Usługi śledcze

Skontaktuj się

Michał Brudka

Associate Partner

Czym są usługi śledcze?

Usługi śledcze (Forensic services) to szeroki wachlarz narzędzi i procedur mających na celu identyfikację bądź weryfikację potencjalnych nieprawidłowości, ocenę stanu faktycznego i istotnych okoliczności, zabezpieczenie, przegląd i wyselekcjonowanie informacji i dokumentacji istotnej dla sprawy z zachowaniem łańcucha dowodowego, bliską współpracę z doradcą prawnym celem zabezpieczenia interesu klienta oraz wsparcie w ewentualnym rozwiązaniu sporu.

 • Od czego zacząć w przypadku otrzymania zgłoszenia od sygnalisty?

  Pomożemy w weryfikacji zgłoszenia, oceny jego wiarygodności i zaplanowaniu kolejnych kroków. Analiza zgłoszenia sygnalisty jest zwykle integralną częścią planowania ewentualnego postępowania wyjaśniającego.

 • Czy można przeprowadzić postępowanie wyjaśniające bez wiedzy pracowników?

  W uzasadnionych przypadkach pierwszy etap postępowania wyjaśniającego ograniczamy do procedur, które są możliwe do przeprowadzenia bez informowania pracowników spółki. Jest to rozsądne podejście szczególnie w przypadku ryzyka niszczenia dowodów czy wrażliwości spółki na zmiany w kadrze zarządczej.

 • Jaki jest efekt przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego?

  W trakcie postępowania na bieżąco informujemy o postępach prac oraz razem z klientem podejmujemy decyzje o kolejnych krokach, w szczególności przy zidentyfikowaniu nowych okoliczności. W zależności od oczekiwań klienta, możemy przygotować raport końcowy z przeprowadzonego audytu śledczego.

Zakres wsparcia

 • Analiza zgłoszenia sygnalisty

  Wspieramy klientów w analizie zgłoszenia sygnalisty, w szczególności w zakresie oceny zasadności podjęcia kroków wyjaśniających oraz zaplanowania takiego postępowania.

 • Zabezpieczenie danych elektronicznych

  Przeprowadzamy kompleksowe zabezpieczenie komputerów, telefonów służbowych, archiwów mailowych, baz danych przez wykwalifikowany międzynarodowy zespół z zachowaniem łańcucha dowodowego w przypadku postępowań, które tego wymagają. Zabezpieczenie danych elektronicznych umożliwia następnie ich przegląd w ramach audytu śledczego pozwalający na zebranie istotnych informacji i dokumentacji, które byłyby w przeciwnym wypadku niedostępne.

 • Weryfikacja zgodności (compliance)

  Analiza wybranej próby transakcji w celu zidentyfikowania transakcji sprzecznych z wewnętrznymi procedurami spółki bądź dobrymi praktykami rynkowymi (non-compliance) lub transakcji wysokiego ryzyka (np. o charakterze korupcyjnym). Szczególnie istotna w odniesieniu do kluczowych pracowników spółki (w tym kadry zarządczej) w przypadku pojawiających się wątpliwości bądź zgłoszeń o nieprawidłowościach.

 • Postępowanie wyjaśniające (audyt śledczy)

  Przeprowadzenie kompleksowych procedur mających na celu weryfikację stanu faktycznego i istotnych okoliczności dotyczących potencjalnych nadużyć w spółce. Obejmuje analizę danych finansowo-księgowych, zabezpieczonych danych elektronicznych, danych publicznie dostępnych, przeprowadzanie rozmów wyjaśniających oraz analizę innych źródeł informacji specyficznych dla każdego przypadku.

 • Wsparcie w rozwiązywaniu sporów

  Bliska współpraca z doradcami prawnymi i kancelariami prawnymi klienta, celem kompleksowego przeprowadzenia sprawy, postępowania sądowego czy zgłoszonego roszczenia wobec drugiej strony – wsparcie w zakresie zabezpieczenia i przedstawienia informacji i dokumentacji istotnej dla sprawy, wsparcie w tworzeniu narracji.

Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

Proces realizacji

 • Omówienie potrzeb i ustalenie planu działania

  Pierwszy etap audytu śledczego obejmuje planowanie postępowania wyjaśniającego. Podczas spotkania omawiane są potrzeby, stawiane hipotezy, ustalana jest dostępność źródeł danych oraz stopień poufności audytu. Już na tym etapie wszelkie rozmowy możemy objąć umową NDA, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 • Przedstawienie oferty i zawarcie umowy

  Po potwierdzeniu potrzeb i ograniczeń wynikających z poufności przedstawiamy zakres proponowanych prac wraz z ich kwotowaniem. Po ewentualnych zmianach, zawierana jest umowa na wykonanie ustalonych procedur.

 • Przeprowadzenie ustalonych procedur

  Po zawarciu umowy niezwłocznie przystępujemy do przeprowadzenia ustalonych procedur w najwyższym reżimie poufności. W przypadku wszelkich nowych wątków bądź kwestii wrażliwych, niezwłocznie kontaktujemy się celem akceptacji proponowanego podejścia do dalszych czynności. Na bieżąco informujemy o postępach prac.

 • Wsparcie doradcy prawnego klienta w ew. dalszych krokach prawnych

  Po zakończeniu projektu lub również w trakcie jego trwania, blisko współpracujemy z doradcami prawnymi, pomagając przy podejmowaniu dalszych kroków prawnych, jeżeli zapadnie taka decyzja. Wspieramy w dostarczeniu potrzebnych dowodów, okoliczności oraz wspieramy w tworzeniu obiektywnej narracji właściwej oddającej rzeczywistość.

Pierwszy etap audytu śledczego obejmuje planowanie postępowania wyjaśniającego. Podczas spotkania omawiane są potrzeby, stawiane hipotezy, ustalana jest dostępność źródeł danych oraz stopień poufności audytu. Już na tym etapie wszelkie rozmowy możemy objąć umową NDA, jeżeli istnieje taka potrzeba.

Dlaczego Grant Thornton?

Usługa szyta na miarę!

Dedykowany elastyczny zespół ekspertów z unikalnym doświadczeniem z zakresu usług śledczych. Bezpośrednia, otwarta współpraca z zespołami innych linii produktowych i tworzenie interoperacyjnych zespołów dostosowanych do potrzeb projektu. Łączymy wiele kompetencji w jeden wspólny głos Grant Thornton.

 • 31 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Usługi śledcze

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt