Fundacje rodzinne to nie tylko sposób na przekazanie wartości i zasobów na przyszłe pokolenia, ale także skuteczna forma zarządzania majątkiem i inwestycjami. Dają one rodzinom kontrolę, elastyczność i możliwość edukacji kolejnych pokoleń, co czyni je niezwykle atrakcyjnym narzędziem dla długoterminowego planowania i inwestowania.

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej streszczenie]

Przepisy o fundacji rodzinnej weszły w życie rok temu – w maju 2023 r. Od tego czasu zarejestrowano już ponad 800 instytucji tego typu.

Z analizy Grant Thornton, przeprowadzonej wśród losowo wybranych 135 fundacji rodzinnych wynika, że zdecydowana większość fundatorów, czyli założycieli fundacji rodzinnych to nie – jak można by przypuszczać – osoby w wieku emerytalnym, ale osoby między 45 a 54 rokiem życia. Myślą oni o fundacji w kontekście zabezpieczenia rodziny, ale również jako podmiocie, w którym warto lokować inwestycje.

W zarządach fundacji rodzinnych zasiadają w większości rówieśnicy fundatorów – najwięcej jest czterdziesto- i pięćdziesięciolatków. Natomiast beneficjentami fundacji rodzinnych są przede wszystkim osoby urodzone w latach 1970-1989, czyli obecnie między 35 a 54 rokiem życia. Patrząc na wiek fundatorów, zaskakujący może wydawać się fakt, że wśród beneficjentów fundacji rodzinnych nie ma aż tak wiele dzieci i wnuków, jak można by się spodziewać.

Do tej pory najwięcej fundacji rodzinnych zarejestrowano na Mazowszu. Powstało tam blisko 30% instytucji tego typu.

Maja Jabłońska

Radca Prawny, Senior Counsel, Lider Zespołu Doradztwa w Procesach Sukcesyjnych

Założenie fundacji rodzinnej to krok, który wykracza poza bieżące potrzeby. Jest to strategia długoterminowa, która może przynieść wiele korzyści zarówno dla rodzin, jak i społeczności. Fundacje rodzinne stanowią doskonałe narzędzie sukcesji, umożliwiając rodzinom przekazanie wartości, celów i zasobów na kolejne pokolenia. Ale warto też zauważyć, że są one znakomitym wehikułem inwestycyjnym.

Zapraszamy do lektury!

RAPORT Fundacja rodzinna w liczbach

Co możemy powiedzieć o fundacjach rodzinnych po pierwszym roku ich funkcjonowania?

Zobacz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Fundacja Rodzinna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.