Due diligence finansowe i podatkowe

Skontaktuj się

Zenon Wawryszko

Menedżer, Biegły Rewident

Skontaktuj się

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Czym jest due diligence finansowe i podatkowe?

Due diligence finansowe i podatkowe to usługa polegająca na kompleksowym badaniu kondycji finansowej oraz sytuacji podatkowej przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem transakcji kupna/sprzedaży. Podstawą takiego badania jest analiza ksiąg rachunkowo–podatkowych Spółki, jej dokumentów prawnych, finansowych oraz podatkowych, które pozwalają na zweryfikowanie czy sytuacja majątkowo–finansowa Spółki prezentowana w sprawozdaniach finansowych odzwierciedla rzeczywistość.

 • Dla kogo jest due diligence finansowe i podatkowe?

  Due diligence można przeprowadzić od strony kupującego lub sprzedającego. Historyczne i bieżące wyniki finansowe Spółki są poddawane analizie w celu zebrania informacji niezbędnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz identyfikacji czynników mających na nią znaczący wpływ.

 • Kiedy przeprowadzić due diligence finansowe i podatkowe?

  Dobrze przeprowadzone due diligence leży u podstaw sukcesu każdej pomyślnie zrealizowanej transakcji. Jego wartość dodana jest nieoceniona zarówno w perspektywie krótkoterminowej na etapie realizowanej transakcji, jak i długoterminowej potransakcyjnej.

 • Korzyści z due diligence finansowego i podatkowego?

  Due diligence pozwala na podjęcie potencjalnemu inwestorowi racjonalnych i optymalnych decyzji co do planowanej inwestycji a jego wyniki mogą stanowić istotny instrument w trakcie negocjacji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Zakres wsparcia

Zakres oferowanych usług due diligence dopasowuje się do struktury realizowanej transakcji:

 • Due diligence finansowe
  • Due diligence finansowe służy przede wszystkim ustaleniu wartości przedsiębiorstwa poprzez oszacowanie powracającej wartości EBITDA generowanej przez Spółkę, określenie prawidłowej wartości jej zadłużenia jak również estymację średniego zapotrzebowania na kapitał obrotowy;
  • Finansowe due diligence ma na celu również zidentyfikowanie wszelkich ryzyk związanych z prowadzonym biznesem. Jego zadaniem jest także ocena wyników operacyjnych Spółki pod kątem ich driverów;
  • Finansowe due diligence skupia się na analizie czynników wpływających na poziom generowanej sprzedaży, marż a także ponoszonych przez Spółkę kosztów działalności operacyjnej;
  • Due diligence finansowe jest często szyte na miarę w zależności od oczekiwań Klienta oraz rodzaju prowadzonej przez Spółkę działalności;
  • Częścią prac w ramach due diligence finansowego jest również analiza biznesowych KPI, które są charakterystyczne dla konkretnego biznesu;
  • Dzięki finansowemu due diligence możliwa stają się: prognoza po inwestycyjna firmy, określenie potencjalnych synergii oraz dokładniejsza wycena przedsiębiorstwa;
  • Due diligence finansowe zabezpiecza kupującego przed przeniesieniem na niego możliwych negatywnych ryzyk i zobowiązań.
 • Due diligence podatkowe
  • Due diligence podatkowe weryfikuje prawidłowość rozliczeń podatkowych w świetle obowiązujących przepisów w zakresie: podatku dochodowego od osób prawnych, VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, a także składek na ubezpieczenie społeczne jak również innych podatków takich jak podatek od nieruchomości oraz PCC;
  • Badanie umożliwia identyfikację głównych obszarów ryzyka podatkowego dotyczących zobowiązań podatkowych spółki przejmowanej ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bieżącą sytuację finansową spółki oraz przyszłą sytuację podatkową jej inwestorów;
  • Podatkowe due diligence szacuje kwoty potencjalnych ryzyk w odniesieniu do zaległości podatkowych.
 • Due diligence prawne

  Dowiedz się czym jest due diligence prawne

Strona transakcyjna Grant Thornton Mamy w tym doświadczenie!

Transakcje z udziałem doradców Grant Thornton w zakresie: doradztwa transakcyjnego, prawnego, finansowego i podatkowego, a także due diligence finansowego, podatkowego i prawnego.

Zobacz

Proces realizacji

Każdy proces transakcyjny niezależnie czy jest typu buy-side czy sell-side wymaga wsparcia Doradcy. Pomoc Doradcy przy zakupie lub sprzedaży biznesu zapewnia realizację planowanej Transakcji z sukcesem.

Naszym zadaniem jest przeprowadzenie due diligence w zakresie finansowym, prawnym oraz podatkowym, które:

 • dostarczy wiarygodną i kompletną informację o przedmiocie planowanej Transakcji;
 • pozwoli zminimalizować ewentualne ryzyka i zagrożenia związane z Transakcją;
 • będzie stanowił jedną z podstaw oceny opłacalności planowanej Transakcji;
 • będzie stanowił podstawę do późniejszej integracji.

Celem due diligence jest nie tylko identyfikacja ryzyk i zagrożeń oraz ustalenie słabych i mocnych stron przedmiotu Transakcji czy  też pozyskanie wszystkich istotnych o nim informacji ale także jego wycena. Badanie due diligence to kompleksowa analiza przedmiotu Transakcji pod kątem finansowym, prawnym oraz podatkowym, której przebieg zależy od branży, w której przedsiębiorstwo działa.

Efektem końcowym procesu due diligence jest raport, który zawiera wszystkie niezbędne informacje o przedmiocie Transakcji jak również zidentyfikowane ryzyka i zagrożenia związane ze sprzedażą lub zakupem biznesu. Na podstawie raportu z due diligence zainteresowane strony mogą zdecydować o dalszych krokach dotyczących planowanej Transakcji.

 

PREZENTACJA Efektywne due diligence to więcej niż raport

Poznaj nasz zespół, sprawdź jakimi wartościami się kierujemy i jakie jest nasze doświadczenie. Zyskaj dostęp do wiedzy ekspertów międzynarodowej sieci Grant Thornton International.

Zobacz prezentację

Dlaczego Grant Thornton?

Wyjątkowa troska o Klienta!

Firm audytorskich, doradczych i outsourcingowych jest wiele. To, co nas wyróżnia, to wyjątkowe, niemal obsesyjne przywiązywanie wagi do jakości obsługi. Każda z oferowanych usług due diligence świadczona jest przez dedykowany zespół specjalistów z zakresu finansów, prawa podatkowego oraz bilansowego, handlowego i cywilnego oraz rynku nieruchomości. Z naszych usług skorzystało wiele podmiotów, wśród nich spółki skarbu Państwa, polskie i zagraniczne firmy inwestycyjne, spółki giełdowe oraz fundusze venture capital i private equity.

 • 29 lat

  działalności w Polsce

 • 65+

  projektów due diligence rocznie

 • 300 mln PLN

  średnie obroty badanych podmiotów

Wybrane transakcje

01.2023
CRIF
CRIF
Zakres usługi:
Due diligence finansowe oraz podatkowe przy zakupie spółek ERIF Biuro Informacji Gospodarczej i EBS
Druga strona transakcji:
Grupa Kruk
  Finanse i inwestycje
  Zakup
12.2022
PGE Polska Grupa Energetyczna
PGE Polska Grupa Energetyczna
Zakres usługi:
Due diligence finansowe oraz podatkowe przy zakupie PKP Energetyka
Druga strona transakcji:
CVC Capital Partners
  Paliwa i energetyka
  Zakup
12.2022
Novastone Capital Advisors
Novastone Capital Advisors
Zakres usługi:
Due diligence finansowe przy przejęciu ForMeds
  Finanse i inwestycje
  Zakup
12.2022
Grupa PGD
Grupa PGD
Zakres usługi:
Doradztwo transakcyjne finansowe i prawne oraz due diligence prawne, podatkowe i finansowe przy przejęciu Renault Retail Group Warszawa
Druga strona transakcji:
Renault Retail Group
  Handel
  Zakup
07.2022
P4 (operator sieci Play)
P4 (operator sieci Play)
Zakres usługi:
Due diligence finansowe i podatkowe oraz finansowe doradztwo transakcyjne
Druga strona transakcji:
Redge Technologies
  Telekomunikacja i media
  Zakup
04.2022
Eurofins Environment Testing Poland Holding
Eurofins Environment Testing Poland Holding
Zakres usługi:
Due diligence finansowe oraz podatkowe
  Medyczna i farmaceutyczna
  Zakup
02.2022
Lafarge Cement
Lafarge Cement
Zakres usługi:
Due diligence finansowe i podatkowe oraz finansowe doradztwo transakcyjne
  Przemysł budowlany i nieruchomości
  Zakup
01.2022
Pluralis B.V.
Pluralis B.V.
Zakres usługi:
Due diligence prawne, finansowe i podatkowe
Druga strona transakcji:
Gremi Media SA
  Telekomunikacja i media
  Zakup

Zapytaj o ofertę usługi

Due diligence finansowe i podatkowe

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt