fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Due diligence prawne (audyt prawny) polega na kompleksowym badaniu stanu spółki lub określonych aktywów, pozwalające na zidentyfikowanie i eliminację ryzyk prawnych z nimi związanych.

Due diligence prawne jest niezbędnym elementem każdej transakcji sprzedaży firmy lub jej aktywów. Dzięki analizie prawnej, możliwe jest pozyskanie kompleksowych informacji na temat sytuacji prawnej i ryzyk związanych z przedmiotem nabycia.

Audyt prawny prowadzony jest zazwyczaj na zlecenie potencjalnego kupującego w celu pozyskania informacji o stanie prawnym nabywanej spółki lub jej aktywów. Znajomość potencjalnych problemów i ryzyk prawnych umożliwia podjęcie świadomej decyzji o przystąpieniu do  transakcji i wspomaga prowadzenie negocjacji.

Grant Thornton doradzał przy nabyciu 40% akcji wydawcy dziennika „Rzeczpospolita” >> Dowiedz się więcej o transakcji <<

Dobrą praktyką transakcyjną jest również vendor due diligence prawne, czyli audyt prawny wykonywany na zlecanie sprzedającego przed przystąpieniem do rozmów z potencjalnymi inwestorami. Jego niewątpliwą korzyścią jest pełna świadomość istnienia problemów prawnych związanych z przedmiotem transakcji, a także możliwość usunięcia wad pomniejszających cenę, którą gotów byłby zapłacić inwestor.

Due diligence prawne obejmuje:

 • dokumenty korporacyjne
 • strukturę własnościową,
 • najistotniejszy majątek,
 • sprawy pracownicze,
 • umowy handlowe,
 • umowy z instytucjami finansowymi,
 • udzielone gwarancje i poręczenia,
 • udzielone zabezpieczenia,
 • zezwolenia, koncesje i licencje,
 • prawa własności intelektualnej,
 • spory sądowe.

Zakres due diligence jest każdorazowo ustalany na podstawie potrzeb i zamierzeń biznesowych Klienta – praktykuje się zarówno kompleksowe audyty prawne spółek i przedsiębiorstw, jak i badania ograniczone zakresowo (np. wyłącznie prawo pracy lub umowy handlowe) bądź przedmiotowo (np. analiza konkretnej nieruchomości). Międzynarodowy zasięg i współpraca z kancelariami prawnymi Grant Thornton na całym świecie umożliwia nam także przeprowadzanie audytu prawnego podmiotów mających spółki zależne lub oddziały na całym świecie.

Wynik due diligence – co otrzymasz?

Due diligence – korzyści związane z planowaną transakcją

Ważne!

Akwizycja innego podmiotu stanowi transakcję niosącą ze sobą wiele wyzwań, zarówno dla sprzedającego, jak i dla kupującego. Niepewność co do stanu prawnego przedmiotu transakcji może znacząco utrudnić osiągnięcie sukcesu negocjacyjnego bądź doprowadzić do zakupu spółki lub aktywów bez znajomości związanych z nimi ryzyk.

Kompleksowe badanie przedmiotu transakcji, przeprowadzone przez specjalistów z zespołu kancelarii prawnej Grant Thornton, pozwala nie tylko zidentyfikować potencjalne ryzyka prawne związane z prowadzoną przez działalnością i wskazać sposoby ich minimalizacji, ale również opracować strategię negocjacyjną i zaplanować proces akwizycji.

Raportowanie niefinansowe – POBIERZ bezpłatny informator

Zobacz prezentację

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane