Ceny transferowe

Ceny transferowe za 2022 r. – TOP 5 rzeczy, które musisz wiedzieć

Minęły wakacje, które dla wielu podatników przygotowujących się do raportowania w zakresie cen transferowych były bez wątpienia intensywnym czasem, z uwagi na zbliżające się terminy. Dlatego przedstawiamy 5 najważniejszych naszym zdaniem elementów, o których należy pamiętać w zakresie cen transferowych za 2022 r..

Minęły wakacje, które dla wielu podatników przygotowujących się do raportowania w zakresie cen transferowych były bez wątpienia intensywnym czasem, z uwagi na zbliżające się terminy. Dlatego przedstawiamy 5 najważniejszych naszym zdaniem elementów, o których należy pamiętać w zakresie cen transferowych za 2022 r..


Skutki zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego dla podatników

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego niesie za sobą znaczące skutki wpływające bezpośrednio na obowiązki podatkowe polskich przedsiębiorców. Obejmują one szereg obszarów podatkowych, w tym w szczególności…

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego niesie za sobą znaczące skutki wpływające bezpośrednio na obowiązki podatkowe polskich przedsiębiorców. Obejmują one szereg obszarów podatkowych, w tym w szczególności…


Oświadczenie o cenach transferowych za rok 2022 – komunikat MF

W dniu 10 maja 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący składania oświadczenia o cenach transferowych za rok 2022. Treść komunikatu wyjaśnia wątpliwości podmiotów powiązanych dotyczące sposobu składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do momentu opublikowania nowego wzoru dokumentu elektronicznego informacji TPR-C oraz TPR-P.

W dniu 10 maja 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący składania oświadczenia o cenach transferowych za rok 2022. Treść komunikatu wyjaśnia wątpliwości podmiotów powiązanych dotyczące sposobu składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do momentu opublikowania nowego wzoru dokumentu elektronicznego informacji TPR-C oraz TPR-P.


Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych dot. stosowania metody ceny odprzedaży

W dniu 29 marca 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych dotyczące metody ceny odprzedaży. Celem publikacji jest wyjaśnienie praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem metody ceny odprzedaży oraz dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego podatników.

W dniu 29 marca 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych dotyczące metody ceny odprzedaży. Celem publikacji jest wyjaśnienie praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem metody ceny odprzedaży oraz dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego podatników.


Projekty nowelizacji rozporządzeń w sprawie informacji TPR w zakresie CIT i PIT

W dniu 14 marca 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały projekty zmian rozporządzeń Ministra Finansów w zakresie informacji o cenach transferowych, czyli tzw. formularza TPR. Zmiany miałyby dotyczyć zarówno podatku PIT, jak i CIT.

W dniu 14 marca 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały projekty zmian rozporządzeń Ministra Finansów w zakresie informacji o cenach transferowych, czyli tzw. formularza TPR. Zmiany miałyby dotyczyć zarówno podatku PIT, jak i CIT.


Przedłużony termin na złożenie ORD-U

Informację ORD-U o umowach z nierezydentami sporządza się za rok podatkowy i przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację. Dotąd trzeba to było zrobić w terminie trzech miesięcy licząc od zakończenia danego roku podatkowego.

Informację ORD-U o umowach z nierezydentami sporządza się za rok podatkowy i przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację. Dotąd trzeba to było zrobić w terminie trzech miesięcy licząc od zakończenia danego roku podatkowego.


Analiza zgodności – narzędzie obrony rynkowości warunków transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi

Na podatnikach zobowiązanych do opracowania dokumentacji cen transferowych ciąży obowiązek wykazania, że ceny stosowane w transakcjach wewnątrzgrupowych odpowiadają warunkom rynkowym. Ustawy o podatkach dochodowych przewidują…

Na podatnikach zobowiązanych do opracowania dokumentacji cen transferowych ciąży obowiązek wykazania, że ceny stosowane w transakcjach wewnątrzgrupowych odpowiadają warunkom rynkowym. Ustawy o podatkach dochodowych przewidują…