Doradztwo podatkowe przy połączeniach i przekształceniach

Skontaktuj się

Grzegorz Szysz

Partner, Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Czym jest doradztwo podatkowe przy połączeniach i przekształceniach?

Połączenie, przekształcenie, likwidacja czy aport – każdy z tych niecodziennych procesów wywołuje różnorodne skutki podatkowe na wielu płaszczyznach podatkowych. Dotyczy to podatków dochodowych, VAT, PCC, czy podatków lokalnych. Szereg procesów może być neutralnych podatkowo, choć zawsze jest to obwarowane licznymi warunkami. W efekcie, planując bądź realizując proces reorganizacyjny należy zadbać o kompleksowe wsparcie, ekspercką wiedze i doświadczenie, w szczególności w kwestiach podatkowych.

 • Dla kogo jest doradztwo podatkowe przy połączeniach i przekształceniach?

  Z doradztwo podatkowego przy połączeniach i przekształceniach powinny skorzystać firmy, które czekają zmiany organizacyjne. Mogą być one podyktowane różnymi przyczynami – zmiana składu wspólników, przekazanie biznesu dzieciom, nowe cele i inwestycje, czy wymogi ze strony banków.

 • Kiedy skorzystać z doradztwa podatkowego przy połączeniach i przekształceniach?

  Doradzamy nie tylko na etapie planowania, ale również na etapie wdrożenia, wskazując jak przeprowadzić proces prawidłowo pod względem rozliczeń podatkowych i jednocześnie bez zbędnych komplikacji dla prowadzonego biznesu.

 • Jakie są korzyści z doradztwa podatkowego przy połączeniach i przekształceniach?

  Doradca podatkowy zwróci uwagę na zagadnienia, które mogą mieć ogromny wpływ na bieżącą działalność, np. kwestię prawidłowego fakturowania, rozliczania poszczególnych transakcji czy chociażby działania kas fiskalnych na etapie przekształcenia, połączenia czy podziału.

Zakres wsparcia

 • Analiza skutków planowanej transakcji

  Podstawowym zadaniem jest analiza wszelkich konsekwencji planowanej transakcji reorganizacyjnej. Precyzyjne ustalenie konsekwencji podatkowych bazowego scenariusza, warunków jego realizacji oraz potencjalnych ryzyk, powiązanie ich z konsekwencjami natury prawnej i bilansowej pozostaje fundamentem procesu i często punktem wyjścia do kreślenia ewentualnych scenariuszy alternatywnych i wyboru finalnej optymalnej ścieżki reorganizacji biznesu.

 • Identyfikacja i analiza możliwych wariantów alternatywnych

  Praktyka dowodzi, iż najczęściej możliwych jest co najmniej kilka dróg pozwalających na osiągniecie wyznaczonych celów biznesowych związanych z reorganizacją biznesu. Co więcej, analizy skutków prawnych, podatkowych i bilansowych scenariusza bazowego często prowadzą do konkluzji o konieczności rozważenia ścieżek alternatywnych. W konsekwencji, identyfikujemy możliwie alternatywne opcje analizując ich skutki, zalety, wady i ryzyka porównując z konsekwencjami scenariusza bazowego.

 • Wsparcie w wyborze optymalnej struktury

  Wspieramy w podjęciu decyzji w sposób w pełni świadomy, kreśląc możliwe scenariusze i ich konsekwencje, dzieląc się też naszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami w podobnych okolicznościach. Z uwagi na wagę procesów reorganizacyjnych, zwykle konieczne jest wyważenie elementów biznesowych, prawnych, podatkowych, finansowych i bilansowych, w tym umiejętne, profesjonalne i skuteczne prowadzenie uzgodnień z wszelkimi interesariuszami, których bezpośrednio lub pośrednie dotyka proces reorganizacji

 • Bieżące wsparcie w trakcie i po procesie

  Wspieramy klientów w trakcie całego procesu nie tylko na etapie planowania ale również jego implementacji. Bazując na bogatym doświadczeniu w realizacji procesów reorganizacyjnych, z wyprzedzeniem identyfikujemy wyzwania i trudności związane z realizacją procesu, przygotowując organizację do możliwie sprawnego i bezpiecznego przejścia procesu reorganizacyjnego umożliwiając przedsiębiorcom utrzymanie koncentracji uwagi na biznesie. Na bieżąco wspieramy służby wewnętrzne w rozwiązywaniu licznych zagadnień podatkowych, które towarzyszą danemu procesowi.

Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Pozyskanie wymaganych informacji i dokumentów

  Rzetelna analiza wymaga pozyskania pakietu informacji i dokumentów dotyczących poszczególnych podmiotów, celów biznesowych, zależności, priorytetów, ograniczeń dla potrzeb analiz dotyczących możliwych scenariuszy.

 • Prace analityczne

  W oparciu o pozyskane informacje i dokumenty dokonywane są prace analityczne w zakresie niezbędnym do osiągnięcia wyznaczonych celów związanych z analizą skutków podatkowych scenariusza bazowego, identyfikacją opcji alternatywnych i finalnie wypracowaniem optymalnej formuły reorganizacji przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa podatkowego procesu.

 • Wypracowanie optymalnego scenariusza

  Doradcy dzielą się wnioskami z dokonanych analiz i zwykle w trybie warsztatowym, wspólnie z klientem a niekiedy również inwestorem wypracowywany jest scenariusz lub kilka wariantów działań uznawanych na optymalne i adekwatne do specyfiki danej sytuacji

 • Działania wdrożeniowe

  W zależności od przebiegu procesu, istoty i poziomu skomplikowania wdrażanego scenariusza, doradcy na bieżąco wspierają na etapie implementacji. Z wyprzedzeniem identyfikujemy wyzwania i trudności związane z realizacją procesu, przygotowując organizację do możliwie sprawnego i bezpiecznego przejścia procesu reorganizacyjnego umożliwiając przedsiębiorcom utrzymanie koncentracji uwagi na biznesie.

Rzetelna analiza wymaga pozyskania pakietu informacji i dokumentów dotyczących poszczególnych podmiotów, celów biznesowych, zależności, priorytetów, ograniczeń dla potrzeb analiz dotyczących możliwych scenariuszy.

RAPORT Podatkowa rzeczywistość Grup Kapitałowych

Analiza efektywnej stawki podatkowej Grup Kapitałowych z GPW.

Zobacz prezentację

Dlaczego Grant Thornton?

Stoi za nami doświadczenie!

Doradcy podatkowi Grant Thornton od ponad 25 lat wspierają swoich klientów, zarówno na etapie planowania, przygotowywania, jak i przeprowadzania przekształceń i innych działań reorganizacyjnych. Jesteśmy specjalistami od zarządzania skutkami podatkowymi takich procesów jak: przekształcenie spółki, połączenie spółki, podział spółki, likwidacja spółki, czy wniesienie przedsiębiorstwa do spółki.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam przeprowadzić diagnozę sytuacji oraz zaproponować optymalny zakres i sposób przeprowadzenia reorganizacji z uwzględnieniem nie tylko aspektów podatkowych, ale również prawnych, księgowych i biznesowych.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

wideo: Do procesu przekształcenia spółki należy się odpowiednio przygotować. Szereg kluczowych kwestii wymaga weryfikacji już na etapie wstępnym.

Wybrane transakcje

04.2024
Grupa Eneris
Grupa Eneris
Zakres usługi:
Doradztwo prawne, transakcyjne i finansowe oraz due diligence prawne, podatkowe i finansowe przy przejęciu Bioproten
Druga strona transakcji:
Bioproten
  Ekologia / odpady
  Zakup
04.2024
Hadepol Flexo
Hadepol Flexo
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne, finansowe, podatkowe i prawne przy sprzedaży 80% udziałów Hadepol Flexo
Druga strona transakcji:
Coveris
  Produkcja
  Sprzedaż
04.2024
Instal Bud Pecyna
Instal Bud Pecyna
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne, finansowe, podatkowe i prawne
Druga strona transakcji:
Euroklimat
  Przemysł budowlany i nieruchomości
  Sprzedaż
11.2023
Mo-BRUK
Mo-BRUK
Zakres usługi:
Due diligence finansowe i podatkowe oraz due diligence prawne
Druga strona transakcji:
El-Kajo Sp. z o.o. i Polskie Materiały Drogowe Sp. z o.o.
  Ekologia / odpady
  Zakup
11.2023
AxFina
AxFina
Zakres usługi:
Due diligence finansowe i podatkowe oraz finansowe doradztwo transakcyjne
Druga strona transakcji:
E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa
  Finanse i inwestycje
  Zakup
11.2023
Mirka Oy
Mirka Oy
Zakres usługi:
Doradztwo prawne oraz due diligence prawne i finansowe
Druga strona transakcji:
BP Techem Sp. z o.o
  Produkcja
  Zakup
10.2023
Elvita
Elvita
Zakres usługi:
Transakcyjne doradztwo prawne i finansowe oraz due diligence prawne, podatkowe i finansowe przy zakupie GoudenKorrel
  Produkcja
  Zakup
09.2023
ARC Consulting
ARC Consulting
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne, finansowe i prawne oraz due diligence finansowe
Druga strona transakcji:
Lyvia Group
  Branża IT
  Sprzedaż

Zapytaj o ofertę usługi

Doradztwo podatkowe przy połączeniach i przekształceniach

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt