Audyt wewnętrzny

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Skontaktuj się

Piotr Śmigiel

Młodszy Menedżer, CIA

Czym jest audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny to proces, w którym audytor wewnętrzny przeprowadza niezależną ocenę efektywności kluczowych procesów zachodzących wewnątrz firmy i identyfikuje te systemy jej funkcjonowania, które przez niewystarczającą sprawność hamują osiąganie założonych celów biznesowych.

 • Korzyści z audytu wewnętrznego

  Wyniki pracy audytorów wewnętrznych Grant Thornton pozwalają decydentom jednostki na podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie doskonalenia procesów operacyjnych oraz systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

 • Rola audytorów wewnętrznych

  Audytorzy wewnętrzni pomagają upewnić się Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu, iż systemy i procesy wdrożone w jednostce są zaprojektowane prawidłowo oraz działają zgodnie z przyjętymi założeniami

 • Audyt i kontrola wewnętrzna - inne usługi

  Nasi audytorzy wspierają organizacje również w ocenie systemu kontroli wewnętrznej w jednostce, audyty atestacyjne – SOC/ISAE, a także w innych pracach takich jak np. anti- bribery & corruption, audyt cyberbezpieczeństwa, czy audyt śledczy.

Zakres wsparcia

W ramach audytu wewnętrznego oferujemy m.in:

 • Wdrożenie funkcji audytu wewnętrznego w jednostce
  • pomagamy w zapewnieniu odpowiedniego ulokowania komórki audytu wewnętrznego w organizacji,
  • dostarczamy podstawowe narzędzia wspierające działanie audytu wewnętrznego,
  • przygotowujemy dokumentację kontrolną oraz opisy i schematy procesów operacyjnych,
  • doradzamy jednostce przy identyfikacji oraz ocenie czynników ryzyka występujących w procesach oraz ewentualnym zaprojektowaniu nowych mechanizmów kontrolnych,
  • pomagamy w przygotowaniu macierzy kontroli ryzyka oraz przygotowaniu planu audytu.
 • Co-sourcing funkcji audytu wewnętrznego
  • wspieramy jednostkę w realizacji założonego planu audytu lub poszczególnych zadań audytowych,
  • oferujemy wsparcie ekspertów w specjalistycznych dziedzinach, pozwalając na sprawną realizację założonych prac przy ograniczeniu nakładów finansowych przez jednostkę (brak konieczności utrzymywania stałego, szerokiego zespołu audytorów i kosztów stałych z tym związanych)
 • Outsourcing funkcji audytu wewnętrznego

  Nasi eksperci samodzielnie realizują zadania audytowe zgodnie z założonym planem audytu. Wyniki z realizacji zadania audytowego raportowane są do Zarządzającego Audytem Wewnętrznym, Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu wraz z rekomendacjami usprawnień.

Według zaleceń Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego GPW przedstawionych w stanowisku z dnia 26 czerwca 2019 roku „szczególnie ważnym zadaniem rady nadzorczej jest dopilnowanie, by w spółce giełdowej działał audyt wewnętrzny, na zasadach opartych o standardy zapewniające niezależność audytora. (…). Możliwość korzystania z niezależnych usług doradczych powinna być wykorzystywana przez rady nadzorcze w szerszym zakresie, niż ma to miejsce obecnie, stanowiąc realne wsparcie w realizacji zadań rady”.

Purpurowy informator Raportowanie niefinansowe

Kogo dotyczy obowiązek i jaki jest jego zakres?

Dowiedz się więcej

Ocena systemu kontroli wewnętrznej w jednostce

Dojrzałe organizacje posiadają rozbudowany oraz sformalizowany system kontroli wewnętrznej. Nasi eksperci pomogą jednostce w osiągnięciu założonych celów poprzez oferowanie poniższych usług.

Zakres wsparcia

Usługi z zakresu oceny systemu kontroli wewnętrznej w jednostce:

 • Ocena wdrożonego systemu kontroli wewnętrznej

  Ocena zaadresowania czynników ryzyka w procesach oraz posiadanej dokumentacji kontrolnej, identyfikacja luk i słabości w systemie kontroli wewnętrznej. Jest to także dobry „punkt wyjścia” dla organizacji, które dopiero planują wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej lub jego usprawnienie.

 • Testowanie zaprojektowania oraz operacyjnej efektywności mechanizmów kontrolnych

  …dotyczących sprawozdawczości finansowej, procesów operacyjnych, kwestii IT oraz zgodności z wymogami prawa.

 • Spełnienie wymogów wynikających z amerykańskiej ustawy Sarbanes – Oxley („SOX”)

  Pomocy w przygotowaniu do spełnienia wymogów wynikającej z amerykańskiej ustawy Sarbanes – Oxley („SOX”), okresowym testowaniu zgodności systemu kontroli wewnętrznej z wymogami tej ustawy.

„Mechanizmy kontroli wewnętrznej są najważniejszym elementem ograniczającym ryzyko wystąpienia oszustwa w organizacji” Association of Certified Fraud Examiners

Cykl case studies Co poszło nie tak?

Poznaj „Mroczne historie” audytorów Grant Thornton

Czytaj cykl

Audyty atestacyjne – SOC/ISAE

Coraz więcej firm należących głównie do podmiotów zagranicznych wymaga od swoich partnerów biznesowych przedstawienia atestacyjnych raportów specjalnego przeznaczenia (Special Attestation Report).

Zakres wsparcia

Usługi w ramach audytów atestacyjnych – SOC/ISAE:

 • „Oceny gotowości” jednostki w wybranym aspekcie

  Weryfikujemy aktualny stan opisu systemu, analizujemy zaprojektowanie mechanizmów kontrolnych zapewniających przedstawione w opisie systemu cele oraz/lub zaimplementowanie opisanych systemów kontrolnych. W ramach tej usługi nie wydajemy opinii atestacyjnej – jest to usługa doradcza.

 • Atestacyjne dotyczące przygotowania raportów

  SOC1, SOC2, SOC3 oraz raportów sporządzanych zgodnie ze standardami ISAE 3402 oraz ISAE 3000.

Dlaczego Grant Thornton?

Certyfikowani audytorzy wewnętrzni z doświadczeniem

Zespół audytorów wewnętrznych Grant Thornton składa się z doświadczonych ekspertów posiadających tytuł Certified Internal Auditor. Podstawę wykorzystywanej przez nas metodologii wyznaczają wytyczne zawarte w standardach IIA oraz opracowaniach COSO. W naszej firmie posiadamy także audytorów wewnętrznych posiadających certyfikację CISA, CISP, CPMA oraz tytuł biegłego rewidenta.

 • 100+

  audytorów. Liczny i doświadczony Zespół

 • 29 lat

  działalności w Polsce

 • 5. miejsce

  w Rankingu audytorów Rzeczpospolitej i Gazety Parkiet

Zapytaj o ofertę usługi

Audyt wewnętrzny

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Skontaktuj się

Piotr Śmigiel

Młodszy Menedżer, CIA

Specjalizacje

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Skontaktuj się

Piotr Śmigiel

Młodszy Menedżer, CIA

Specjalizacje

Poproś o kontakt