Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktuj się

Michał Rodak

Menedżer, Doradca podatkowy

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to plik o uzgodnionej strukturze logicznej zawierający dane z systemu księgowego podatnika. Usługa obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie poprawności stosowania poszczególnych pozycji w strukturach JPK, jak również przygotowanie oraz wdrożenie kompleksowej Procedury JPK.

 • Dla kogo jest Jednolity Plik Kontrolny?

  Przekazywanie JPK organom administracji podatkowej to nowy obowiązek podatników wprowadzony w celu umożliwienia organom szybkiej weryfikacji poprawności deklarowanych kwot przychodu i podatku. W celu usystematyzowania działań podejmowanych przed podatnika w zakresie sporządzania JPK przydatna okazać się może Procedura JPK.

 • Kiedy wykorzystać Jednolity Plik Kontrolny?

  Z usługi możesz skorzystać w każdym momencie, jeśli potrzebujesz wsparcia merytorycznego do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków związanych z JPK lub przygotowania oraz wdrożenia Procedury JPK.

 • Korzyści z Jednolitego Pliku Kontrolnego?

  Możesz ustrzec się przed karą lub grzywną. Organy podatkowe mogą nałożyć na podatnika karę w wysokości 500 zł za każdy błąd w przesłanym pliku JPK. W zakresie przepisów karnych wprowadzono sankcję za złożenie nierzetelnej lub wadliwej księgi pod karą grzywny – maksymalnie do 240 stawek dziennych; dla czynów mniejszej wagi, wysokość grzywny jest taka, jak za wykroczenie skarbowe.

Zakres wsparcia

Usługa obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie poprawności stosowania poszczególnych pozycji w strukturach JPK, m.in.:

 • Analiza obowiązujących przepisów dotyczących JPK

  W tym dodatkowej dokumentacji uzupełniającej oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

 • Weryfikacja poszczególnych transakcji / czynności

  Dopasowanie do właściwych kodów, pozycji, procedur JPK z uwzględnieniem prowadzonej przez firmę działalności.

 • Pomoc w wyborze symboli JPK

  Udzielenie wyjaśnień w zakresie właściwego przyporządkowania towarów i usług do odpowiednich symboli JPK.

 • Wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi

  Wsparcie w zakresie wyjaśnień udzielanych organom podatkowym w trakcie czynności sprawdzających/kontroli podatkowych, w ramach których wykorzystywane są JPK.

 • Wdrożenie kompleksowej Procedury JPK

  Wdrożenie kompleksowej Procedury JPK polega przede wszystkim na usystematyzowaniu działań podejmowanych przez podatnika w zakresie sporządzania plików JPK poprzez wskazanie zakresów odpowiedzialności za ich sporządzenie, podpisanie i przesłanie w ustawowym terminie, a także prawidłowe postępowanie w przypadku popełnienia błędu. Zespół ekspertów Grant Thornton zamieszcza również w Procedurze JPK indywidualną listę transakcji budzących wątpliwości podatnika wraz ze wskazaniem sposobu ich prezentacji w JPK.

Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Spotkanie z klientem

  Zespół ekspertów Grant Thornton w przypadku skomplikowanej struktury organizacyjnej podatnika, organizuje spotkanie zapoznawcze celem lepszego zrozumienia prowadzonej przez podatnika działalności czego efektem jest określenie prawidłowego zakresu odpowiedzialności poszczególnych jednostek (departamentów) odpowiedzialnych za czynności związane z składaniem, weryfikacją oraz wysłaniem plików JPK.

 • Przesłanie kwestionariusza JPK

  Wysłanie do podatnika kwestionariusza JPK w którym zawarte są szczegółowe pytania dotyczące m.in. rodzajów przeprowadzanych transakcji i zastosowanych kodów i symboli JPK.

 • Przesłanie projektu Procedury JPK

  Uzyskanie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu umożliwia przygotowanie projektu Procedury JPK.

 • Uwzględnienie zmian / Przekazanie ostatecznej wersji Procedury JPK

  Uwzględnienie ewentualnych zmian wynikających ze specyfiki działalności prowadzonej przez podatnika oraz wysłanie ostatecznej wersji Procedury JPK.

 • Szkolenie (opcjonalnie)

  Opcjonalne warsztaty z zakresu stosowania Procedury JPK.

Zespół ekspertów Grant Thornton w przypadku skomplikowanej struktury organizacyjnej podatnika, organizuje spotkanie zapoznawcze celem lepszego zrozumienia prowadzonej przez podatnika działalności czego efektem jest określenie prawidłowego zakresu odpowiedzialności poszczególnych jednostek (departamentów) odpowiedzialnych za czynności związane z składaniem, weryfikacją oraz wysłaniem plików JPK.

Świadczyliśmy wsparcie w zakresie JPK dla firm m.in. z branż: automotive, farmacja, IT, chemia, medyczna, produkty spożywcze, elektronika, BHP/PPOŻ, robotyka, przetwórstwo produktów rolnych, czy obuwnicza.

CYKL ARTYKUŁÓW 12 przykazań JPK

Dowiedz się więcej o elementach nowego JPK, strukturze schematu głównego JPK, liście procedur JPK wraz z ich symboliką, strukturze ewidencji w zakresie podatku naliczonego, strukturze deklaracji, czy strukturach JPK przekazywanych na żądanie.

Przeczytaj

Dlaczego Grant Thornton?

Kompleksowa obsługa w obszarze JPK!

Zespół ekspertów Grant Thornton posiada bogate doświadczenie pozwalające na merytoryczne wsparcie podatników w zakresie JPK. Z uwagi na obsługę klientów z różnych branż, zespół jest w stanie precyzyjnie dopasować poszczególne transakcje (czynności) do właściwych kodów, pozycji oraz procedur JPK uwzględniając prowadzoną przez klienta działalność. Nasz zespół w sposób sprawny i wyczerpujący udziela również wyjaśnień w zakresie właściwego przyporządkowania towarów i usług do odpowiednich symboli JPK. Służymy także wsparciem w zakresie wyjaśnień udzielanych organom podatkowym w trakcie czynności sprawdzających i kontroli podatkowych, w ramach których wykorzystywane są JPK.

Jesteśmy zespołem który jest na bieżąco ze wszelkimi zmianami dotyczącymi JPK – opracowujemy i przekazujemy nasze opinie do Ministerstwa Finansów w zakresie zmian usprawniających podatnikom tworzenie i przesyłanie plików JPK.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 100+

  zrealizowanych projektów JPK

 • 2400+

  zadowolonych klientów Grant Thornton rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt