Ceny transferowe

Przedłużony termin na złożenie ORD-U

Informację ORD-U o umowach z nierezydentami sporządza się za rok podatkowy i przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację. Dotąd trzeba to było zrobić w terminie trzech miesięcy licząc od zakończenia danego roku podatkowego.

Informację ORD-U o umowach z nierezydentami sporządza się za rok podatkowy i przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację. Dotąd trzeba to było zrobić w terminie trzech miesięcy licząc od zakończenia danego roku podatkowego.


Ceny transferowe: krótszy termin u podmiotów z „łamanym” rokiem podatkowym

Podmioty, które mają niepokrywający się z rokiem kalendarzowym rok podatkowy i dla których koniec takiego roku rozpoczętego przed 01.01.2022 r. nastąpił po 31.03.2022 r., mają skrócone względem podatników z rokiem podatkowym tożsamym z rokiem kalendarzowym terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych, tj. opracowanie dokumentacji cen transferowych i złożenie TPR, za rok 2021/2022.

Podmioty, które mają niepokrywający się z rokiem kalendarzowym rok podatkowy i dla których koniec takiego roku rozpoczętego przed 01.01.2022 r. nastąpił po 31.03.2022 r., mają skrócone względem podatników z rokiem podatkowym tożsamym z rokiem kalendarzowym terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych, tj. opracowanie dokumentacji cen transferowych i złożenie TPR, za rok 2021/2022.


TOP 20 zmian i wyzwań podatkowych na 2023 r.

Rok 2022 okazał się niezwykle intensywny, jeśli chodzi o wprowadzane w życie lub projektowane zmiany podatkowe. W 2023 r. przedsiębiorcy wiele z nich będą musieli zastosować w praktyce. Poniżej prezentujemy 20 najważniejszych zmian i wyzwań podatkowych, które czekają firmy w nowym roku.

Rok 2022 okazał się niezwykle intensywny, jeśli chodzi o wprowadzane w życie lub projektowane zmiany podatkowe. W 2023 r. przedsiębiorcy wiele z nich będą musieli zastosować w praktyce. Poniżej prezentujemy 20 najważniejszych zmian i wyzwań podatkowych, które czekają firmy w nowym roku.


Korekty cen transferowych i ich wpływ na wynik finansowy i podatkowy firmy

W wielu przedsiębiorstwach zbliża się koniec roku finansowego. Spółki prowadzące transakcje z podmiotami powiązanymi i wynikające z nich rozliczenia, często w tym okresie (tj. przed zamknięciem roku) otrzymują różnego rodzaju korekty rozliczeń z powiązanymi kontrahentami, które mogą mieć istotny wpływ na wynik finansowy i podatkowy podmiotu.

W wielu przedsiębiorstwach zbliża się koniec roku finansowego. Spółki prowadzące transakcje z podmiotami powiązanymi i wynikające z nich rozliczenia, często w tym okresie (tj. przed zamknięciem roku) otrzymują różnego rodzaju korekty rozliczeń z powiązanymi kontrahentami, które mogą mieć istotny wpływ na wynik finansowy i podatkowy podmiotu.


Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze w obszarze cen transferowych – koniec niepewności podatników?

4 kwietnia 2022 r. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy obejmującej m.in. przedłużenie terminów ustawowych dla przygotowania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i złożenia TPR…

4 kwietnia 2022 r. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy obejmującej m.in. przedłużenie terminów ustawowych dla przygotowania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i złożenia TPR…


Polski Ład – zamieszanie z terminami w cenach transferowych

Mimo, że Polski Ład wprowadził szereg korzystnych rozwiązań w obszarze cen transferowych, to prawodawca także tutaj nie ustrzegł się kwestii budzących wątpliwości z praktycznego punktu…

Mimo, że Polski Ład wprowadził szereg korzystnych rozwiązań w obszarze cen transferowych, to prawodawca także tutaj nie ustrzegł się kwestii budzących wątpliwości z praktycznego punktu…


Nowy wymóg należytej staranności w podatkach dla wszystkich transakcji powyżej 500 tys. PLN

Od 1 stycznia 2021 r. do Ustawy CIT został wprowadzony przepis zobowiązujący niektórych podatników do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jeśli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania,…

Od 1 stycznia 2021 r. do Ustawy CIT został wprowadzony przepis zobowiązujący niektórych podatników do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jeśli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania,…


Ceny transferowe – co proponuje OECD w obliczu pandemii?

Pod koniec 2020 r. OECD opublikowała Wytyczne dotyczące wpływu pandemii SARS-CoV-2 na ceny transferowe “Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic”. Opracowanie…

Pod koniec 2020 r. OECD opublikowała Wytyczne dotyczące wpływu pandemii SARS-CoV-2 na ceny transferowe “Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic”. Opracowanie…