fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Doradzamy przy zakładaniu nowych biznesów w Polsce, ekspansji polskich przedsiębiorstw na zagraniczne rynki, czy też wkraczaniu zagranicznych podmiotów do Polski i lokowaniu tutaj swoich inwestycji.

Doradcy podatkowi, biegli rewidenci, doradcy finansowi oraz prawnicy Grant Thornton na co dzień wspierają polskich i zagranicznych przedsiębiorców w planowaniu nowych przedsięwzięć jak i zakładaniu biznesu w Polsce lub za granicą.

Zakres wsparcia w założeniu biznesu

  1. Tworzenie biznesplanu, jego weryfikację czy też adaptację do polskich uwarunkowań co pozwala na precyzyjną analizę opłacalności przedsięwzięcia oraz identyfikację czynników mogących determinować ostateczny sukces rynkowy.
  2. Wybór formuły prawnej realizacji danego przedsięwzięcia, formy prawnej tworzonego podmiotu, czy też kraju, w którym nowy podmiot lub ich grupa powinny być utworzone.Uwzględniając specyfikę biznesu oraz oczekiwania przedsiębiorców, doradcy Grant Thornton nakreślają możliwe scenariusze i rekomendują optymalne rozwiązania, aby zapewnić możliwie najwyższe bezpieczeństwo przedsiębiorcy czy też przedsięwzięcia, wysoką efektywność podatkową planowanych działań czy też mechanizmy umożliwiające sprawne zarządzania i nadzór.
  3. Kompleksową realizację procesu utworzenia polskich spółek prawa handlowego, jak również oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych.
  4. Wsparcie w tworzeniu podmiotów poza granicami Polski możliwe dzięki międzynarodowej sieci placówek Grant Thornton obejmującej ponad 100 krajów co umożliwia naszym ekspertom świadczenie globalnych usług związanych z ekspansją zagraniczną.

Od ponad 20 lat pracujemy dla wymagających klientów pomagając im pokonywać kolejne bariery przyczyniając się do ich rozwoju. W sytuacjach kryzysowych, angażując całą swoja wiedzę i doświadczenie, pomagamy naszym partnerom pokonywać trudności i przekuwać porażki w kolejne sukcesy.

Nie mamy wątpliwości, że biznes jest na tyle złożonym i dynamicznym organizmem, iż podnoszenie jego efektywności jest procesem nieustannym.

Przedsiębiorstwo, które jest sprawniejsze, dysponuje większymi rezerwami, jest skuteczniejsze zarówno w wykorzystaniu szans rynkowych jak i radzeniu sobie z zagrożeniami. Tym samym, szeroko rozumiana reorganizacja biznesu już wiele lat temu przestała być utożsamiana z wychodzeniem z kryzysu stając się elementem codziennych działań prorozwojowych.

Zakres wsparcia w reorganizacji biznesu

  1. Optymalizacja formy prawnej prowadzenia działalności – uwzględniając szereg kryteriów związanych z biznesem, jego otoczeniem, planami i oczekiwaniami właścicieli, pomagamy podjąć w pełni świadomą decyzję o wyborze optymalnej formy prawnej działalności i przedstawiamy ścieżki działań służących uzyskaniu wyznaczonych celów Ponadto zapewniamy kompleksowe wsparcie w obszarach prawnych, podatkowych oraz księgowych, umożliwiając naszym partnerom skupienie się na prowadzonym przez nich biznesie.
  2. Strukturyzowanie grup kapitałowych, których liczba nieustannie rośnie. Brak strategii, bądź konsekwencji w budowaniu określonego modelu grupy kapitałowej, prymat incydentalnych celów i interesów przynoszących jednorazowe lub krótkotrwałe korzyści  generujący trudności w perspektywie długoterminowej, czy też po prostu zmiana okoliczności biznesowych, otoczenia prawnego, struktury finansowania, czy też oczekiwań interesariuszy to tylko niektóre z przyczyn, dla których biznesy prowadzone bardzo często poprzez grupy powiązanych ze sobą spółek nabrały dynamiki, a szeroko rozumiane reorganizacje stały się codziennością, a nie będącą odpowiedzią na kryzys restrukturyzacją. Zespół Grant Thornton tworzony przez specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie pomaga zarówno prywatnym przedsiębiorcom, jak i międzynarodowym koncernom w planowaniu a następnie przeprowadzeniu reorganizacji grup kapitałowych.
  3. Planowanie i realizacja transakcji reorganizacyjnych, których potrzeba przeprowadzenia wynika ze ściśle określonego celu czy też konkretnej transakcji, co wymaga połączenia, podziału, czy przekształcenia spółek, realizacji transakcji aportowych, operacji na akcjach czy udziałach, zbywania przedsiębiorstw czy ich zorganizowanych części itp. Realizując setki tego rodzaju projektów, zdobyliśmy doświadczenie zapewniające profesjonalne doradztwo prawne, podatkowe i bilansowe na każdym etapie prac oraz sprawny przebieg procesów.
Zobacz prezentację

Zapraszamy do współpracy z naszymi doradcami.

Inne artykuły z kategorii: Założenie i reorganizacja biznesu Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane