Założenie i reorganizacja biznesu

Doradzamy przy zakładaniu nowych biznesów i ich reorganizacji w Polsce i zagranicą, Wspieramy również podmioty zagraniczne w lokowaniu swoich inwestycji nad Wisłą.

Skontaktuj się

Grzegorz Szysz

Partner, Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Założenie firmy od biznesplanu po rejestrację spółki

Doradcy podatkowi, biegli rewidenci, doradcy finansowi oraz prawnicy Grant Thornton na co dzień wspierają polskich i zagranicznych przedsiębiorców w planowaniu nowych przedsięwzięć jak i zakładaniu biznesu w Polsce lub za granicą.

 

Zakres wsparcia

 • Tworzenie biznesplanu, jego weryfikacja i adaptacja do polskich uwarunkowań

  Pozwala na precyzyjną analizę opłacalności przedsięwzięcia oraz identyfikację czynników mogących determinować ostateczny sukces rynkowy.

 • Wybór formy prawnej tworzonego podmiotu

  Uwzględniając specyfikę biznesu oraz oczekiwania przedsiębiorców, doradcy Grant Thornton nakreślają możliwe scenariusze i rekomendują optymalne rozwiązania, aby zapewnić możliwie najwyższe bezpieczeństwo przedsiębiorcy czy też przedsięwzięcia, wysoką efektywność podatkową planowanych działań czy też mechanizmy umożliwiające sprawne zarządzania i nadzór.

 • Kompleksowa realizacja procesu tworzenia polskich spółek prawa handlowego, jak również oddziałów podmiotów zagranicznych

  W tym spółek z o.o., spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, spółek komandytowych i innych form prawnych prowadzonej działalności.

 • Wsparcie w tworzeniu podmiotów poza granicami Polski

  Możliwe dzięki międzynarodowej sieci placówek Grant Thornton obejmującej ponad 120 krajów co umożliwia naszym ekspertom świadczenie globalnych usług związanych z ekspansją zagraniczną.

Zobacz pozostałe (1)
Grzegorz Szysz

Partner

Nie mamy wątpliwości, że biznes jest na tyle złożonym i dynamicznym organizmem, iż podnoszenie jego efektywności jest procesem nieustannym.

Reorganizacja biznesu: optymalizacja formy prawnej i strukturyzacja grup kapitałowych

Przedsiębiorstwo, które jest sprawniejsze, dysponuje większymi rezerwami, jest skuteczniejsze zarówno w wykorzystaniu szans rynkowych jak i radzeniu sobie z zagrożeniami. Tym samym, szeroko rozumiana reorganizacja biznesu już wiele lat temu przestała być utożsamiana z wychodzeniem z kryzysu stając się elementem codziennych działań prorozwojowych.

Grant Thornton on Twitter

 • Optymalizacja formy prawnej prowadzenia działalności

  Uwzględniając szereg kryteriów związanych z biznesem, jego otoczeniem, planami i oczekiwaniami właścicieli, pomagamy podjąć w pełni świadomą decyzję o wyborze optymalnej formy prawnej działalności i przedstawiamy ścieżki działań służących uzyskaniu wyznaczonych celów Ponadto zapewniamy kompleksowe wsparcie w obszarach prawnych, podatkowych oraz księgowych, umożliwiając naszym partnerom skupienie się na prowadzonym przez nich biznesie.

 • Strukturyzowanie grup kapitałowych

  Brak strategii, bądź konsekwencji w budowaniu określonego modelu grupy kapitałowej, prymat incydentalnych celów i interesów przynoszących jednorazowe lub krótkotrwałe korzyści  generujący trudności w perspektywie długoterminowej, czy też po prostu zmiana okoliczności biznesowych, otoczenia prawnego, struktury finansowania, czy też oczekiwań interesariuszy to tylko niektóre z przyczyn, dla których biznesy prowadzone bardzo często poprzez grupy powiązanych ze sobą spółek nabrały dynamiki, a szeroko rozumiane reorganizacje stały się codziennością, a nie będącą odpowiedzią na kryzys restrukturyzacją. Zespół Grant Thornton tworzony przez specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie pomaga zarówno prywatnym przedsiębiorcom, jak i międzynarodowym koncernom w planowaniu a następnie przeprowadzeniu reorganizacji grup kapitałowych.

 • Planowanie i realizacja transakcji reorganizacyjnych

  Połączenia, podziały i przekształcenia spółek, realizacje transakcji aportowych, operacje na akcjach czy udziałach, zbywanie przedsiębiorstw czy ich zorganizowanych części itp. Realizując setki tego rodzaju projektów, zdobyliśmy doświadczenie zapewniające profesjonalne doradztwo prawne, podatkowe i bilansowe na każdym etapie prac oraz sprawny przebieg procesów.

Dlaczego Grant Thornton?

Od ponad 29 lat pracujemy dla wymagających klientów pomagając im pokonywać kolejne bariery przyczyniając się do ich rozwoju. W sytuacjach kryzysowych, angażując całą swoja wiedzę i doświadczenie, pomagamy naszym partnerom pokonywać trudności i przekuwać porażki w kolejne sukcesy.

 • 29 lat

  działalności w Polsce

 • 900+

  pracowników w 8 miastach

 • 2200+

  zadowolonych Klientów

Zapytaj o ofertę usługi

Założenie i reorganizacja biznesu

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt