fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Due diligence finansowe i podatkowe to usługa polegająca na kompleksowym badaniu kondycji finansowej oraz sytuacji podatkowej przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem transakcji kupna/sprzedaży.

Historyczne i bieżące wyniki finansowe Spółki są poddawane analizie w celu dostarczenia Klientowi wszechstronnych informacji niezbędnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz identyfikacji czynników mających na nią znaczący wpływ. Due diligence pozwala na podjęcie potencjalnemu inwestorowi racjonalnych i optymalnych decyzji co do planowanej inwestycji a jego wyniki mogą stanowić istotny instrument w trakcie negocjacji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Grant Thornton doradzał przy nabyciu 40% akcji wydawcy dziennika „Rzeczpospolita” >> Dowiedz się więcej o transakcji <<

 

Rodzaje due diligence – nasze wsparcie

W ramach naszych usług w obszarze due diligence oferujemy:

  • due diligence dla strony kupującego,
  • due diligence dla strony sprzedającego.

Zakres oferowanych usług due diligence dopasowuje się do struktury realizowanej transakcji:

Każda z oferowanych usług due diligence świadczona jest przez dedykowany zespół specjalistów z zakresu finansów, prawa podatkowego oraz bilansowego, handlowego i cywilnego oraz rynku nieruchomości. Z naszych usług skorzystało wiele podmiotów, wśród nich spółki skarbu Państwa, polskie i zagraniczne firmy inwestycyjne, spółki giełdowe oraz fundusze venture capital i private equity.

Due diligence finansowe

Due diligence finansowe służy przede wszystkim ustaleniu wartości przedsiębiorstwa poprzez oszacowanie powracającej wartości EBITDA generowanej przez Spółkę, określenie prawidłowej wartości jej zadłużenia jak również estymację średniego zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Finansowe due diligence ma na celu również zidentyfikowanie wszelkich ryzyk związanych z prowadzonym biznesem. Jego zadaniem jest także ocena wyników operacyjnych Spółki pod kątem ich driverów.

Finansowe due diligence skupia się na analizie czynników wpływających na poziom generowanej sprzedaży, marż a także ponoszonych przez Spółkę kosztów działalności operacyjnej. Jest często szyte na miarę w zależności od oczekiwań Klienta oraz rodzaju prowadzonej przez Spółkę działalności. Ważnym jest aby pamiętać, że częścią prac w ramach due diligence finansowego jest również analiza biznesowych KPI, które są charakterystyczne dla konkretnego biznesu. Dzięki finansowemu due diligence możliwa stają się: prognoza po inwestycyjna firmy, określenie potencjalnych synergii oraz dokładniejsza wycena przedsiębiorstwa.

Due diligence finansowe zabezpiecza kupującego przed przeniesieniem na niego możliwych negatywnych ryzyk i zobowiązań.

Due diligence to nie audyt

Due diligence podatkowe

Due diligence podatkowe weryfikuje prawidłowość rozliczeń podatkowych w świetle obowiązujących przepisów w zakresie: podatku dochodowego od osób prawnych, VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, a także składek na ubezpieczenie społeczne jak również innych podatków takich jak podatek od nieruchomości oraz PCC. Badanie umożliwia identyfikację głównych obszarów ryzyka podatkowego dotyczących zobowiązań podatkowych spółki przejmowanej ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bieżącą sytuację finansową spółki oraz przyszłą sytuację podatkową jej inwestorów.

Podatkowe due diligence szacuje kwoty potencjalnych ryzyk w odniesieniu do zaległości podatkowych.

Przeprowadziliśmy due diligence m.in. dla:

Zobacz prezentację

Due diligence – skontaktuj się z nami!

Dobrze przeprowadzone due diligence leży u podstaw sukcesu każdej pomyślnie zrealizowanej transakcji. Jego wartość dodana jest nieoceniona zarówno w perspektywie krótkoterminowej na etapie realizowanej transakcji, jak i długoterminowej potransakcyjnej.

Inne artykuły z kategorii: Fuzje i przejęcia Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane