fbpx

Treść artykułu

Due diligence prawne (audyt prawny) to usługa polegająca nakompleksowym badaniu stanu spółki lub określonych aktywów, pozwalające na zidentyfikowanie i eliminację ryzyk prawnych z nimi związanych.

Due diligence prawne jest niezbędnym elementem każdej transakcji sprzedaży firmy lub jej aktywów. Dzięki analizie prawnej, możliwe jest pozyskanie kompleksowych informacji na temat sytuacji prawnej i ryzyk związanych z przedmiotem nabycia.

Audyt prawny prowadzony jest zazwyczaj na zlecenie potencjalnego kupującego w celu pozyskania informacji o stanie prawnym nabywanej spółki lub jej aktywów. Znajomość potencjalnych problemów i ryzyk prawnych umożliwia podjęcie świadomej decyzji o przystąpieniu do  transakcji i wspomaga prowadzenie negocjacji.

Dobrą praktyką transakcyjną jest również vendor due diligence prawne, czyli audyt prawny wykonywany na zlecanie sprzedającego przed przystąpieniem do rozmów z potencjalnymi inwestorami. Jego niewątpliwą korzyścią jest pełna świadomość istnienia problemów prawnych związanych z przedmiotem transakcji, a także możliwość usunięcia wad pomniejszających cenę, którą gotów byłby zapłacić inwestor.

Due diligence prawne obejmuje:

 • dokumenty korporacyjne
 • strukturę własnościową,
 • najistotniejszy majątek,
 • sprawy pracownicze,
 • umowy handlowe,
 • umowy z instytucjami finansowymi,
 • udzielone gwarancje i poręczenia,
 • udzielone zabezpieczenia,
 • zezwolenia, koncesje i licencje,
 • prawa własności intelektualnej,
 • spory sądowe.

Zakres due diligence jest każdorazowo ustalany na podstawie potrzeb i zamierzeń biznesowych Klienta – praktykuje się zarówno kompleksowe audyty prawne spółek i przedsiębiorstw, jak i badania ograniczone zakresowo (np. wyłącznie prawo pracy lub umowy handlowe) bądź przedmiotowo (np. analiza konkretnej nieruchomości). Międzynarodowy zasięg i współpraca z kancelariami prawnymi Grant Thornton na całym świecie umożliwia nam także przeprowadzanie audytu prawnego podmiotów mających spółki zależne lub oddziały na całym świecie.

Wynik due diligence – co otrzymasz?

Due diligence – korzyści związane z planowaną transakcją

Ważne!

Akwizycja innego podmiotu stanowi transakcję niosącą ze sobą wiele wyzwań, zarówno dla sprzedającego, jak i dla kupującego. Niepewność co do stanu prawnego przedmiotu transakcji może znacząco utrudnić osiągnięcie sukcesu negocjacyjnego bądź doprowadzić do zakupu spółki lub aktywów bez znajomości związanych z nimi ryzyk.

Kompleksowe badanie przedmiotu transakcji, przeprowadzone przez specjalistów z zespołu kancelarii prawnej Grant Thornton, pozwala nie tylko zidentyfikować potencjalne ryzyka prawne związane z prowadzoną przez działalnością i wskazać sposoby ich minimalizacji, ale również opracować strategię negocjacyjną i zaplanować proces akwizycji.

Nasze doświadczenie

New Balance Polska

 • O firmie: Odzież i obuwie sportowe
 • Zakres usługi: Pełne due diligence
 • Target: Spółka prowadząca sprzedaż asortymentu sportowego na terenie całej Polski

Logista Polska

 • O firmie: Spółka z branży logistycznej
 • Zakres usługi: Pełne due diligence
 • Target: Wiodący podmiot z branży logistycznej

Super-Pharm Poland

 • O firmie: Sieć aptek, drogerii i perfumerii
 • Zakres usługi: Pełne due diligence
 • Target: Spółka prowadząca sieć aptek w południowej Polsce

Bureau Veritas Polska

 • O firmie: Podmiot certyfikujący
 • Zakres usługi: Pełne due diligence
 • Target: Spółka z zajmująca się doradztwem IT i testami systemów

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1

 • O firmie: Wiodący podmiot w branży lotniczej
 • Zakres usługi: Ograniczone due diligence
 • Target: Spółka produkująca komponenty dla branży lotniczej

Prosegur Cash

 • O firmie: Globalny wiodący podmiot z branży ochroniarskiej
 • Zakres usługi: Pełne due diligence
 • Target: Wiodący podmiot z branży ochroniarskiej

Terlan

 • O firmie: Spółka działająca w obszarze infrastruktury sanitarnej
 • Zakres usługi: Pełne due diligence
 • Target: Trzy podmioty z branży inżynieryjnej

WAREMA Renkhoff SE

 • O firmie: Europejski lider na rynku rolet przeciwsłonecznych
 • Zakres usługi: Pełne due diligence
 • Target: Wiodący producent rolet przeciwsłonecznych

Agrifirm

 • O firmie: Wiodący producent pasz dla zwierząt
 • Zakres usługi: Pełne due diligence
 • Target: Trzy podmioty zajmujące się produkcją pasz dla zwierząt

Stalmot & Wolmet

 • O firmie: Producent okuć meblowych
 • Zakres usługi: Pełne due diligence
 • Target: Wiodący producent komponentów z branży meblarskiej

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Prawo holdingowe już wkrótce?

Niedawno zakończył się etap konsultacji społecznych projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Projekt przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu prawnego regulacji dotyczących prawa holdingowego. Obejmują one m. in. możliwość wydawania wiążących poleceń przez spółki dominujące, czy ograniczenie…

Najczęściej czytane