Energia i zasoby naturalne

Skontaktuj się

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

W Grant Thornton wierzymy, że energia i zasoby naturalne są obszarami ściśle ze sobą powiązanymi, które kreują wiele szans i wyzwań, zarówno przed przedsiębiorcami, jak i instytucjami rządowymi. Aby im sprostać, oba obszary należy traktować jako jeden sektor, ze względu na wzajemne zależności.

Na szybko zmieniającym się rynku, przed podmiotami z branży gazowniczej i energetycznej stoi wiele wyzwań. Rośnie zapotrzebowanie na bardziej bezpieczne źródła energii, a globalne naciski polityczne i ekonomiczne oraz regulacje środowiskowe mają duży wpływ na sposób prowadzenia działalności gospodarczej firmy. Zmienność cen, zwłaszcza w ostatnich latach, znacznie wpływa na plany wydatków kapitałowych, dostępność platform wiertniczych, a nawet dostęp do wykwalifikowanych pracowników przemysłowych.

Ważny fragment

Dywersyfikacja poprzez inwestycje w alternatywne źródła paliw, takich jak etanol i biodiesel, gaz łupkowy i inne, stworzyły nowe możliwości i wyzwania biznesowe. Eksperci Grant Thornton pomogą Tobie wykorzystać te trendy i uwarunkowania, przez co wydobędą potencjał do wzrostu Twojej firmy.

Krajowa praktyka Grant Thornton poświęcona jest doradztwu podatkowemu, obsłudze księgowości, oraz usługom doradczym zarówno względem publicznych, jak i prywatnych spółek z sektora gazowniczego i energetycznego. Nasi doświadczeni specjaliści znają branżę gazowniczą i energetyczną, rozumieją i doceniają zawiłości.

Wiemy, że koncerny energetyczne i przedsiębiorstwa gazownicze – zarówno w zakresie badań, produkcji, wydobycia, dystrybucji, sprzedaży czy marketingu, mają specyficzne, indywidualne potrzeby, które wymagają doświadczonych usługodawców z know-how i doświadczeniem.

Ulgi podatkowe dla branży energetycznej

Na jakie preferencje podatkowe mogą liczyć firmy z branży energetycznej?

Czytaj artykuł

Najczęściej czytane