Koszty sądowe w sporach pracowniczych weszły w życie

28 września 2023 r. weszła w życie szeroka nowelizacja dotycząca m.in. procedury cywilnej, karnej i ustroju sądów powszechnych. Wśród znowelizowanych regulacji znalazła się także Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej „u.k.s.c.”). Uchwalone przepisy w tym zakresie dotyczą m.in. opłat sądowych w sporach pracowniczych.

28 września 2023 r. weszła w życie szeroka nowelizacja dotycząca m.in. procedury cywilnej, karnej i ustroju sądów powszechnych. Wśród znowelizowanych regulacji znalazła się także Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej „u.k.s.c.”). Uchwalone przepisy w tym zakresie dotyczą m.in. opłat sądowych w sporach pracowniczych.


Przedsiębiorco, przekształć się przed KSeF!

Wprowadzenie KSeF zrewolucjonizuje sposób wystawiana faktur, co będzie wymagało od organizacji wdrożenia odpowiednich rozwiązań i dostosowania się do nowych wymogów. Warto więc zawczasu przygotować się na nadchodzące zmiany, w szczególności w przypadku podmiotów, które rozważają lub mają zaplanowaną zmianę formy prawnej swojej działalności.

Wprowadzenie KSeF zrewolucjonizuje sposób wystawiana faktur, co będzie wymagało od organizacji wdrożenia odpowiednich rozwiązań i dostosowania się do nowych wymogów. Warto więc zawczasu przygotować się na nadchodzące zmiany, w szczególności w przypadku podmiotów, które rozważają lub mają zaplanowaną zmianę formy prawnej swojej działalności.


Unijne dotacje uruchamiane z dużym opóźnieniem

Po 32 miesiącach od startu nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 polskie regiony nadal są w powijakach z uruchamianiem swoich programów – wynika z raportu Grant Thornton.

Po 32 miesiącach od startu nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 polskie regiony nadal są w powijakach z uruchamianiem swoich programów – wynika z raportu Grant Thornton.


Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego nakazujące dalsze zatrudnienie pracowników w trakcie sporu już obowiązują

22 września 2023 r. w życie weszły przepisy wprowadzające do Kodeksu postępowania cywilnego ważne zmiany dotyczące sporów z zakresu prawa pracy. Przypominamy, że Sejm uchwalił wskazane przepisy przy okazji nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych i są one wynikiem porozumienia między rządem a NSZZ „Solidarność”. Pomimo nieprzychylnego stanowiska Senatu co do wprowadzenia omawianych regulacji, nowe przepisy weszły już w życie.

22 września 2023 r. w życie weszły przepisy wprowadzające do Kodeksu postępowania cywilnego ważne zmiany dotyczące sporów z zakresu prawa pracy. Przypominamy, że Sejm uchwalił wskazane przepisy przy okazji nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych i są one wynikiem porozumienia między rządem a NSZZ „Solidarność”. Pomimo nieprzychylnego stanowiska Senatu co do wprowadzenia omawianych regulacji, nowe przepisy weszły już w życie.


Badania lub rozwój – warunki do zastosowania ulgi B+R

Ulga B+R nie jest zarezerwowana dla światowych liderów innowacyjnych rozwiązać, czy przedsiębiorstw posiadających centra badawczo-rozwojowe. Ulga może być zastosowana przy wprowadzaniu innowacji dla danego przedsiębiorstwa, nawet jeśli jest to tylko i wyłącznie chęć dorównaniu konkurencji na rynku.

Ulga B+R nie jest zarezerwowana dla światowych liderów innowacyjnych rozwiązać, czy przedsiębiorstw posiadających centra badawczo-rozwojowe. Ulga może być zastosowana przy wprowadzaniu innowacji dla danego przedsiębiorstwa, nawet jeśli jest to tylko i wyłącznie chęć dorównaniu konkurencji na rynku.


Na jaką ochronę mogą liczyć sygnaliści?

Zgłoszenie, bądź publiczne ujawnienie informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, naturalnie może budzić obawę poniesienia negatywnych konsekwencji w środowisku pracy przez osobę zgłaszającą (sygnalistę).

Zgłoszenie, bądź publiczne ujawnienie informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, naturalnie może budzić obawę poniesienia negatywnych konsekwencji w środowisku pracy przez osobę zgłaszającą (sygnalistę).


Wynagrodzenie minimalne w 2024 r. ponownie wzrośnie dwukrotnie

W dniu 15 września zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Wynika z niego, że w przyszłym roku będzie miała miejsce dwukrotna (tak jak w roku 2023) podwyżka płacy minimalnej.

W dniu 15 września zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Wynika z niego, że w przyszłym roku będzie miała miejsce dwukrotna (tak jak w roku 2023) podwyżka płacy minimalnej.