Założenie i reorganizacja biznesu

Doradzamy przy zakładaniu nowych biznesów i ich reorganizacji w Polsce i zagranicą

Założenie i reorganizacja biznesu

Od ponad 30 lat wspieramy biznes w Polsce i zagranicą

Doradcy podatkowi, biegli rewidenci, doradcy finansowi oraz prawnicy Grant Thornton na co dzień wspierają polskich i zagranicznych przedsiębiorców w planowaniu nowych przedsięwzięć, jak i zakładaniu biznesu w Polsce lub zagranicą. Z nami założysz firmę począwszy od przygotowania biznesplanu, wyboru formy prawnej tworzonego podmiotu, przez rejestrację spółki i kompleksowe wsparcie w pierwszych etapach budowania biznesu. Przeprowadzisz także reorganizację biznesu poprzez optymalizację formy prawnej lub strukturyzację grup kapitałowych adekwatnie do pojawiających się wyzwań biznesowych, prawnych i podatkowych stając się elementem codziennych działań prorozwojowych.
Skontaktuj się

Co aktualnie warto wiedzieć?

W jaki sposób wspieramy w procesie założenia firmy?

 • Tworzenie biznesplanu, jego weryfikacja i adaptacja do aktualnych uwarunkowań – pozwala na precyzyjną analizę opłacalności przedsięwzięcia oraz identyfikację czynników mogących determinować ostateczny sukces rynkowy.
 • Wybór formy prawnej tworzonego podmiotu – uwzględniając specyfikę biznesu oraz oczekiwania przedsiębiorców, doradcy Grant Thornton nakreślają możliwe scenariusze i rekomendują optymalne rozwiązania, aby zapewnić możliwie najwyższe bezpieczeństwo przedsiębiorcy czy też przedsięwzięcia, wysoką efektywność podatkową planowanych działań czy też mechanizmy umożliwiające sprawne zarządzania i nadzór.
 • Kompleksowa realizacja procesu tworzenia oddziałów podmiotów zagranicznych oraz polskich spółek prawa handlowego, w tym spółek z o.o., spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, spółek komandytowych i innych form prawnych prowadzonej działalności.
 • Wsparcie w tworzeniu podmiotów poza granicami Polski – możliwe dzięki międzynarodowej sieci placówek Grant Thornton obejmującej ponad 120 krajów co umożliwia naszym ekspertom świadczenie globalnych usług związanych z ekspansją zagraniczną.

 W jaki sposób wspieramy reorganizację biznesu?

 • Optymalizacja formy prawnej prowadzenia działalności – uwzględniając szereg kryteriów związanych z biznesem, jego otoczeniem, planami i oczekiwaniami właścicieli, pomagamy podjąć w pełni świadomą decyzję o wyborze optymalnej formy prawnej działalności i przedstawiamy ścieżki działań służących uzyskaniu wyznaczonych celów. Ponadto zapewniamy kompleksowe wsparcie w obszarach prawnych, podatkowych oraz księgowych, umożliwiając naszym partnerom skupienie się na prowadzonym przez nich biznesie.
 • Strukturyzowanie grup kapitałowych – zespół Grant Thornton tworzony przez specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie pomaga zarówno prywatnym przedsiębiorcom, jak i międzynarodowym koncernom w planowaniu a następnie przeprowadzeniu reorganizacji grup kapitałowych.
 • Planowanie i realizacja transakcji reorganizacyjnych – połączenia, podziały i przekształcenia spółek, realizacje transakcji aportowych, operacje na akcjach czy udziałach, zbywanie przedsiębiorstw czy ich zorganizowanych części itp. Realizując setki tego rodzaju projektów, zdobyliśmy doświadczenie zapewniające profesjonalne doradztwo prawne, podatkowe i bilansowe na każdym etapie prac oraz sprawny przebieg procesów.

W tym jesteśmy dobrzy

Aktualne wyzwania/zagrożenia, nowe regulacje

Przekształcenie transgraniczne – na czym polega?

Od 15 września 2023 r. do kodeksu spółek handlowych została wprowadzona możliwość przekształcenia transgranicznego. Jest to proces reorganizacyjny, który dotychczas nie był unormowany w polskim porządku prawnym. W poniższym artykule przybliżymy poszczególne zagadnienia związane z tą procedurą.

Sprawdź

Ważne zmiany w transgranicznych i krajowych reorganizacjach spółek

W dniu 15 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych w zakresie krajowych i transgranicznych procesów reorganizacyjnych. Od tego dnia przedsiębiorcy mogą skorzystać z transgranicznego podziału oraz transgranicznego przekształcenia, a także z wprowadzonych uproszczeń w ramach krajowych procesów reorganizacyjnych.

Sprawdź

Podział przez wyodrębnienie – przewodnik po nowej formule podziału spółki

We wrześniu 2023 r. weszła w życie istotna nowelizacja przepisów Kodeksu Spółek Handlowych dotycząca procesów reorganizacyjnych, które w tak znaczący sposób nie były modyfikowane od ponad 20 lat. Dzięki zmianie katalog dostępnych form podziału spółki rozszerzył się o podział spółki przez wyodrębnienie.

Sprawdź

19% CIT tylko na papierze – jakie podatki płacą firmy w Polsce?

W Polsce od prawie 20 lat obowiązuje - z pewnymi wyjątkami - nominalna stawka podatku dochodowego od osób prawnych CIT w wysokości 19%. Jednak rzeczywiste obciążenia podatkowe przedsiębiorstw są znacznie wyższe. Raporty finansowe Grup Kapitałowych notowanych na warszawskiej giełdzie pokazują, że w ostatnich latach efektywna stawka podatkowa oscyluje blisko poziomu 30% – wynika z badania Grant Thornton.

Sprawdź

Zadowoleni Klienci

Clip

Logistyka i transport

 • Nasze wsparcie:

  Połączenie spółek

Josera

Producent pasz i karmy dla zwierząt

 • Nasze wsparcie:

  Podział spółki

Cukiernia Sowa

Branża spożywcza

 • Nasze wsparcie:

  Przekształcenie spółki

Grupa Energia

Branża energetyczna

 • Nasze wsparcie:

  Przekształcenie 3 spółek komandytowych w spółki z o.o.

Cewe

Fotoprodukty

 • Nasze wsparcie:

  Połączenie spółek

Puratos

Branża spożywcza

 • Nasze wsparcie:

  Połączenie spółek

Kabat Tyre

Produkcja opon i dętek

 • Nasze wsparcie:

  Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.

Kapka

Branża spożywcza

 • Nasze wsparcie:

  Przekształcenie dwóch spółek komandytowych w spółki z o.o.

FAQ Założenie i reorganizacja biznesu

 • 1. Jakie są najczęstsze przyczyny reorganizacji firmy?

  Szeroko rozumiana reorganizacja biznesu z pewnością nie powinna być utożsamiana z wychodzeniem z kryzysu, lecz odpowiedzią na szereg wyzwań oraz pojawiających się szans, stając się zwykle jednym z narzędzi działań prorozwojowych. Przyczyny, dla których przedsiębiorcy chcą lub muszą podejmować działania reorganizacyjne są najróżniejsze. Zaliczyć do nich można między innymi: wzrost skali prowadzonego biznesu, zróżnicowany profil poszczególnych aktywności, chęć dywersyfikacji ryzyka, pozyskanie finansowania, poszukiwanie inwestora, zmiana modelu zarządzania poszczególnymi obszarami biznesowymi, wzmocnienie siły finansowej podmiotu, optymalizacja kosztów, wyeliminowanie istniejących nieefektywności podatkowych bądź komplikacji licznych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, procesy sukcesyjne i wiele innych elementów, z którymi mierzą się przedsiębiorcy w różnych fazach rozwoju swojego biznesu.

 • 2. Na jakie aspekty należy zwracać szczególną uwagę realizując procesy reorganizacyjne?

  Należy zwrócić szczególną uwagę na etap planowania i przygotowania. Każdy proces ma swoje pułapki, choć ich zakres i waga są wysoce zróżnicowane zarówno z perspektywy rodzaju transakcji, skali biznesu, branży, modelu biznesowego i organizacji wewnętrznej. Niezwykle ważne jest zatem odpowiednie zaplanowane procesu, identyfikacja wszelkich przeszkód i odpowiednie przygotowanie się do ich pokonania. Dotyczy to zarówno szeregu elementów organizacyjnych związanych z codziennym funkcjonowaniem biznesu, jak również zagadnień natury prawnej, podatkowej, finansowe i księgowej. Właściwie przeprowadzona faza przygotowawcza w powiązaniu z późniejszym sprawnym zarządzaniem projektem pozwala na płynne przeprowadzenie nawet najtrudniejszych procesów na skomplikowanych jednostkach biznesowych.

 • 3. Ile trwa proces reorganizacyjny?

  Czas trwania procesu uzależniony jest przede wszystkim od wymogów formalnych i konieczności przeprowadzenia procedur, które przewidziane są w odpowiednich przepisach dedykowanych między innymi procesom przekształceń, połączeń, podziałów spółek, czy też transakcji aportowych. Najczęściej harmonogram można zbudować na przestrzeni 3-4 miesięcy, choć każdy z tych procesów ma swoje podstawowe procedury i zasady, od których są liczne odstępstwa pozwalające na skrócenie procesu lub konieczność jego wydłużenia. Kwestie proceduralne nie zawsze są jednak kluczowe przy ocenie czasochłonności procesu. Bardzo często fundamentalnym i czasochłonnym etapem pozostaje etap koncepcyjny służący rzetelnym analizom prowadzącym do wypracowania optymalnego modelu reorganizacji biznesu. Na ostateczny harmonogram wpływa również pakiet działań przygotowawczych mających przygotować biznes od strony przede wszystkim organizacyjnej, ale również prawnej, podatkowej i finansowej.

 • 4. Dlaczego strukturyzowanie grupy kapitałowej jest istotne?

  Brak strategii, bądź konsekwencji w budowaniu określonego modelu grupy kapitałowej, prymat incydentalnych celów i interesów przynoszących jednorazowe lub krótkotrwałe korzyści generujący trudności w perspektywie długoterminowej, czy też po prostu zmiana okoliczności biznesowych, otoczenia prawnego, struktury finansowania, czy też oczekiwań interesariuszy to tylko niektóre z przyczyn, dla których biznesy prowadzone bardzo często poprzez grupy powiązanych ze sobą spółek nabrały dynamiki, a szeroko rozumiane reorganizacje stały się codziennością, a nie będącą odpowiedzią na kryzys restrukturyzacją.

 • 5. W jakiej formie prawnej najlepiej założyć firmę?

  W polskim systemie prawnym możliwe jest prowadzenie biznesu w wielu różnych formach, począwszy od najbardziej popularnej formuły, jaką jest indywidualna działalność gospodarcza prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzez spółki osobowe (np. spółki jawne czy komandytowe), kończąc na złożonych strukturach spółek kapitałowych (m.in. spółce z o.o. i spółce akcyjnej). Wybór najlepszej i najbardziej optymalnej formy prawnej nie jest prosty i każdorazowo musi być dostosowany do potrzeb przedsiębiorcy oraz jego planów.

  Podstawowym kryterium wyboru są korzyści finansowe płynące z prowadzonej działalności i  sposób opodatkowania. NIe mniej istotna jest elastyczność w zakresie zarządzania oraz wypłaty zysku, jak również planów dotyczących reinwestowania zarobionych środków. Wielu – ponad zysk – ceni sobie wysoki poziom bezpieczeństwa majątku osobistego i w związku z tym decyduje się na założenie bardziej złożonych struktur. Innym, ale nie mniej ważnym kryterium wyboru jest wizerunek i wiarygodność firmy na rynku, jak również plany dotyczące przyszłości. Czy przedsiębiorca w krótkiej perspektywie czasowej zamierza przekazać biznes swoim następcom, a może zamierza pozyskać zewnętrznych inwestorów, którzy finansowo będą w stanie wesprzeć rozwój działalności. Wszystkie te elementy będą miały wpływ na dopasowanie formy prowadzenia biznesu do potrzeb przedsiębiorcy i powinny być przeanalizowane i dostosowane do każdego przypadku.

 • 6. Ile kosztuje założenie firmy?

  Koszty założenia firmy będą się różnić w zależności od wybranej formy prawnej działalności.

  Najtańszą opcją jest założenie indywidualnej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sama rejestracja w tym przypadku jest bowiem wolna od opłat.

  Założenie spółki związane jest z kolei z koniecznością wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Opłata sądowa w tym zakresie wynosi 600 zł (a dla spółek rejestrowanych w tzw. Systemie s24 – 350 zł).

  Do założenia każdej spółki konieczne jest zawarcie umowy (statutu spółki). W niektórych przypadkach, takich jak np. Spółka jawna, przepisy pozwalają na zawarcie umowy w formie pisemnej, co oznacza, że założenie spółki nie wiążę się z dodatkowymi kosztami, poza rejestracją. Natomiast, w przypadku większości spółek konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, co związane jest z koniecznością uiszczenia taksy notarialnej. Koszty te wynoszą ok 1000-1500 zł i są powiększone o kwotę podatku, który należy skalkulować w odniesieniu do wartości wnoszonych do spółki wkładów.

  Nadto, przy rozpoczęciu działalności należy uwzględnić koszty doradztwa (zarówno prawnego, jak i podatkowego), koszty opłat skarbowych dla pełnomocników, koszty związane z pozyskaniem dodatkowych dokumentów oraz dodatkowe opłaty związane z uruchomieniem usług związanych z prowadzoną działalnością (np. Usługi księgowe albo koszty związane z najmem bądź zakupem nieruchomości).

 • 7. Jak wygląda i ile trwa założenie firmy?

  Podobnie, jak w przypadku kosztów, czas niezbędny do  założenia spółki uzależniony jest przede wszystkim od wyboru formy prawnej, w ramach której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

  Indywidualną działalność gospodarczą, prowadzoną na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można założyć w ciągu jednego dnia, na podstawie złożonego elektronicznie wniosku. Do tego należy doliczyć czas niezbędny na rejestrację działalności w urzędach (np. ZUS, VAT itp.).

  Założenie spółki jest nieco bardziej czasochłonnym procesem, jego realizacja wymaga bowiem:

  • Zawarcia umowy spółki, często w formie aktu notarialnego, co oznacza konieczność wizyty w kancelarii notarialnej
  • Złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  • Rozpoznania wniosku przez sąd i dokonania wpisu
  • Rejestracji spółki w urzędach (ZUS, urząd skarbowy, Regon, VAT).

  W przypadku polskich podmiotów, taka procedura trwa zwykle ok 1-2 miesiąca, co wynika głównie z czasu, w jakim sąd rozpoznaje wniosek o wpis.

  W odniesieniu do niektórych spółek (np. Sp.j. albo sp. Z o.o.) ustawodawca przewidział  możliwość założenia spółki na formularzu, w tzw. Systemie s-24, który umożliwia rejestrację spółki w 24 godziny. W praktyce zwykle rejestracja zajmuje nieco więcej czasu, ale możliwe jest zakończenie procedury w kilka dni roboczych.

 • 8. Czy mają Państwo gotowe spółki na sprzedaż?

  Tak, posiadamy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których jedynym wspólnikiem jest Grant Thornton przeznaczone na potrzeby realizacji projektów wymagających zachowania dużej dynamiki. Sprzedaż udziałów takiej gotowej spółce możliwa jest w bardzo krótkim czasie, a sama czynność jest skuteczna w chwili zawarcia umowy sprzedaży, co oznacza, że spółka zmienia właściciela, a w ślad za tym powołuje nowy zarząd, jest to zatem ciekawa alternatywa dla klasycznej rejestracji spółki, która moża potrwać od tygodnia do kilku miesięcy.

 • Zobacz pozostałe (3)

Grzegorz Szysz

Grzegorz posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze doradztwa dla przedsiębiorców i firm. Specjalizuje się w prawnych, podatkowych i bilansowych aspektach doradztwa w zakresie transakcji kapitałowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie strukturyzowania grup kapitałowych, planowania i realizacji transakcji reorganizacyjnych (połączenia, podziały, przekształcenia spółek, transakcje na udziałach, akcjach, przedsiębiorstwach i ich częściach), strukturyzacji transakcji fuzji i przejęć. Wyróżniony w IX, XIII i XVI Rankingu Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej 3. miejsce w kategorii: Fuzje i przejęcia oraz dwukrotnie 2. miejsce w kategorii: Podatek dochodowy od osób prawnych. Doradca Podatkowy i Radca Prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Autor publikacji dotyczących zagadnień podatkowych, w prasie fachowej, współautor skierowanej do firm rodzinnych książki „Przyszłość mojej firmy”. Prelegent na szkoleniach i konferencjach. W 2008 roku w dołączył do zespołu doradztwa transakcyjnego Grant Thornton.

Grant Thornton on Twitter

Od ponad 30 lat pracujemy dla wymagających klientów pomagając im pokonywać kolejne bariery przyczyniając się do ich rozwoju. W sytuacjach kryzysowych, angażując całą swoja wiedzę i doświadczenie, pomagamy naszym partnerom pokonywać trudności i przekuwać porażki w kolejne sukcesy.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 miastach

 • 2400+

  zadowolonych Klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Założenie i reorganizacja biznesu

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt