MDR Officer

Skontaktuj się

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Czym jest MDR Officer?

MDR Officer to najprostszy na rynku sposób na zapewnienie sobie zgodności z przepisami MDR – przez powierzenie zapewnienia zgodności z nimi profesjonalistom. Nasze wsparcie obejmuje doradztwo podatkowe w zakresie realizacji obowiązków dot. informacji o schematach podatkowych (MDR), w ramy którego wchodzi pełen zakres wsparcia w wypełnianiu tych obowiązków – identyfikacja schematów podatkowych (audyt okresów przeszłych i bieżąca ocena), przygotowanie i składanie lub wsparcie w składaniu informacji wymaganych przepisami MDR, pomoc w wypełnianiu obowiązków MDR względem podmiotów trzecich.

 • Dla kogo jest MDR Officer?

  Sprawdzi się we wszystkich organizacjach nieposiadających samoistnie kompetencji w obszarze schematów podatkowych. Zakres działań dopasujemy do skali działalności i stopnia narażenia na występowanie schematów podatkowych – od polskich, rodzinnych przedsiębiorstw po centra usług wspólnych międzynarodowych grup.

 • Kiedy skorzystać z MDR Officer?

  Z MDR Officer warto skorzystać w każdym przypadku narażenia organizacji na występowanie schematów podatkowych, w szczególności w razie braku lub niskiej skuteczności wdrożenia wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (Procedur MDR).

 • Jakie są korzyści z MDR Officer?

  Zyskujesz dostęp do ekspertów z dziedziny MDR z ogromną wiedzą i doświadczeniem, pozwalającym zidentyfikować obszary szczególnego ryzyka wystąpienia schematów podatkowych, zapobiegać ich powstawaniu kiedy to tylko możliwe, a kiedy nie – sprawnie i terminowo wypełniać obowiązki nałożone przepisami MDR.

Zakres wsparcia

Usługa ma na celu pełne zapewnienie realizacji obowiązków MDR. W tym celu Grant Thornton może dostarczyć następujące narzędzia/ podejmować następujące działania:

 • Dostarczenie „One-pagera”

  Jest to narzędzie oceny ryzyka, czy transakcja/zdarzenie może potencjalnie stanowić schemat podatkowy, służącego do identyfikacji potencjalnych schematów celem przekazania informacji o nich do szczegółowej oceny.

 • Dostarczenie narzędzia służącego do przekazywania informacji

  Chodzi o informacje o potencjalnych schematach podatkowych do szczegółowej oceny.

 • Prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z wypełnianiem obowiązków dot. schematów podatkowych

  Ocenionych potencjalnych schematów, zidentyfikowanych schematów, otrzymanych Numerów Schematu Podatkowego, złożonych informacji o schematach itp.

 • Prowadzenie szkoleń

  Zapewniających pracownikom niezbędną wiedzę z obszaru MDR oraz dostarczanie narzędzi pozwalających na nabywanie tej wiedzy przez nowych pracowników bez potrzeby organizacji szkoleń („szkolenia cyfrowe” w formie prezentacji i nagrań).

 • Bieżące wsparcie doradcy

  Bieżące opiniowanie, czy określone transakcje/zdarzenia mogą stanowić schematy podatkowe.

 • Cykliczne formularze sprawdzające

  Cykliczne przesyłanie formularzy z pytaniami mającymi pomóc identyfikować schematy podatkowe, analiza i raportowanie wyników.

 • Terminowe przygotowywanie i składanie informacji o schematach podatkowych

  Informacje do jakich składania może być zobowiązana wspierana jednostka zostaną przygotowane w formie gotowej do złożenia. Jeżeli jest to dopuszczalne przepisami – zostaną złożone przez nas w roli pełnomocnika, a jeżeli nie – pomożemy w samodzielnym składaniu (instrukcje dot. złożenia od strony technicznej, użycie konta ePUAP Grant Thornton do odbioru korespondencji itp.).

Zobacz pozostałe (2)
Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

Zakres wsparcia w obszarze MDR może obejmować jedno, wszystkie lub kombinację wybranych spośród niżej wymienionych działań:
 • Przeprowadzenie audytu

  Czyli przeglądu podatkowego wykonywanego autorską metoda ekspercką, w celu zidentyfikowania schematów podatkowych. Wynikiem realizacji zadania będzie sporządzenie raportu z audytu podatkowego w zakresie zidentyfikowanych zdarzeń podlegających raportowaniu jako schemat podatkowy oraz obowiązków z nimi związanych lub stwierdzającego, że nie zidentyfikowano takich zapisów

 • Szkolenia

  Prowadzenie szkoleń zapewniających pracownikom niezbędną wiedzę z obszaru MDR.

 • Przygotowanie procedury MDR

  Sporządzenie procedury identyfikacji i raportowania schematów podatkowych spełniającej wymogi przewidziane przepisami dla wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (procedury MDR).

 • Bieżące wsparcie doradcy

  Bieżące zapewnienie realizacji obowiązków MDR przez realizację działań wymienionych w zakładce „Zakres wsparcia”; dostarczenie narzędzi realizacji obowiązków, bieżące doradztwo, cykliczne przeglądy oraz tworzenie i pomoc w składaniu informacji MDR.

Czyli przeglądu podatkowego wykonywanego autorską metoda ekspercką, w celu zidentyfikowania schematów podatkowych. Wynikiem realizacji zadania będzie sporządzenie raportu z audytu podatkowego w zakresie zidentyfikowanych zdarzeń podlegających raportowaniu jako schemat podatkowy oraz obowiązków z nimi związanych lub stwierdzającego, że nie zidentyfikowano takich zapisów

ARTYKUŁ Co oznaczają pytania audytorów o schematy podatkowe MDR?

O co pytają audytorzy? Kiedy należy raportować MDR? Jak odpowiedzieć na pytanie audytora o MDR?

Przeczytaj

Dlaczego Grant Thornton?

Tysiące godzin doświadczenia w obszarze MDR!

Zyskujesz dostęp do wiedzy ekspertów z dziedziny MDR z wiedzą i doświadczeniem zbieranym od momentu projektowania właściwych przepisów przed wejściem w życie, z ponad setką zrealizowanych projektów w zakresie audytów MDR, szkoleń, w tym wykładów na uczelniach wyższych, opracowania i wdrożenia procedur MDR, a także przygotowania i złożenia informacji MDR wszystkich typów. Za realizację Twoich obowiązków MDR będzie odpowiadał zespół z doświadczeniem w tym obszarze liczonym w tysiącach godzin, realizujący projekty dla wszystkich typów podmiotów – od jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów publicznych, przez małe i duże przedsiębiorstwa wykonujące różną działalność produkcyjną i usługową, po klientów z sektorów szczególnie narażonych na obowiązki MDR, jak finansowy czy ubezpieczeniowy.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 100+

  zrealizowanych projektów MDR

 • 1000+

  godzin doświadczenia w obszarze MDR

Zapytaj o ofertę usługi

MDR Officer

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt