Ceny transferowe

Jak wykorzystać politykę cen transferowych do realizacji obowiązków w zakresie cen transferowych?

Właściwie opracowana polityka cen transferowych stanowi skuteczne narzędzie planowania w obszarze cen transferowych. Stworzenie przejrzystego i ujednoliconego zbioru zasad w zakresie transakcji wewnątrzgrupowych służy nie…

Właściwie opracowana polityka cen transferowych stanowi skuteczne narzędzie planowania w obszarze cen transferowych. Stworzenie przejrzystego i ujednoliconego zbioru zasad w zakresie transakcji wewnątrzgrupowych służy nie…


Polityka cen transferowych dla wartości niematerialnych

Transakcje dotyczące wartości niematerialnych od lat są na celowniku fiskusa. Dlatego też odpowiednie zarządzanie ryzykiem w tym obszarze jest kluczowe dla zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego spółki. Na co zarządzający powinni zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto przygotować politykę cen transferowych dla tego rodzaju transakcji?

Transakcje dotyczące wartości niematerialnych od lat są na celowniku fiskusa. Dlatego też odpowiednie zarządzanie ryzykiem w tym obszarze jest kluczowe dla zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego spółki. Na co zarządzający powinni zwrócić szczególną uwagę i dlaczego warto przygotować politykę cen transferowych dla tego rodzaju transakcji?


Raje podatkowe a ceny transferowe

Ceny transferowe kojarzą się głównie z transakcjami zawieranymi pomiędzy podmiotami powiązanymi. Istnieją jednak wyjątki, które obligują do zainteresowania ich tematyką również podmioty działające na rynku całkowicie niezależnie – są to w szczególności transakcje rajowe, czyli zawierane z podmiotami z rajów podatkowych.

Ceny transferowe kojarzą się głównie z transakcjami zawieranymi pomiędzy podmiotami powiązanymi. Istnieją jednak wyjątki, które obligują do zainteresowania ich tematyką również podmioty działające na rynku całkowicie niezależnie – są to w szczególności transakcje rajowe, czyli zawierane z podmiotami z rajów podatkowych.


Benchmark w cenach transferowych – 5 kluczowych kwestii

Zmiany w polskim prawie podatkowym w ostatnich latach nakładają na podatników dodatkowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych. Do jednych z najistotniejszych obowiązków należy sporządzenie…

Zmiany w polskim prawie podatkowym w ostatnich latach nakładają na podatników dodatkowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych. Do jednych z najistotniejszych obowiązków należy sporządzenie…


Polityka cen transferowych dla transakcji finansowych

Działalność operacyjna podmiotów jest nieodłącznie związana z decyzjami dotyczącymi jej finansowania. W przypadku spółek działających w grupach podmiotów powiązanych, bezpośrednim wsparciem mogą być podmioty działające centralnie w ramach finansowania wewnątrzgrupowego.

Działalność operacyjna podmiotów jest nieodłącznie związana z decyzjami dotyczącymi jej finansowania. W przypadku spółek działających w grupach podmiotów powiązanych, bezpośrednim wsparciem mogą być podmioty działające centralnie w ramach finansowania wewnątrzgrupowego.


Analiza cen transferowych – skutki i wyzwania dla podatników

Analiza ceny transferowej, nazywana również analizą porównawczą lub analizą benchmarkingową, oznacza weryfikację i potwierdzenie rynkowości warunków w transakcjach kontrolowanych. Celem jest bowiem udowodnienie rynkowego charakteru…

Analiza ceny transferowej, nazywana również analizą porównawczą lub analizą benchmarkingową, oznacza weryfikację i potwierdzenie rynkowości warunków w transakcjach kontrolowanych. Celem jest bowiem udowodnienie rynkowego charakteru…


Polityka cen transferowych dla podstawowej działalności – dlaczego jest ważna, od czego zacząć i na czym się skupić?

Polityka cen transferowych stanowi podstawowe narzędzie zarządzania ryzykiem podatkowym w obszarze cen transferowych. W ostatnim czasie obserwowany jest wzrost popularności wykorzystania tego narzędzia nie tylko wśród dużych grup kapitałowych, charakteryzujących się rozbudowaną, wymagającą ustrukturyzowania siecią transakcji wewnątrzgrupowych, ale coraz częściej na jej sporządzenie decydują się również mniejsze grupy powiązanych ze sobą przedsiębiorstw.

Polityka cen transferowych stanowi podstawowe narzędzie zarządzania ryzykiem podatkowym w obszarze cen transferowych. W ostatnim czasie obserwowany jest wzrost popularności wykorzystania tego narzędzia nie tylko wśród dużych grup kapitałowych, charakteryzujących się rozbudowaną, wymagającą ustrukturyzowania siecią transakcji wewnątrzgrupowych, ale coraz częściej na jej sporządzenie decydują się również mniejsze grupy powiązanych ze sobą przedsiębiorstw.


Oświadczenie cen transferowych za 2023 – terminy, zmiany

Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z nowelizacją przepisów wprowadzoną w ramach „Polskiego Ładu” weszły w życie istotne zmiany dotyczące oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen…

Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z nowelizacją przepisów wprowadzoną w ramach „Polskiego Ładu” weszły w życie istotne zmiany dotyczące oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen…