Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę

Skontaktuj się

Grzegorz Szysz

Partner, Radca Prawny, Doradca Podatkowy

Jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest nadal najpopularniejszą formą prawną prowadzenia biznesu w Polsce. Jednak obecne regulacje prawne jednoosobowych działalności gospodarczych nie zawsze wychodzą naprzeciw potrzebom wynikającym z rozwoju firmy oraz zmieniających się okoliczności biznesowych. Jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w spółkę handlową. Grant Thornton oferuje kompleksowe wsparcie procesu zmiany formy prawnej, obejmujące w szczególności doradztwo prawne, podatkowe i księgowe.

 • Jakie są sposoby zmiany JDG na spółkę?

  Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę może nastąpić w różny sposób. Najczęściej wybierane sposoby zmiany formy prawnej z JDG na spółkę to: przekształcenie w jednoosobową spółkę z o.o., przekształcenie w jednoosobową spółkę z o.o., a następnie przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową oraz wniesienie przedsiębiorstwa w formie wkładu niepieniężnego (aport przedsiębiorstwa) do wybranego typu spółki.

 • Jaki sposób zmiany JDG na spółkę wybrać?

  Każdy sposobów przekształcenia przedsiębiorcy niesie za sobą inne skutki prawne, podatkowe i księgowe. Wybór określonej metody przekształcenia wpływa również na koszty przekształcenia oraz na to, jak długo będzie trwał proces zmiany formy prawnej.

 • Korzyści z przekształcenia JDG?

  Taka zmiana daje możliwość ograniczenia odpowiedzialności osobistej przedsiębiorcy za zobowiązania firmy, pozwala zabezpieczyć biznes na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych oraz umożliwia zaplanowanie przekazania biznesu następnym pokoleniom. Potrzeba przekształcenia często wynika z chęci sprzedaży firmy lub pozyskania inwestora, jest także dobrą okazją do uporządkowania działalności czy reorganizacji struktury firmy.

Zakres wsparcia

 • Analiza działalności przedsiębiorstwa z perspektywy planowanego przekształcenia

  Weryfikacja różnych obszarów działalności, w których dostrzegamy potencjalne wyzwania związane z przeprowadzeniem procesu przekształcenia. Identyfikacja tych wyzwań na początku współpracy pozwala nam lepiej poznać potrzeby Klienta, a w konsekwencji przeprowadzić proces w dużym poczuciu komfortu i bezpieczeństwa dla całej przekształcanej firmy.

 • Opracowanie możliwych do wdrożenia scenariuszy zmiany formy prawnej działalności

  Naszym kluczowym zadaniem jest poznanie indywidualnych potrzeb Klienta i zaproponowanie optymalnego – prawnie, podatkowo i biznesowo – wariantu przekształcenia. Rekomendując konkretne rozwiązania, patrzymy zarówno na to, co w firmie działo się w przeszłości, jakie wyzwania stoją przed nią dzisiaj i jakie plany na przyszłość firmy mają jej właściciele.

 • Rekomendacja formy prawnej

  Rekomendacja dotyczącą wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności oraz sposobu wdrożenia procesu zmiany formy prawnej.

 • Analiza ryzyk

  Określenie wszelkich skutków prawnych, podatkowych i księgowych związanych z przekształceniem przedsiębiorcy, ewentualnych ryzyk związanych z procesem przekształcenia oraz sposobów ich wyeliminowania lub ograniczenia,

 • Harmonogram wdrożenia procesu

  Przygotowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia procesu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę oraz czuwanie nad jego realizacją,

 • Przygotowanie niezbędnych dokumentów

  Przygotowanie dokumentów związanych z realizacją danego scenariusza zmiany działalności gospodarczej w spółkę, w tym projektów aktów notarialnych oraz wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS.

 • Wsparcie w zakresie badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta

  O ile jest wymagane

 • Wsparcie w ramach procesu

  Wsparcie w kontaktach z notariuszem, urzędami, sądami, instytucjami finansującymi, kontrahentami i pracownikami w związku z wdrażanym procesem. Koordynacja i nadzór nad wszystkimi działaniami realizowanymi w związku ze zmianą działalności gospodarczej w spółkę, z uwzględnieniem praktyki obrotu i specyfiki branży, w której działa przedsiębiorca.

Zobacz pozostałe (5)
Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

Proces realizacji

 • Analiza firmy, poznanie potrzeb klienta i zaplanowanie procesu

  Na tym etapie przyglądamy się działalności firmy. Pochylamy się nad takimi elementami jak: aktywa firmy, sprawy pracownicze, umowy z klientami i dostawcami, decyzje administracyjne i pozwolenia. Po ustaleniu potrzeb Klienta, przygotowujemy plan wdrożenia.

 • Wdrożenie przekształcenia

  Na tym etapie prowadzimy Klienta przez wszystkie formalności związane z przekształceniem. Kompleksowo zajmujemy się procesem: od kontaktu z notariuszem, przez opracowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, po złożenie wniosku do KRS i bieżące monitorowanie wpisów.

 • Bieżące konsultacje w trakcie wdrożenia procesu oraz po nim

  Zdajemy sobie sprawę, że przekształcenie jest wyzwaniem organizacyjnym dla całej firmy. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala wspierać Klientów we wszystkich bieżących sprawach związanych z przekształceniem. Istotne jest dla nas również to, żeby przekazać Klientom wskazówki co do wszystkich formalnych spraw, które należy załatwić po przekształceniu.

Na tym etapie przyglądamy się działalności firmy. Pochylamy się nad takimi elementami jak: aktywa firmy, sprawy pracownicze, umowy z klientami i dostawcami, decyzje administracyjne i pozwolenia. Po ustaleniu potrzeb Klienta, przygotowujemy plan wdrożenia.

Dlaczego Grant Thornton?

Zapewniamy wiedzę i doświadczenie!

Corocznie realizujemy kilkadziesiąt procesów reorganizacji działalności. Nasze bogate doświadczenie pozwala nie tylko na wybór odpowiedniego scenariusza zmiany formy prawnej, ale również na jego bezpieczną i sprawną realizację. W ramach naszej usługi jasno wskazujemy, jakie korzyści płyną z konkretnego przekształcenia oraz z jakimi kosztami przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę będzie się wiązało.

Naszymi klientami są przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy chcą zmienić formę prawnej na spółkę, w szczególności ze względu na rozwój prowadzonej przez nich działalności czy też chęć zabezpieczenia przyszłości firmy na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń biznesowych lub losowych.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 30+

  procesów reorganizacji w ostatnich latach

wideo: Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe na trzy sposoby. Jakie?

Zadowoleni klienci

Apon

Opakowania do leków

 • Zakres usługi

  Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Albedum

Tkaniny dekoracyjne

 • Zakres usługi

  Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Emix

Branża spożywcza

 • Zakres usługi

  Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Zymex

Branża nieruchomościowa

 • Zakres usługi

  Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Zapytaj o ofertę usługi

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt