fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Hasło „Polska Strefa Inwestycji ” oznacza, że każda złotówka wydana na inwestycję w przedsiębiorstwo może uprawniać do zwolnienia z podatku dochodowego.

Warunkiem jest uzyskanie „Decyzji o wsparciu inwestycji”. Co Polska Strefa Inwestycji oznacza w praktyce? Wydatki na inwestycje w produkcję lub świadczenie usług zapewnią pomoc publiczną, dostępną w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT). Limit pomocy publicznej zależy od wysokości wydatków na inwestycje lub kosztów zatrudnienia, lokalizacji (dla wybranych województw wsparcie jest wyższe) i statusu przedsiębiorcy (na większą wartość zwolnienia mogą liczyć podmioty z sektora MŚP). Okres ważności decyzji o wsparciu inwestycji wynosi, zależnie od lokalizacji, 10, 12 lub 15 lat – aż tyle czasu beneficjent ma na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego.

Jak możemy pomóc?

 • Analiza możliwości uzyskania decyzji o wsparciu, w tym ocena zgodności planowanej inwestycji z wymogami do uzyskania decyzji o jej wsparciu
 • Symulacja wysokości możliwej do uzyskania pomocy publicznej
 • Kompleksowe wsparcie w  postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o wsparciu, w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję, udział w negocjacjach, weryfikacja prawidłowości otrzymanej decyzji
 • Identyfikacja wydatków pod kątem wpływu na wielkość pomocy publicznej
 • Bieżące doradztwo w zakresie rozliczeń korzystania z pomocy publicznej (określenie wartości przysługującego zwolnienia z opodatkowania, rozdział dochodów i kosztów ich uzyskania ze źródeł opodatkowanych i zwolnionych, dokumentacja)
 • Rekomendacje zmian w dokumentach wewnętrznych oraz politykach
 • Zabezpieczenie prawa do skorzystania z pomocy poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnych
 • Kompleksowe wsparcie w przypadku ewentualnych czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych związanych ze zwolnieniem dochodu z opodatkowania (konsultacje, projekty pism, reprezentowanie przed organami podatkowymi)

Kto może skorzystać z Polskiej Strefy Inwestycji?

Z Polskiej Strefy Inwestycji mogą skorzystać podatnicy, którzy planują dokonanie nowej inwestycji, rozumianej jako inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Czy masz szansę na uzyskanie decyzji o wsparciu?

Ile można zyskać?

Kwotę przysługującego zwolnienia określa tzw. współczynnik intensywności pomocy. Jest to wskaźnik procentowy określający, jaka część kosztów kwalifikowalnych powiększy kwotę zwolnienia dochodu z opodatkowania. Intensywność pomocy zależna jest od regionu kraju. Od 1 stycznia 2022 r. wartość pomocy wynosi:

 • 50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz do podregionu siedleckiego;
 • 40% – na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego, z wyjątkiem podregionu siedleckiego;
 • 30% – na obszarach należących do województw: pomorskiego i śląskiego;
 • 25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego, z wyłączeniem obszarów wskazanych w pkt 5.

Jednakże, na obszarach należących do miast Poznania i Wrocławia oraz do podregionu poznańskiego:

 • 20% – w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
 • 15% – w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

W regionie warszawskim stołecznym wynosi:

 • 25% – na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola;
 • 35% – na obszarach należących do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz

W pozostałych miejscach w regionie warszawskim stołecznym (w tym sama Warszawa) – wynosi 0%.

 

PSI mapka_region stołeczny

Aktualnie przepisy mówią, że decyzję o wsparciu wydaje się na okres:

 • 10 lat – w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie województwa dolnośląskiego, województwa wielkopolskiego lub w gminach należących do regionu warszawskiego stołecznego;
 • 12 lat – w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 30% lub 40%;
 • 15 lat – w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 50%.

PSI-mapka-2-okres-wsparcia

Kryterium jakościowe

Kryteria jakościowe określa załącznik do rozporządzenia. Są podzielone na kryteria zrównoważonego rozwoju gospodarczego (8 możliwych punktów dla sektora produkcyjnego, 7 dla usług) i społecznego (po 5 punktów w kategorii).

Za spełnienie kryteriów jakościowych uznaje się uzyskanie co najmniej 6 z 10 punktów (w tym co najmniej 1 dla każdego rodzaju kryteriów) dla jednej z dwóch kategorii projektów: sektor usług i sektor przemysłowy. Różnią się one w niewielkim stopniu.

Kryteria jakościowe dla wybranych regionów obniża się do 5, a nawet 4 punktów.

W praktyce oznacza to, że na poszczególnych obszarach obowiązują następujące progi:

W praktyce oznacza to, że na poszczególnych obszarach obowiązują następujące progi

Polska Strefa Inwestycji i decyzje o wsparciu

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane