Strategia zarządzania bezpieczeństwem

Skontaktuj się

Radosław Kaczorek

Partner zarządzający

Czym jest Strategia zarządzania bezpieczeństwem?

Strategia zarządzania bezpieczeństwem to plan działania, który ma na celu minimalizację ryzyka naruszenia bezpieczeństwa informacji i utraty dostępności systemu IT. Obejmuje określenie celów, polityk, procedur oraz środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić ochronę danych i infrastruktury.

 • Dla kogo jest Strategia zarządzania bezpieczeństwem?

  Jest on istotna dla każdej organizacji, zwłaszcza dla tych, które przetwarzają dużą ilość informacji, posiadają dane wrażliwe klientów lub użytkowników oraz muszą spełnić wymagania regulacyjne prawne lub branżowe.

 • Kiedy potrzebna jest Strategia zarządzania bezpieczeństwem?

  W momencie, gdy organizacja pragnie zminimalizować ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informacji, chronić dane swoich klientów, zoptymalizować inwestycje w bezpieczeństwo i IT oraz spełnić wymagania regulacyjne, które dotyczą jej branży.

 • Co zyskasz dzięki Strategii zarządzania bezpieczeństwem?

  Dzięki strategii zarządzania bezpieczeństwem organizacja zyska większe poczucie bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji, minimalizując ryzyko naruszenia danych i zakłóceń w działaniu systemu IT. Strategia pozwoli również skoncentrować się na strategicznych aspektach działalności, budując przewagę konkurencyjną i zapewniając spełnienie wymagań regulacyjnych.

Zakres wsparcia

W ramach usługi „Strategia zarządzania bezpieczeństwem” oferujemy:

 • Analizę potrzeb zabezpieczeń poszczególnych obszarów biznesowych i określenie celów ich ochrony

  Analiza strategii biznesowej, identyfikacja danych oraz zasobów Klienta. Określenie w porozumieniu z Klientem, które dane są dla Niego najcenniejsze. Określenie celów dla cyberbezpieczeństwa spójnych celami biznesowymi Klienta.

 • Oceny bezpieczeństwa procesów, sieci oraz aplikacji webowych i mobilnych

  Przeprowadzenie (w zależności od potrzeb) audytu procesów zarządzania bezpieczeństwem, testów podatności, testów penetracyjnych, audytów konfiguracji lub kodów źródłowych, testów socjotechnicznych w celu określenia luk w procesach i systemach i zarekomendowania odpowiednich działań naprawczych.

 • Określenie zasad współpracy z dostawcami usług IT

  Wsparcie w określeniu warunków dotyczących przydzielania i odbierania dostępu do danych Klienta dla dostawców, przetwarzania danych Klienta przez dostawców oraz zasad, na jakich Klient może weryfikować stopień spełnienia tych wymagań.

 • Budżetowanie wydatków związanych z bezpieczeństwem

  Wsparcie w budżetowaniu wydatków na adekwatne do celów biznesowych i celów cyberbezpieczeństwa usługi i rozwiązania techniczne wspierające zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji Klienta

Test bezpieczeństwa IT Twojej firmy

Bezpieczeństwo informacji w firmie jest sprawą kluczową. Wymaga ciągłego nadzoru i testowania. Dokonaj samooceny bezpieczeństwa informacji Twojej firmy

Wypełnij samoocenę

Proces realizacji

Nasz proces realizacji usługi "Strategia zarządzania bezpieczeństwem" obejmuje:
 • Diagnozę organizacji i identyfikację obszarów wymagających zabezpieczeń

  – Analiza celów strategicznych organizacji.
  Ocena dojrzałości procesów zarządzania cyberbezpieczeństwem.

  – Ocena zasad współpracy z dostawcami usług IT.

 • Opracowanie spójnej strategii bezpieczeństwa uwzględniającej systemy informatyczne i sposób ich zabezpieczenia

  – Wypracowanie optymalnych rozwiązań dla procesów zarządzania cyberbezpieczeństwem.

  -Uwzględnienie potencjału i zasadności wykorzystania różnych rozwiązań, takich jak chmura publiczna, chmura prywatna, kolokacja czy własna infrastruktura w kontekście cyberbezpieczeństwa.

  – Uwzględnienie w projektowanej strategii celów cyberbezpieczeństwa Klienta.

 • Propozycję działań i priorytetów w zakresie wdrażania strategii

  – Zaproponowanie konkretnych działań mających na celu osiągnięcie strategicznych celów cyberbezpieczeństwa organizacji.

  – Określenie priorytetów i harmonogramu realizacji.

 • Wdrażanie strategii i monitorowanie postępów oraz wyników

  – Wspieranie Klienta w procesie wdrożenia strategii cyberbezpieczeństwa.

  – Monitorowanie postępów i wyników osiąganych przez organizację.

  – Dostosowanie strategii w miarę rozwoju organizacji i zmieniających się potrzeb.

– Analiza celów strategicznych organizacji.
Ocena dojrzałości procesów zarządzania cyberbezpieczeństwem.

– Ocena zasad współpracy z dostawcami usług IT.

Test bezpieczeństwa IT – dokonaj samooceny w 5 minut i otrzymaj wynik

Dlaczego Grant Thornton?

Naszych klientów wspieramy na wszystkich etapach budowania bezpiecznego biznesu. Wiemy, jak sprawić aby bezpieczeństwo informatyczne było skuteczne i proste. To nie tylko nasz zawód, ale również nasza pasja. I dlatego świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

 • 500+

  projektów zrealizowanych w wielu branżach i dla firm każdej wielkości

 • 300+

  klientów zadowolonych z naszego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

 • 60

  osobowy zespół ekspertów w dziedzinie informatyki, bezpieczeństwa i ciągłości działania

W zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego wsparliśmy już:

Callstack.io

Web development

 • Zakres usługi

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

WonderMiles

Podróże

 • Zakres usługi

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

Meniga

Usługi IT

 • Zakres usługi

  Przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania opartego o ISO 27001

Biuro Informacji Kredytowej

Finanse i bankowość

 • Zakres usługi

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

S&T

Usługi IT

 • Zakres usługi

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Zapytaj o ofertę usługi

Strategia zarządzania bezpieczeństwem

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt