fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Niezależny Przegląd Przedsiębiorstw (IBR) jest często wymogiem stawianym przez wierzycieli, w szczególności instytucje kredytowe i inne podmioty współfinansujące, przed podjęciem kluczowych decyzji finansowych i inwestycyjnych. W szczególności związanych z restrukturyzacją długu.

Przegląd przeprowadzony przez doświadczonych doradców Grant Thornton dostarcza wierzycielom wiarygodnej informacji na temat bieżącej sytuacji danego biznesu oraz jego dalszych perspektyw, umożliwiając zidentyfikowanie kluczowych obszarów ryzyka spłaty kredytu i wypracowanie odpowiednich działań wobec nich. W efekcie beneficjentem jest zarówno instytucja współfinansująca, jak i analizowany podmiot.

Zakres niezależnego Przeglądu Przedsiębiorstw

Analizy Grant Thornton prowadzone są przy ścisłej współpracy z ocenianą organizacją i zgodnie z wymaganiami finansujących. Zakres projektu dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb. Najczęściej jednak obejmuje:

  • Przegląd uwarunkowań otoczenia biznesowego
  • Przegląd wnętrza organizacji
  • Analizę aktualnych wyników finansowych Klienta
  • Ocenę zasadności, realności i wiarygodności przyjętych do projekcji finansowych działań i założeń

A może szukasz zwiększenia efektywności?

Efektem końcowym prac jest raport prezentujący w sposób zwięzły i klarowny obiektywną ocenę sytuacji danego przedsiębiorstwa, jak również szczegółowe jej uargumentowanie. Współpracując z Grant Thornton zyskasz niezależną opinię, która ogranicza ryzyko związane z podejmowaną decyzją kredytową czy inwestycyjną.

Zobacz prezentację

Więcej informacji na temat niezależnego przeglądu biznesu można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo finansowe Zobacz wszystkie

Stopy procentowe zjadają zysk spółek

W maju Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny zaskoczyła rynek, tym razem mniejszą niż oczekiwali ekonomiści podwyżką stóp procentowych. Dane przeanalizowane przez Grant Thornton wskazują, że w ramach obecnego cyklu podwyżek hipotetyczny zysk netto spółek…

Najczęściej czytane