Założenie i reorganizacja biznesu

Przekształcenie a nieruchomości rolne – czy ostatnie zmiany rozwiały dotychczasowe wątpliwości?

5 października 2023 r. weszły w życie istotne zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w tym zmiany dotyczące uprawnień KOWR w przypadku procesów przekształceń spółek czy też jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy wprowadzone zmiany rozwiały dotychczasowe wątpliwości, a może jednak pojawiło się jeszcze więcej znaków zapytania i niejasności? Odpowiedzi na powyższe pytanie postaramy się udzielić w niniejszym artykule.

5 października 2023 r. weszły w życie istotne zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w tym zmiany dotyczące uprawnień KOWR w przypadku procesów przekształceń spółek czy też jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy wprowadzone zmiany rozwiały dotychczasowe wątpliwości, a może jednak pojawiło się jeszcze więcej znaków zapytania i niejasności? Odpowiedzi na powyższe pytanie postaramy się udzielić w niniejszym artykule.


Ważne zmiany w transgranicznych i krajowych reorganizacjach spółek

W dniu 15 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych w zakresie krajowych i transgranicznych procesów reorganizacyjnych. Od tego dnia przedsiębiorcy mogą skorzystać z transgranicznego podziału oraz transgranicznego przekształcenia, a także z wprowadzonych uproszczeń w ramach krajowych procesów reorganizacyjnych.

W dniu 15 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych w zakresie krajowych i transgranicznych procesów reorganizacyjnych. Od tego dnia przedsiębiorcy mogą skorzystać z transgranicznego podziału oraz transgranicznego przekształcenia, a także z wprowadzonych uproszczeń w ramach krajowych procesów reorganizacyjnych.


Przekształcenie transgraniczne – na czym polega?

Od 15 września 2023 r. do kodeksu spółek handlowych została wprowadzona możliwość przekształcenia transgranicznego. Jest to proces reorganizacyjny, który dotychczas nie był unormowany w polskim porządku prawnym. W poniższym artykule przybliżymy poszczególne zagadnienia związane z tą procedurą.

Od 15 września 2023 r. do kodeksu spółek handlowych została wprowadzona możliwość przekształcenia transgranicznego. Jest to proces reorganizacyjny, który dotychczas nie był unormowany w polskim porządku prawnym. W poniższym artykule przybliżymy poszczególne zagadnienia związane z tą procedurą.


Przekształcenie firmy transportowej – na co zwrócić uwagę?

Zgodnie z danymi statystycznymi opublikowanymi przez GUS*, na dzień 31 sierpnia 2023 r. prawie 84% firm transportowych działało w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). Obecnie wielu przedsiębiorców rozważa przekształcenie swojej firmy w spółkę i skorzystanie z ryczałtu estońskiego. Poniżej wskazujemy, na co zwrócić szczególną uwagę przy przekształceniu firmy transportowej.

Zgodnie z danymi statystycznymi opublikowanymi przez GUS*, na dzień 31 sierpnia 2023 r. prawie 84% firm transportowych działało w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). Obecnie wielu przedsiębiorców rozważa przekształcenie swojej firmy w spółkę i skorzystanie z ryczałtu estońskiego. Poniżej wskazujemy, na co zwrócić szczególną uwagę przy przekształceniu firmy transportowej.


19% CIT tylko na papierze – jakie podatki płacą firmy w Polsce?

W Polsce od prawie 20 lat obowiązuje - z pewnymi wyjątkami - nominalna stawka podatku dochodowego od osób prawnych CIT w wysokości 19%. Jednak rzeczywiste obciążenia podatkowe przedsiębiorstw są znacznie wyższe. Raporty finansowe Grup Kapitałowych notowanych na warszawskiej giełdzie pokazują, że w ostatnich latach efektywna stawka podatkowa oscyluje blisko poziomu 30% – wynika z badania Grant Thornton.

W Polsce od prawie 20 lat obowiązuje - z pewnymi wyjątkami - nominalna stawka podatku dochodowego od osób prawnych CIT w wysokości 19%. Jednak rzeczywiste obciążenia podatkowe przedsiębiorstw są znacznie wyższe. Raporty finansowe Grup Kapitałowych notowanych na warszawskiej giełdzie pokazują, że w ostatnich latach efektywna stawka podatkowa oscyluje blisko poziomu 30% – wynika z badania Grant Thornton.


Zmiany w Kodeksie spółek handlowych – transgraniczne przekształcenie i podział już w 2023 r.

4 maja 2023 r. do sejmu wpłynął projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzający m.in. możliwość realizacji transgranicznych procesów z udziałem spółek zlokalizowanych w różnych krajach Unii Europejskiej. Przepisy mają na celu ułatwienie spółkom państw członkowskich zmianę kraju siedziby czy podział spółek z różnych porządków prawnych.

4 maja 2023 r. do sejmu wpłynął projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzający m.in. możliwość realizacji transgranicznych procesów z udziałem spółek zlokalizowanych w różnych krajach Unii Europejskiej. Przepisy mają na celu ułatwienie spółkom państw członkowskich zmianę kraju siedziby czy podział spółek z różnych porządków prawnych.


Polska Spółka Holdingowa – czym jest rzeczywista działalność?

Jedną z głównych przesłanek decydujących o tym, czy dany podmiot można uznać za spółkę holdingową w rozumieniu Ustawy CIT jest wymóg prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej.…

Jedną z głównych przesłanek decydujących o tym, czy dany podmiot można uznać za spółkę holdingową w rozumieniu Ustawy CIT jest wymóg prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej.…


Polska Spółka Holdingowa – zmiany wprowadzone w ramach korekty Polskiego Ładu

Jedną ze zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, które oceniane były jednoznacznie pozytywnie, było wejście w życie przepisów dotyczących tzw. Polskiej Spółki Holdingowej, pozwalających na…

Jedną ze zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, które oceniane były jednoznacznie pozytywnie, było wejście w życie przepisów dotyczących tzw. Polskiej Spółki Holdingowej, pozwalających na…