fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w spółkę handlową. Grant Thornton oferuje kompleksowe wsparcie procesu zmiany formy prawnej, obejmujące w szczególności doradztwo prawne, podatkowe i księgowe.

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę może nastąpić w różny sposób.

Każdy ze wskazanych wyżej sposobów przekształcenia przedsiębiorcy niesie za sobą inne skutki prawne, podatkowe i księgowe. Wybór określonej metody przekształcenia wpływa również na koszty przekształcenia oraz na to, jak długo będzie trwał proces zmiany formy prawnej.

Zespół Grant Thornton, składający się z prawników, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, od lat pomaga jednoosobowym przedsiębiorcom w procesach zmiany formy prawnej.

W procesie zmiany jednoosobowej działalności na spółkę zapewniamy:

  • analizę działalności przedsiębiorstwa z perspektywy planowanego przekształcenia,
  • opracowanie możliwych do wdrożenia scenariuszy zmiany formy prawnej działalności
  • rekomendację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności oraz sposobu wdrożenia procesu zmiany formy prawnej,
  • określenie wszelkich skutków prawnych, podatkowych i księgowych związanych z przekształceniem przedsiębiorcy, ewentualnych ryzyk związanych z procesem przekształcenia oraz sposobów ich wyeliminowania lub ograniczenia,
  • przygotowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia procesu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę oraz czuwanie nad jego realizacją,
  • przygotowanie dokumentów związanych z realizacją danego scenariusza zmiany działalności gospodarczej w spółkę, w tym projektów aktów notarialnych oraz wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS,
  • wsparcie w zakresie badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta (jeżeli jest wymagane),
  • wsparcie w kontaktach z notariuszem, urzędami, sądami, instytucjami finansującymi, kontrahentami i pracownikami w związku z wdrażanym procesem,
  • koordynację i nadzór nad wszystkimi działaniami realizowanymi w związku ze zmianą działalności gospodarczej w spółkę, z uwzględnieniem praktyki obrotu i specyfiki branży, w której działa przedsiębiorca,

bieżące doradztwo prawne, podatkowe i księgowe związane z realizowanymi działaniami, w tym również po zakończeniu procesu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę.

WIDEO: Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o. | 3 metody

Zobacz film

Przekształcenie działalności gospodarczej – korzyści

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest nadal najpopularniejszą formą prawną prowadzenia biznesu w Polsce. Obecne regulacje prawne jednoosobowych działalności gospodarczych nie zawsze wychodzą naprzeciw potrzebom wynikającym z rozwoju firmy oraz zmieniających się okoliczności biznesowych. Zmiana działalności gospodarczej na spółkę daje możliwość ograniczenia odpowiedzialności osobistej przedsiębiorcy za zobowiązania firmy, pozwala zabezpieczyć biznes na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych, a także umożliwia zaplanowanie przekazania biznesu następnym pokoleniom. Potrzeba przekształcenia działalności często wynika również z chęci sprzedaży firmy lub pozyskania nowego inwestora. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę jest też dobrą okazją do uporządkowania działalności czy reorganizacji struktury firmy.  .

Ważny fragment

Przedsiębiorcy doceniają te korzyści płynące z przekształcenia i coraz częściej decydują się na zmianę formy prowadzonej działalności.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę – nasze doświadczenie

Corocznie realizujemy kilkadziesiąt procesów reorganizacji działalności. Nasze bogate doświadczenie pozwala nie tylko na wybór odpowiedniego scenariusza zmiany formy prawnej, ale również na jego bezpieczną i sprawną realizację. W ramach naszej usługi jasno wskazujemy, jakie korzyści płyną z konkretnego przekształcenia oraz z jakimi kosztami przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę będzie się wiązało.

Naszymi klientami są przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy chcą zmienić formę prawnej na spółkę, w szczególności ze względu na rozwój prowadzonej przez nich działalności czy też chęć zabezpieczenia przyszłości firmy na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń biznesowych lub losowych.

Zobacz prezentację

Inne artykuły z kategorii: Założenie i reorganizacja biznesu Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane