standardami, opracowujemy lub modyfikujemy polityki rachunkowości wg wymogów MSR/MSSF i przygotowujemy analizy księgowe dot. ujmowania nietypowych transakcji.

Nasi eksperci podczas spotkania określają potrzeby i oczekiwania Klienta.

Dlaczego Grant Thornton?

Outsourcing wielokrotnie nagradzany

20 kwietnia 2023 roku podczas Outsourcing Stars zostaliśmy wyróżnieni spośród trzech najlepszych firm w kategorii „Księgowość, kadry i płace”. Outsourcing Stars to jedyny w Polsce niekomercyjny konkurs dla sektora Nowoczesnych Usług dla Biznesu. Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najdynamiczniej rozwijających się organizacji otoczenia biznesowego, centrów usług wspólnych oraz miast w Polsce.

Decydując się na outsourcing rachunkowości z Grant Thornton, zyskujesz pewność, że doświadczenie oraz wiedza naszych specjalistów znajdą odzwierciedlenie w funkcjonowaniu Twojej firmy, a Twoje księgi rachunkowe będą prowadzone rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Outsourcing finansowo-księgowy z Grant Thornton to usługa skrojona na miarę Twoich potrzeb.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 900+

  pracowników w 8 biurach

 • 2200+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Konsolidacja i sprawozdawczość MSR/MSSF

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Usługi Grant Thornton z obszaru: Sprawozdawczość i Tax Compliance

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów