Due diligence prawne

Skontaktuj się

Maja Jabłońska

Senior Counsel, Radca prawny

Czym jest due diligence prawne?

Due diligence prawne (audyt prawny) polega na kompleksowym badaniu stanu spółki lub określonych aktywów, pozwalające na zidentyfikowanie i eliminację ryzyk prawnych z nimi związanych.

 • Dla kogo jest due diligence prawne?

  Audyt prawny prowadzony jest zazwyczaj na zlecenie potencjalnego kupującego w celu pozyskania informacji o stanie prawnym nabywanej spółki lub jej aktywów. Znajomość potencjalnych problemów i ryzyk prawnych umożliwia podjęcie świadomej decyzji o przystąpieniu do transakcji i wspomaga prowadzenie negocjacji.

 • Kiedy skorzystać z due diligence prawnego?

  Due diligence prawne jest niezbędnym elementem każdej transakcji sprzedaży firmy lub jej aktywów. Dzięki analizie prawnej, możliwe jest pozyskanie kompleksowych informacji na temat sytuacji prawnej i ryzyk związanych z przedmiotem nabycia.

 • Czym jest vendor due diligence prawne?

  Jest to audyt prawny wykonywany na zlecanie sprzedającego przed przystąpieniem do rozmów z potencjalnymi inwestorami. Korzyścią jest pełna świadomość istnienia problemów prawnych związanych z przedmiotem transakcji, a także możliwość usunięcia wad pomniejszających cenę, którą gotów byłby zapłacić inwestor.

Zakres wsparcia

Zakres due diligence jest każdorazowo ustalany na podstawie potrzeb i zamierzeń biznesowych Klienta. Może obejmować:

 • Kompleksowe audyty prawne spółek i przedsiębiorstw

  Kompleksowy audyt prawny polega na szczegółowej analizie sytuacji prawnej organizacji, we wszystkich polach jej działalności. Zakres badania jest bardzo szeroki i dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Efektem przeprowadzonych analiz jest przygotowany przez nas raport, w którym wskazujemy zidentyfikowane ryzyka wraz z proponowanymi rozwiązaniami.

 • Badania ograniczone zakresowo

  (np. wyłącznie prawo pracy lub umowy handlowe)

 • Badania ograniczone przedmiotowo

  (np. analiza konkretnej nieruchomości)

 • Przeprowadzanie audytu prawnego podmiotów mających spółki zależne lub oddziały poza granicami Polski

  Jest to możliwe dzięki międzynarodowemu zasięgowi i współpracy z kancelariami prawnymi Grant Thornton na całym świecie.

Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Analiza

  Na podstawie otrzymanych dokumentów i informacji przeprowadzimy szczegółową analizę sytuacji prawnej przedsiębiorstwa lub jego części. Zakres analiz jest zawsze dostosowany do potrzeb Klienta.

 • Zidentyfikowane ryzyka

  Wskazanie kwestii problemowych, zagrożeń i nieprawidłowości wraz z ich opisem oraz kwantyfikacją.

 • Podsumowanie menedżerskie

  Streszczenie wniosków i rekomendacji zawartych w raporcie w formie zwięzłego opracowania.

 • Rekomendacje

  Przekazanie wytycznych w zakresie koniecznych i zalecanych do podjęcia działań w celu mitygacji ryzyk zidentyfikowanych w toku badania.

 • Opracowanie raportu due diligence prawnego

  Raport zawiera kompleksową informację o badanym podmiocie, przygotowaną z uwzględnieniem specyfiki planowanej transakcji oraz potrzeb procesu akwizycji, opis zidentyfikowanych kwestii wraz z oceną ich istotności oraz rekomendacje w zakresie mitygacji ryzyk.

Na podstawie otrzymanych dokumentów i informacji przeprowadzimy szczegółową analizę sytuacji prawnej przedsiębiorstwa lub jego części. Zakres analiz jest zawsze dostosowany do potrzeb Klienta.

Akwizycja innego podmiotu stanowi transakcję niosącą ze sobą wiele wyzwań, zarówno dla sprzedającego, jak i dla kupującego. Niepewność co do stanu prawnego przedmiotu transakcji może znacząco utrudnić osiągnięcie sukcesu negocjacyjnego bądź doprowadzić do zakupu spółki lub aktywów bez znajomości związanych z nimi ryzyk.

RAPORT Transakcje M&A w 2023 r. – case study

Eksperci Grant Thornton doradzali w 2023 r. w blisko 30 sfinalizowanych transakcjach na rynku fuzji i przejęć o łącznej wartości ok. 1 mld euro.

Zobacz prezentację

Dlaczego Grant Thornton?

Pomożemy zaplanować proces akwizycji!

Kompleksowe badanie przedmiotu transakcji, przeprowadzone przez specjalistów z zespołu kancelarii prawnej Grant Thornton, pozwala nie tylko zidentyfikować potencjalne ryzyka prawne związane z prowadzoną przez niego działalnością i wskazać sposoby ich minimalizacji, ale również opracować strategię negocjacyjną i zaplanować proces akwizycji.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Wybrane transakcje

04.2024
Grupa Eneris
Grupa Eneris
Zakres usługi:
Doradztwo prawne, transakcyjne i finansowe oraz due diligence prawne, podatkowe i finansowe przy przejęciu Bioproten
Druga strona transakcji:
Bioproten
  Ekologia / odpady
  Zakup
01.2024
Grupa Eneris
Grupa Eneris
Zakres usługi:
Due diligence finansowe i podatkowe oraz due diligence prawne przy przejęciu Grabplast
Druga strona transakcji:
Grabplast
  Ekologia / odpady
  Zakup
01.2024
Global Funeral Services
Global Funeral Services
Zakres usługi:
Doradztwo prawne i transakcyjne; due diligence finansowe, podatkowe i prawne
Druga strona transakcji:
Grupa Klepsydra
  Usługi
  Zakup
11.2023
Mo-BRUK
Mo-BRUK
Zakres usługi:
Due diligence finansowe i podatkowe oraz due diligence prawne
Druga strona transakcji:
El-Kajo Sp. z o.o. i Polskie Materiały Drogowe Sp. z o.o.
  Ekologia / odpady
  Zakup
11.2023
Mirka Oy
Mirka Oy
Zakres usługi:
Doradztwo prawne oraz due diligence prawne i finansowe
Druga strona transakcji:
BP Techem Sp. z o.o
  Produkcja
  Zakup
11.2023
Grupa IRCA
Grupa IRCA
Zakres usługi:
Doradztwo prawne oraz due diligence prawne, podatkowe i finansowe przy przejęciu Ashanti Atelier
  Usługi
  Zakup
10.2023
Elvita
Elvita
Zakres usługi:
Transakcyjne doradztwo prawne i finansowe oraz due diligence prawne, podatkowe i finansowe przy zakupie GoudenKorrel
  Produkcja
  Zakup
12.2022
Grupa PGD
Grupa PGD
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne finansowe i prawne oraz due diligence prawne, podatkowe i finansowe przy przejęciu Renault Retail Group Warszawa
Druga strona transakcji:
Renault Retail Group
  Handel
  Zakup

Rocznica powstania Zespołu Kancelarii Prawnej w Grant Thornton [ZOBACZ WIDEO]

Kiedy mieliśmy 10 lat.. | Rocznica powstania Zespołu Kancelarii Prawnej w Grant Thornton

Zapytaj o ofertę usługi

Due diligence prawne

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt