Doradztwo podatkowe przy sprzedaży firmy

Skontaktuj się

Grzegorz Szysz

Partner, Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Czym jest doradztwo podatkowe przy sprzedaży firmy?

Sprzedaż biznesu w praktyce odbywa się w różnych formułach przy zastosowaniu różnego rodzaju struktur dostosowywanych pod kątem szeregu okoliczności. Choć efekt ekonomiczny bywa podobny, skutki podatkowe często są wysoce zróżnicowane. Analizy podatkowe na etapie planowania i opracowywania struktury transakcji oraz bieżąca asysta podatkowa w procesie od lat są jednym z podstawowych obszarów doradztwa przy sprzedaży firmy.

 • Dla kogo jest doradztwo podatkowe przy sprzedaży firmy?

  Doradcy zapewnią wsparcie przedsiębiorcom, którzy zainicjowali już działania mające doprowadzić do sprzedaży całości lub części swoich biznesów, bądź planują w najbliższym czasie akwizycję. Pomogą także przedsiębiorcom, którzy planują realizację transakcji w kilkuletnim horyzoncie i chcą się z wyprzedzeniem przygotować, kreśląc możliwie scenariusze i identyfikując ich konsekwencje podatkowe.

 • Kiedy skorzystać z doradztwa podatkowego przy sprzedaży firmy?

  Zapada decyzja o sprzedaży firmy, pojawia się potencjalny inwestor – doradcy transakcyjni będą teraz wyceniać biznes i negocjować cenę, a prawnicy obu stron przeanalizują dokumenty transakcyjne. Dlatego warto z wyprzedzaniem sprawdzić podatkowe aspekty planowanej transakcji i ocenić, czy struktura transakcji jest korzystna podatkowo i dopasowana do strategii i planów sprzedającego.

 • Jakie są korzyści z doradztwa podatkowego przy sprzedaży firmy?

  Doradcy podatkowi specjalizujący się w transakcjach sprzedaży biznesu wiedzą, że nie chodzi jedynie o ocenę skutków podatkowych planowanej transakcji, ale o wypracowanie scenariusza, spośród zwykle licznych alternatyw, który pozwoli osiągnąć cele sprzedającego, uwzględniając również oczekiwania kupującego.

Zakres wsparcia

 • Analiza skutków planowanej transakcji

  Podstawowym zadaniem jest analiza wszelkich konsekwencji planowanej transakcji sprzedaży firmy bądź jej części. Precyzyjne ustalenie konsekwencji bazowego scenariusza, warunków jego realizacji oraz potencjalnych ryzyk, zarówno z perspektywy zbywającego jak i inwestora, pozostaje fundamentem procesu i często punktem wyjścia do kreślenia scenariuszy alternatywnych i wyboru optymalnej z wielu perspektywy struktury transakcji.

 • Identyfikacja i analiza możliwych wariantów alternatywnych

  Praktyka dowodzi, iż najczęściej możliwych jest co najmniej kilka dróg pozwalających na osiągniecie wyznaczonych celów biznesowych związanych ze sprzedażą firmy. Co więcej, początkowe założenia o prostocie transakcji i przykładowo sprzedaży 100% udziałów często ewoluują komplikując wydawałoby się oczywistą pierwotną strukturę transakcji. W konsekwencji, identyfikujemy możliwie ścieżki działań analizując ich skutki, zalety, wady i ryzyka porównując z konsekwencjami scenariusza bazowego.

 • Wsparcie w wyborze optymalnej struktury i jej uzgodnieniu z inwestorem

  Wspieramy w podjęciu decyzji w sposób w pełni świadomy, kreśląc możliwe scenariusze i ich konsekwencje, dzieląc się też naszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami w podobnych transakcjach i okolicznościach. Z uwagi na istotę procesu sprzedaży firmy, zwykle konieczne jest wsparcie w uzgodnieniu struktury transakcji z inwestorem, podczas którego doświadczeni doradcy zapewniają umiejętne, profesjonalne i skuteczne wsparcie prowadzące do realizacji optymalnej ścieżki działań.

 • Bieżące wsparcie w trakcie i po procesie

  Wspieramy klientów oraz doradców finansowych i prawnych w trakcie całego procesu nie tylko na etapie planowania ale również jego implementacji. Po przeprowadzeniu procesu pomagamy w wypełnieniu wszelkich obowiązków formalnych, w tym rozliczeniu podatkowym transakcji dbając o rzetelność, terminowość a tym samym bezpieczeństwo procesu.

Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Pozyskanie wymaganych informacji i dokumentów

  Rzetelna analiza wymaga pozyskania pakietu informacji i dokumentów dotyczących sprzedawanej firmy, pozycji podatkowej poszczególnych podmiotów, celów biznesowych, zależności, priorytetów, ograniczeń dla potrzeb analiz dotyczących możliwych scenariuszy.

 • Prace analityczne

  W oparciu o pozyskane informacje i dokumenty dokonywane są prace analityczne w zakresie niezbędnym do osiągnięcia wyznaczonych celów związanych z analizą skutków podatkowych scenariusza bazowego, identyfikacją opcji alternatywnych i finalnie wypracowaniem optymalnej struktury transakcji.

 • Wypracowanie optymalnego scenariusza

  Doradcy dzielą się wnioskami z dokonanych analiz i zwykle w trybie warsztatowym, wspólnie z klientem a niekiedy również inwestorem wypracowywany jest scenariusz lub kilka wariantów działań uznawanych na optymalne i adekwatne do specyfiki transakcji.

 • Działania wdrożeniowe

  W zależności od przebiegu procesu, istoty i poziomu skomplikowania wdrażanego scenariusza, doradcy na bieżąco wspierają na etapie implementacji. Po przeprowadzeniu procesu pomagamy w wypełnieniu wszelkich obowiązków formalnych, w tym rozliczeniu podatkowym transakcji dbając o rzetelność, terminowość a tym samym bezpieczeństwo procesu.

Rzetelna analiza wymaga pozyskania pakietu informacji i dokumentów dotyczących sprzedawanej firmy, pozycji podatkowej poszczególnych podmiotów, celów biznesowych, zależności, priorytetów, ograniczeń dla potrzeb analiz dotyczących możliwych scenariuszy.

Zakres wsparcia i formułę prac dostosujemy do specyfiki danej transakcji, poziomu jej skomplikowania, fazy zaawansowania prac, jak i oczekiwań klienta. Nasze wsparcie ma na celu przedstawienie możliwych scenariuszy działań mających pozwolić na skuteczne, możliwie bezpieczne, sprawne i efektywne przeprowadzenie transakcji, jak i przygotowanie podmiotów do transakcji poprzez zaplanowanie odpowiednich działań reorganizacyjnych. Przedstawimy kryteria, które powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze optymalnej struktury i ścieżki działań. Wspieramy w podjęciu decyzji w sposób w pełni świadomy, kreśląc możliwe scenariusze i ich konsekwencje, dzieląc się też naszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami w podobnych transakcjach i okolicznościach.

RAPORT Firma gotowa na sprzedaż

Jak przygotować Firmę do procesu sprzedaży? Na jakie aspekty prawne, podatkowe i biznesowe zwrócić uwagę przed rozmową z potencjalnym Inwestorem? Jak przygotować na zmiany pracowników, a jak zakomunikować je innym interesariuszom?

Zobacz prezentację

Dlaczego Grant Thornton?

Stoi za nami doświadczenie!

Bazując na bogatym doświadczeniu w transakcjach sprzedaży biznesu, pomagamy naszym klientom zaplanować sprzedaż spółki maksymalnie korzystnie i bezpiecznie podatkowo, zarówno dla firmy, jak i dla właścicieli, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym przygotować firmę na zmianę właściciela oraz przygotować taki scenariusz działań, który nie będzie generował zbędnych działań i kosztów dla obu stron transakcji.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Wybrane transakcje

11.2023
AxFina
AxFina
Zakres usługi:
Due diligence finansowe i podatkowe oraz finansowe doradztwo transakcyjne
Druga strona transakcji:
E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa
  Finanse i inwestycje
  Zakup
10.2023
Elvita
Elvita
Zakres usługi:
Transakcyjne doradztwo prawne i finansowe oraz due diligence prawne, podatkowe i finansowe przy zakupie GoudenKorrel
  Produkcja
  Zakup
09.2023
ARC Consulting
ARC Consulting
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne, finansowe i prawne oraz due diligence finansowe
Druga strona transakcji:
Lyvia Group
  Branża IT
  Sprzedaż
08.2023
Archicom
Archicom
Zakres usługi:
Wycena Archicom SA na potrzeby ustalenia ceny emisyjnej akcji spółki w związku z planowaną transakcją wniesienia do Archicom pionu biznesu mieszkaniowego Echo Investment SA
Druga strona transakcji:
Echo Investment
  Przemysł budowlany i nieruchomości
07.2023
Grupa Energa
Grupa Energa
Zakres usługi:
Due diligence finansowe i podatkowe, doradztwo finansowe i transakcyjne, model finansowy i wycena aktywów
Druga strona transakcji:
Greenvolt Power
  Paliwa i energetyka
  Zakup
02.2023
Agora
Agora
Zakres usługi:
Wycena wartości Grupy Kapitałowej Eurozet
Druga strona transakcji:
SFS Ventures
  Telekomunikacja i media
  Zakup
11.2022
PZU
PZU
Zakres usługi:
Doradztwo podatkowe i księgowe przy połączeniu TFI PZU i TFI Energia
  Finanse i inwestycje
  Połączenie
10.2022
InterKadra
InterKadra
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne, prawne i finansowe przy sprzedaży InterKadra i Grupa IK
Druga strona transakcji:
Synergie
  Sprzedaż
  Usługi

Zapytaj o ofertę usługi

Doradztwo podatkowe przy sprzedaży firmy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt