Niezależny Przegląd Przedsiębiorstw (IBR)

Czym jest Niezależny Przegląd Przedsiębiorstw (IBR)?

Niezależny Przegląd Przedsiębiorstw (IBR) to częsty wymóg stawiany przez wierzycieli, w szczególności instytucje kredytowe i inne podmioty współfinansujące, przed podjęciem kluczowych decyzji finansowych i inwestycyjnych. W szczególności związanych z restrukturyzacją długu.

 • Kto może skorzystać z Niezależnego Przeglądu Przedsiębiorstw (IBR)?

  Beneficjentem Niezależnego Przeglądu Przedsiębiorstw (IBR) może być instytucja współfinansująca spółkę lub dane przedsięwzięcie. Niejednokrotnie przygotowaniem Niezależnego Przeglądu Przedsiębiorstwa zainteresowani są również właściciele podmiotu.

 • Kiedy skorzystać z Niezależnego Przeglądu Przedsiębiorstw (IBR)?

  Z IBR należy skorzystać, gdy planowane jest pozyskanie finansowania od nowego podmiotu, w szczególności banku lub funduszu. IBR może być również konieczny w sytuacji gdy w znaczący sposób pogorszyła się sytuacja finansowa, następuje zagrożenie utraty płynności lub przedsiębiorstwo naruszyło wskaźniki finansowania. To także narzędzie weryfikacji bieżącego ryzyka kredytowego i zdolności do spłaty przyszłych rat.

 • Korzyści z Niezależnego Przeglądu Przedsiębiorstw (IBR)?

  Przegląd dostarcza wierzycielom wiarygodnej informacji na temat bieżącej sytuacji danego biznesu oraz jego dalszych perspektyw, umożliwiając zidentyfikowanie kluczowych obszarów ryzyka spłaty kredytu i wypracowanie odpowiednich działań wobec nich.

Zakres wsparcia

Analizy Grant Thornton prowadzone są przy ścisłej współpracy z ocenianą organizacją i zgodnie z wymaganiami finansujących. Zakres projektu dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb. Najczęściej jednak obejmuje:

 • Przegląd uwarunkowań otoczenia biznesowego

  Ocena sytuacji rynkowej i perspektyw rozwoju w najbliższej przyszłości, na podstawie niezależnych źródeł informacji, analiz i raportów. Korzystamy z kilku międzynarodowych, renomowanych baz danych, które wykorzystujemy w naszych analizach

 • Przegląd wnętrza organizacji

  Diagnoza sytuacji w wybranych, kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstwa, które są newralgiczne z punktu widzenia ryzyka spłaty zobowiązań kredytowych np. zatrudnienie, struktura organizacyjna, logistyka, majątek, zaopatrzenie, sprzedaż.

 • Analizę aktualnych wyników finansowych

  Kompleksowa ocena bieżącej sytuacji finansowej (rentowność, płynność finansowa, zadłużenie) w kontekście występujących ryzyk związanych z obsługą zadłużenia kredytowego. Analiza sprawozdań finansowych i informacji szczegółowych w nich zawartych.

 • Weryfikacja prognoz finansowych

  Ocena realności i wiarygodności przyjętych na potrzeby projekcji finansowych założeń ekonomicznych. Weryfikacja poprawności merytorycznej i rachunkowej dostarczonych prognoz. Opinia o zdolności do obsługi i spłaty rat kredytowych w przyszłości i potencjalnych ryzykach.

Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Dlaczego Grant Thornton?

Zyskaj pewność zanim podejmiesz decyzję!

Współpracując z Grant Thornton zyskasz niezależną opinię, która ogranicza ryzyko związane z podejmowaną decyzją kredytową czy inwestycyjną.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Niezależny Przegląd Przedsiębiorstw (IBR)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt