Obecnie 90 powiatów w Polsce ma status „specjalnych stref ekonomicznych”, czyli firmy mogą tam bardzo łatwo uzyskać wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji – wynika z obliczeń Grant Thornton. Na ostatniej aktualizacji parametrów najbardziej skorzystało województwo warmińsko-mazurskie.

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

W 2018 roku powołano do życia Polską Strefę Inwestycji (PSI), czyli to nowy system ulg podatkowych wspierających inwestycje firm działających w Polsce. Wejście do PSI (czyli uzyskanie tzw. decyzji o wsparciu) umożliwia przedsiębiorcom odliczanie części kosztów inwestycji od podatku, czym znacząco podnosi sens ekonomiczny tych przedsięwzięć. System ten zastąpił, a w praktyce znacznie rozszerzył, dotychczasowe rozwiązanie, jakim były Specjalne Strefy Ekonomiczne.

Jak wynika z najnowszej aktualizacji raportu „Inwestycyjna mapa Polski”, przygotowanego przez doradców podatkowych Grant Thornton, dzięki reformie na terenie dużej części Polski obowiązują już zasady niemal równe z tymi, jakie dotąd obowiązywały jedynie w SSE. Obecnie – po najnowszej corocznej aktualizacji parametrów PSI – aż 91 powiatów (z 380 istniejących w Polsce) to obszary, na których szczególnie łatwo uzyskać wsparcie inwestycji.

Największym wygranym reformy jest województwo podkarpackie – zlokalizowanych jest tu obecnie aż 15 uprzywilejowanych powiatów, w tym 7 z 33 tych uznanych przez nas za strefę najbardziej uprzywilejowaną („strefę niebieską”). Największym wygranym samej ostatniej aktualizacji parametrów PSI jest natomiast województwo warmińsko-mazurskie, gdzie lista uprzywilejowanych powiatów wzrosła z 10 do 12. O ulgę w ramach PSI łatwo też w województwa kujawsko-pomorskim, mazowieckim i lubelskim.

W jakich powiatach szczególnie łatwo o ulgę? Które powiaty zyskały, a które straciły na ostatniej aktualizacji kryteriów? Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem.

RAPORT: Inwestycyjna mapa Polski

Już nie specjalne strefy ekonomiczne tylko Polska Strefa Inwestycji. Gdzie najbardziej opłaca się inwestować, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku na nowych zasadach?

Aktualizacja 2022/2023

Pobierz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.