Maja Jabłońska

Senior Counsel, Radca prawny

Biografia

Maja posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców,  w szczególności w zakresie prawa spółek handlowych oraz prawa cywilnego. Obecnie specjalizuje się w prowadzeniu badań typu due dligence oraz procesów sukcesyjnych.

Kieruje projektami kompleksowego audytu prawnego przedsiębiorstw, wskazując na ryzyka prawne związane z ich działalnością oraz sposoby ich mitygacji. Wspiera rodziny i firmy w wypracowaniu i wdrażaniu kompleksowych prawnych rozwiązań sukcesyjnych, realizując wielowątkowe, wymagające interdyscyplinarnej wiedzy z różnych gałęzi prawa projekty, w tym dla największych firm rodzinnych w Polsce.

Lider praktyki rozwiązań prawnych dla sukcesji oraz due diligence prawnego. Zaangażowana  w działanie zespołu branżowego do spraw firm rodzinnych i współautorka opracowań: „Konstytucja Rodzinna” oraz „Przyszłość mojej firmy”. Autorka publikacji dotyczących zagadnień z zakresu prawa handlowego w prasie fachowej.

Ostatnie publikacje autora

Zobacz więcej