Due diligence finansowe i podatkowe

Skontaktuj się

Zenon Wawryszko

Senior Menedżer, Biegły Rewident

Skontaktuj się

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Czym jest due diligence finansowe i podatkowe?

Due diligence finansowe i podatkowe to usługa polegająca na kompleksowym badaniu kondycji finansowej oraz sytuacji podatkowej przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem transakcji kupna/sprzedaży. Podstawą takiego badania jest analiza ksiąg rachunkowo–podatkowych Spółki, jej dokumentów prawnych, finansowych oraz podatkowych, które pozwalają na zweryfikowanie czy sytuacja majątkowo–finansowa Spółki prezentowana w sprawozdaniach finansowych odzwierciedla rzeczywistość.

 • Dla kogo jest due diligence finansowe i podatkowe?

  Due diligence można przeprowadzić od strony kupującego lub sprzedającego. Historyczne i bieżące wyniki finansowe Spółki są poddawane analizie w celu zebrania informacji niezbędnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz identyfikacji czynników mających na nią znaczący wpływ.

 • Kiedy przeprowadzić due diligence finansowe i podatkowe?

  Dobrze przeprowadzone due diligence leży u podstaw sukcesu każdej pomyślnie zrealizowanej transakcji. Jego wartość dodana jest nieoceniona zarówno w perspektywie krótkoterminowej na etapie realizowanej transakcji, jak i długoterminowej potransakcyjnej.

 • Korzyści z due diligence finansowego i podatkowego?

  Due diligence pozwala na podjęcie potencjalnemu inwestorowi racjonalnych i optymalnych decyzji co do planowanej inwestycji a jego wyniki mogą stanowić istotny instrument w trakcie negocjacji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Zakres wsparcia

Zakres oferowanych usług due diligence dopasowuje się do struktury realizowanej transakcji:

 • Due diligence finansowe
  • Due diligence finansowe służy przede wszystkim ustaleniu wartości przedsiębiorstwa poprzez oszacowanie powracającej wartości EBITDA generowanej przez Spółkę, określenie prawidłowej wartości jej zadłużenia jak również estymację średniego zapotrzebowania na kapitał obrotowy;
  • Finansowe due diligence ma na celu również zidentyfikowanie wszelkich ryzyk związanych z prowadzonym biznesem. Jego zadaniem jest także ocena wyników operacyjnych Spółki pod kątem ich driverów;
  • Finansowe due diligence skupia się na analizie czynników wpływających na poziom generowanej sprzedaży, marż a także ponoszonych przez Spółkę kosztów działalności operacyjnej;
  • Due diligence finansowe jest często szyte na miarę w zależności od oczekiwań Klienta oraz rodzaju prowadzonej przez Spółkę działalności;
  • Częścią prac w ramach due diligence finansowego jest również analiza biznesowych KPI, które są charakterystyczne dla konkretnego biznesu;
  • Dzięki finansowemu due diligence możliwa stają się: prognoza po inwestycyjna firmy, określenie potencjalnych synergii oraz dokładniejsza wycena przedsiębiorstwa;
  • Due diligence finansowe zabezpiecza kupującego przed przeniesieniem na niego możliwych negatywnych ryzyk i zobowiązań.
 • Due diligence podatkowe
  • Due diligence podatkowe weryfikuje prawidłowość rozliczeń podatkowych w świetle obowiązujących przepisów w zakresie: podatku dochodowego od osób prawnych, VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, a także składek na ubezpieczenie społeczne jak również innych podatków takich jak podatek od nieruchomości oraz PCC;
  • Badanie umożliwia identyfikację głównych obszarów ryzyka podatkowego dotyczących zobowiązań podatkowych spółki przejmowanej ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bieżącą sytuację finansową spółki oraz przyszłą sytuację podatkową jej inwestorów;
  • Podatkowe due diligence szacuje kwoty potencjalnych ryzyk w odniesieniu do zaległości podatkowych.
 • Due diligence prawne

  Dowiedz się czym jest due diligence prawne

Strona transakcyjna Grant Thornton Mamy w tym doświadczenie!

Transakcje z udziałem doradców Grant Thornton w zakresie: doradztwa transakcyjnego, prawnego, finansowego i podatkowego, a także due diligence finansowego, podatkowego i prawnego.

Zobacz

Proces realizacji

Każdy proces transakcyjny niezależnie czy jest typu buy-side czy sell-side wymaga wsparcia Doradcy. Pomoc Doradcy przy zakupie lub sprzedaży biznesu zapewnia realizację planowanej Transakcji z sukcesem.

Naszym zadaniem jest przeprowadzenie due diligence w zakresie finansowym, prawnym oraz podatkowym, które:

 • dostarczy wiarygodną i kompletną informację o przedmiocie planowanej Transakcji;
 • pozwoli zminimalizować ewentualne ryzyka i zagrożenia związane z Transakcją;
 • będzie stanowił jedną z podstaw oceny opłacalności planowanej Transakcji;
 • będzie stanowił podstawę do późniejszej integracji.

Celem due diligence jest nie tylko identyfikacja ryzyk i zagrożeń oraz ustalenie słabych i mocnych stron przedmiotu Transakcji czy  też pozyskanie wszystkich istotnych o nim informacji ale także jego wycena. Badanie due diligence to kompleksowa analiza przedmiotu Transakcji pod kątem finansowym, prawnym oraz podatkowym, której przebieg zależy od branży, w której przedsiębiorstwo działa.

Efektem końcowym procesu due diligence jest raport, który zawiera wszystkie niezbędne informacje o przedmiocie Transakcji jak również zidentyfikowane ryzyka i zagrożenia związane ze sprzedażą lub zakupem biznesu. Na podstawie raportu z due diligence zainteresowane strony mogą zdecydować o dalszych krokach dotyczących planowanej Transakcji.

 

PREZENTACJA Efektywne due diligence to więcej niż raport

Poznaj nasz zespół, sprawdź jakimi wartościami się kierujemy i jakie jest nasze doświadczenie. Zyskaj dostęp do wiedzy ekspertów międzynarodowej sieci Grant Thornton International.

Zobacz prezentację

Dlaczego Grant Thornton?

Wyjątkowa troska o Klienta!

Firm audytorskich, doradczych i outsourcingowych jest wiele. To, co nas wyróżnia, to wyjątkowe, niemal obsesyjne przywiązywanie wagi do jakości obsługi. Każda z oferowanych usług due diligence świadczona jest przez dedykowany zespół specjalistów z zakresu finansów, prawa podatkowego oraz bilansowego, handlowego i cywilnego oraz rynku nieruchomości. Z naszych usług skorzystało wiele podmiotów, wśród nich spółki skarbu Państwa, polskie i zagraniczne firmy inwestycyjne, spółki giełdowe oraz fundusze venture capital i private equity.

 • 1 miejsce

  w Polsce w Mergermarket „Global & Regional M&A League Tables 2023 – Financial Advisors”

 • 65+

  projektów due diligence rocznie

 • 300 mln PLN

  średnie obroty badanych podmiotów

Wybrane transakcje

01.2024
Global Funeral Services
Global Funeral Services
Zakres usługi:
Doradztwo prawne i transakcyjne; due diligence finansowe, podatkowe i prawne
Druga strona transakcji:
Grupa Klepsydra
  Usługi
  Zakup
12.2023
Novastone Capital Advisors
Novastone Capital Advisors
Zakres usługi:
Due diligence finansowe oraz podatkowe, doradztwo transakcyjne
Druga strona transakcji:
Adex Cosmetics & Pharma
  Finanse i inwestycje
  Zakup
12.2023
Sanok Rubber Company
Sanok Rubber Company
Zakres usługi:
Due diligence finansowe oraz podatkowe
Druga strona transakcji:
Grupa Teknikum
  Produkcja
  Zakup
11.2023
Mo-BRUK
Mo-BRUK
Zakres usługi:
Due diligence finansowe i podatkowe oraz due diligence prawne
Druga strona transakcji:
El-Kajo Sp. z o.o. i Polskie Materiały Drogowe Sp. z o.o.
  Ekologia / odpady
  Zakup
11.2023
AxFina
AxFina
Zakres usługi:
Due diligence finansowe i podatkowe oraz finansowe doradztwo transakcyjne
Druga strona transakcji:
E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa
  Finanse i inwestycje
  Zakup
11.2023
Grupa IRCA
Grupa IRCA
Zakres usługi:
Doradztwo prawne oraz due diligence prawne, podatkowe i finansowe przy przejęciu Ashanti Atelier
  Usługi
  Zakup
10.2023
Elvita
Elvita
Zakres usługi:
Transakcyjne doradztwo prawne i finansowe oraz due diligence prawne, podatkowe i finansowe przy zakupie GoudenKorrel
  Produkcja
  Zakup
09.2023
ARC Consulting
ARC Consulting
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne, finansowe i prawne oraz due diligence finansowe
Druga strona transakcji:
Lyvia Group
  Branża IT
  Sprzedaż

Zapytaj o ofertę usługi

Due diligence finansowe i podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt