Polska Strefa Inwestycji

Skontaktuj się

Małgorzata Samborska

Partner, Doradca Podatkowy

Czym jest Polska Strefa Inwestycji?

Hasło „Polska Strefa Inwestycji ” oznacza, że każda złotówka wydana na inwestycję w przedsiębiorstwo może uprawniać do zwolnienia z podatku dochodowego. Warunkiem jest uzyskanie „Decyzji o wsparciu inwestycji”. Co Polska Strefa Inwestycji oznacza w praktyce? Wydatki na inwestycje w produkcję lub świadczenie usług zapewnią pomoc publiczną, dostępną w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT).

 • Polska Strefa Inwestycji w praktyce?

  Wydatki na inwestycje w produkcję lub świadczenie usług zapewnią pomoc publiczną, dostępną w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT). Limit pomocy publicznej zależy od wysokości wydatków na inwestycje lub kosztów zatrudnienia, lokalizacji i statusu przedsiębiorcy. Okres ważności decyzji o wsparciu inwestycji wynosi, zależnie od lokalizacji, 10, 12 lub 15 lat – aż tyle czasu beneficjent ma na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego.

 • Kto może skorzystać z Polskiej Strefy Inwestycji?

  Podatnicy, którzy planują dokonanie nowej inwestycji, rozumianej jako inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 • Ile można zyskać dzięki Polskiej Strefie Inwestycji?

  Kwotę przysługującego zwolnienia określa tzw. współczynnik intensywności pomocy. Jest to wskaźnik procentowy określający, jaka część kosztów kwalifikowalnych powiększy kwotę zwolnienia dochodu z opodatkowania. Intensywność pomocy zależna jest od regionu kraju. Aktualną wartość pomocy prezentujemy poniżej w części: „Intensywność pomocy w poszczególnych regionach”.

Zakres wsparcia

 • Analiza możliwości uzyskania decyzji o wsparciu

  W tym ocena zgodności planowanej inwestycji z wymogami do uzyskania decyzji o jej wsparciu.

 • Symulacja wysokości możliwej do uzyskania pomocy publicznej

  Intensywność pomocy publicznej zależy od wysokości wydatków na inwestycje lub kosztów zatrudnienia, lokalizacji (dla wybranych województw wsparcie jest wyższe) i statusu przedsiębiorcy (na większą wartość zwolnienia mogą liczyć podmioty z sektora MŚP).

 • Kompleksowe wsparcie w postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o wsparciu

  W tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję, udział w negocjacjach, weryfikacja prawidłowości otrzymanej decyzji.

 • Identyfikacja wydatków pod kątem wpływu na wielkość pomocy publicznej

  Jest to analiza projektu pod kątem określenia, które planowane wydatki stanowią tzw. „koszty kwalifikowane” i ich ponoszenie uprawnia do skorzystania z wyższego zwolnienia podatkowego.

 • Bieżące doradztwo w zakresie rozliczeń korzystania z pomocy publicznej

  Określenie wartości przysługującego zwolnienia z opodatkowania, rozdział dochodów i kosztów ich uzyskania ze źródeł opodatkowanych i zwolnionych, dokumentacja.

 • Rekomendacje zmian w dokumentach wewnętrznych oraz politykach

  W ramach tego kroku pomagamy dostosować wewnętrzne regulacje podatkowe i finansowe (aż do poziomu planu kont) celem umożliwienia spełnienia wymagań odnośnie rozdziału przychodów na opodatkowane i zwolnione z opodatkowania oraz odpowiedniej alokacji kosztów – w całości, części lub proporcjonalnie.

 • Uzyskanie interpretacji indywidualnych

  Dzięki czemu możliwe zabezpieczenie prawa do skorzystania z pomocy.

 • Kompleksowe wsparcie na wypadek działań organów podatkowych

  Kompleksowe wsparcie w przypadku ewentualnych czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych związanych ze zwolnieniem dochodu z opodatkowania (konsultacje, projekty pism, reprezentowanie przed organami podatkowymi).

Zobacz pozostałe (3)
Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

Intensywność pomocy w poszczególnych regionach

Od 1 stycznia 2022 r. wartość pomocy wynosi:

 • 50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz do podregionu siedleckiego;
 • 40% – na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego, z wyjątkiem podregionu siedleckiego;
 • 30% – na obszarach należących do województw: pomorskiego i śląskiego;
 • 25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego, z wyłączeniem obszarów wskazanych w pkt 5.

Jednakże, na obszarach należących do miast Poznania i Wrocławia oraz do podregionu poznańskiego:

 • 20% – w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
 • 15% – w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

W regionie warszawskim stołecznym wynosi:

 • 25% – na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola;
 • 35% – na obszarach należących do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz

W pozostałych miejscach w regionie warszawskim stołecznym (w tym sama Warszawa) – wynosi 0%.

 

PSI mapka_region stołeczny

Aktualnie przepisy mówią, że decyzję o wsparciu wydaje się na okres:

 • 10 lat – w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie województwa dolnośląskiego, województwa wielkopolskiego lub w gminach należących do regionu warszawskiego stołecznego;
 • 12 lat – w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 30% lub 40%;
 • 15 lat – w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 50%.

PSI-mapka-2-okres-wsparcia

Kryterium jakościowe

Kryteria jakościowe określa załącznik do rozporządzenia. Są podzielone na kryteria zrównoważonego rozwoju gospodarczego (8 możliwych punktów dla sektora produkcyjnego, 7 dla usług) i społecznego (po 5 punktów w kategorii).

Za spełnienie kryteriów jakościowych uznaje się uzyskanie co najmniej 6 z 10 punktów (w tym co najmniej 1 dla każdego rodzaju kryteriów) dla jednej z dwóch kategorii projektów: sektor usług i sektor przemysłowy. Różnią się one w niewielkim stopniu.

Kryteria jakościowe dla wybranych regionów obniża się do 5, a nawet 4 punktów.

W praktyce oznacza to, że na poszczególnych obszarach obowiązują następujące progi:

W praktyce oznacza to, że na poszczególnych obszarach obowiązują następujące progi

CYKL ARTYKUŁÓW Dowiedz się więcej o Polskiej Strefie Inwestycji

Czym jest Polska Strefa Inwestycji i decyzja o wsparciu na nową inwestycję? Jakie są kryteria uzyskania decyzji oraz koszty kwalifikowane? Gdzie najłatwiej uzyskać decyzję o wsparciu?

Przeczytaj

Proces realizacji

 • Analiza przedsięwzięcia

  Weryfikacja pod kątem spełnienia kryteriów wnioskowania o decyzję o wsparciu.

 • Wsparcie we wnioskowaniu o decyzję o wsparciu

  Wypełnienie wniosku, szeroko pojęte reprezentowanie w postępowaniu.

 • Wsparcie w bieżących rozliczeniach podatkowych

  Wsparcie doradcy w rozliczeniach związanych  z korzystaniem z pomocy publicznej.

 • Udostępnianie „Kalkulatora ulgi”

  Narzędzie umożliwiające określenie wysokości należnego podatku dochodowego w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi i innymi istotnymi czynnikami.

Weryfikacja pod kątem spełnienia kryteriów wnioskowania o decyzję o wsparciu.

Dlaczego Grant Thornton?

Postaw na wiedzę i doświadczenie!

Zyskujesz dostęp do wiedzy ekspertów w przedmiocie pomocy publicznej rozliczanej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz Polskiej Strefie Inwestycji z wiedzą i doświadczeniem zbieranym początku wejścia w życie przepisów o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, z ponad setką zrealizowanych projektów w tym zakresie audytów MDR, uzyskanymi decyzjami o wsparciu oraz zaopiniowanymi rozliczeniami dot. kosztów kwalifikowanych liczonych w setkach milionów złotych. Za realizację Twoich obowiązków będzie odpowiadał zespół z doświadczeniem w tym obszarze liczonym w tysiącach godzin, realizujący projekty dla wszystkich typów podmiotów korzystających z pomocy publicznej wiodących branż jak sektor automotive, spożywczy czy maszynowy i nie tylko.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1,33 mln PLN

  najmniejsza wartość projektu inwestycyjnego, dla którego uzyskaliśmy decyzję o wsparciu

 • 258 mln PLN

  największa wartość projektu inwestycyjnego, dla którego uzyskaliśmy decyzję o wsparciu

Zapytaj o ofertę usługi

Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt