Analiza luki ESG

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Czym jest analiza luki ESG?

Analiza luki ESG to badanie wstępne i ocena aktualnego statusu (świadomych oraz podejmowanych nieświadomie) działań, procesorów i procedur, polityk czy inwestycji w organizacji, które mają wpływ na obszary zrównoważonego rozwoju oraz porównanie statusu z aktualnie obowiązującymi wymogami w obszarze ESG.

 • Dla kogo jest analiza luki ESG?

  Analiza luki ESG jest niezbędna dla organizacji, które już mają lub w krótce będą miały obowiązek raportowania zgodnie dyrektywą CSRD oraz ze standardami raportowania ESRS. Badanie luki ESG, powinny rozważyć również firmy, które w najbliższym czasie nie będą podlegały obowiązkowi raportowania, jednak z dużym prawdopodobieństwem, będąc w łańcuchu dostaw swoich klientów, zostaną poproszone o dostarczenie danych i informacji, do Raportów ESG swoich kontrahentów.

 • Kiedy skorzystać z analizy luki ESG?

  Nie tylko presja regulacyjna, ale i rynkowa w kontekście zrównoważonego rozwoju staje się coraz silniejsza, zatem jednym z istotnych działań staje się uporządkowanie i holistyczne włączenie działań z obszarów ESG w procesy strategiczne i operacyjne firmy. Aby proces ten został przeprowadzony z sukcesem należy zacząć działać już dzisiaj i poznać mocne i słabe strony w obszarze ESG, co stanowi podstawę do budowania Strategii ESG firmy

   

 • Co zyskasz dzięki analizie luki ESG

  Dzięki analizie luki ESG zyskasz wzrost świadomości w zakresie ESG w firmie, zidentyfikujesz  obszary, wymagające rozwoju oraz uzyskasz Raport: Bilans otwarcia (luki) ESG, czyli wnioski z analizy praktyk firmy w zakresie ESG i porównania wyników ze standardami branżowymi i najlepszymi praktykami oraz identyfikację wszelkich luk lub słabości, tym obszarów wymagających poprawy.

   

Zakres wsparcia

 • Analiza luk w zakresie ESG

  – Przegląd istotnych dla organizacji dokumentów, regulacji, polityk oraz zagadnień.

  – Analiza luk w zakresie wdrożenia regulacji prawnych, strategii i zarządzania w kontekście zrównoważonego rozwoju.

  – Analiza mocnych i słabych stron firmy w kontekście ESG.

 • Raport: Bilans otwarcia (luki) ESG

  Opracowanie wniosków z analiz oraz prezentacja rekomendowanych działań dla firmy w zakresie ESG, tym obszarów wymagających poprawy zgodnie ze standardami ESRS.

Raportowanie ESG Jakie zmiany przyniesie 2024 rok?
Czytaj artykuł

Proces realizacji

 • Audyt dokumentów organizacyjnych (regulaminów, polityk, procedur, itp.)

  Weryfikacja, które opisują wypracowane rozwiązania na różnych szczeblach hierarchii, które tłumaczą sposób organizacji i działania przedsiębiorstwa.

 • Warsztaty analityczne

  Przeprowadzone z zespołami Klienta, prowadzone autorskimi metodami dobranymi pod kątem potrzeb i oczekiwań Klienta.

 • Opracowanie tez i rekomendacji

  Przygotowanie wniosków, tez oraz rekomendacji dotyczących możliwych działań w postaci Raportu: Bilans otwarcia (luki) ESG

Weryfikacja, które opisują wypracowane rozwiązania na różnych szczeblach hierarchii, które tłumaczą sposób organizacji i działania przedsiębiorstwa.

Dlaczego Grant Thornton?

W Grant Thornton posiadamy nie tylko kompetencje w zakresie raportowanie ESG. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie aby wspólnie z Państwem przejść przez ten proces, zaplanować go w sposób efektywny, zwrócić Państwu uwagę na wczesnym etapie na odpowiednie ryzyka i dotrzymać umówionych terminów. Komunikujemy się z Państwem na każdym etapie badania, odpowiednio wcześnie adresując pojawiające się wyzwania.

Łączymy zindywidualizowane podejście do specyfiki działalności Klienta z doświadczeniem w zakresie doboru najbardziej efektywnych metod i narzędzi analitycznych z punktu widzenia oczekiwanych informacji.

 • 31 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Analiza luki ESG

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Poproś o kontakt