Audyt wewnętrzny

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Czym jest audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny to proces, w którym audytor wewnętrzny przeprowadza niezależną ocenę efektywności kluczowych procesów zachodzących wewnątrz firmy i identyfikuje te systemy jej funkcjonowania, które przez niewystarczającą sprawność hamują osiąganie założonych celów biznesowych.

 • Korzyści z audytu wewnętrznego

  Wyniki pracy audytorów wewnętrznych Grant Thornton pozwalają decydentom jednostki na podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie doskonalenia procesów operacyjnych oraz systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

 • Rola audytorów wewnętrznych

  Audytorzy wewnętrzni pomagają upewnić się Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu, iż systemy i procesy wdrożone w jednostce są zaprojektowane prawidłowo oraz działają zgodnie z przyjętymi założeniami

 • Audyt i kontrola wewnętrzna - inne usługi

  Nasi audytorzy wspierają organizacje również w ocenie systemu kontroli wewnętrznej w jednostce, audyty atestacyjne – SOC/ISAE, a także w innych pracach takich jak np. anti- bribery & corruption, audyt cyberbezpieczeństwa, czy audyt śledczy.

Zakres wsparcia

W ramach audytu wewnętrznego oferujemy m.in:

 • Wdrożenie funkcji audytu wewnętrznego w jednostce
  • pomagamy w zapewnieniu odpowiedniego ulokowania komórki audytu wewnętrznego w organizacji,
  • dostarczamy podstawowe narzędzia wspierające działanie audytu wewnętrznego,
  • przygotowujemy dokumentację kontrolną oraz opisy i schematy procesów operacyjnych,
  • doradzamy jednostce przy identyfikacji oraz ocenie czynników ryzyka występujących w procesach oraz ewentualnym zaprojektowaniu nowych mechanizmów kontrolnych,
  • pomagamy w przygotowaniu macierzy kontroli ryzyka oraz przygotowaniu planu audytu.
 • Co-sourcing funkcji audytu wewnętrznego
  • wspieramy jednostkę w realizacji założonego planu audytu lub poszczególnych zadań audytowych,
  • oferujemy wsparcie ekspertów w specjalistycznych dziedzinach, pozwalając na sprawną realizację założonych prac przy ograniczeniu nakładów finansowych przez jednostkę (brak konieczności utrzymywania stałego, szerokiego zespołu audytorów i kosztów stałych z tym związanych)
 • Outsourcing funkcji audytu wewnętrznego

  Nasi eksperci samodzielnie realizują zadania audytowe zgodnie z założonym planem audytu. Wyniki z realizacji zadania audytowego raportowane są do Zarządzającego Audytem Wewnętrznym, Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu wraz z rekomendacjami usprawnień.

Według zaleceń Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego GPW przedstawionych w stanowisku z dnia 26 czerwca 2019 roku „szczególnie ważnym zadaniem rady nadzorczej jest dopilnowanie, by w spółce giełdowej działał audyt wewnętrzny, na zasadach opartych o standardy zapewniające niezależność audytora. (…). Możliwość korzystania z niezależnych usług doradczych powinna być wykorzystywana przez rady nadzorcze w szerszym zakresie, niż ma to miejsce obecnie, stanowiąc realne wsparcie w realizacji zadań rady”.

Purpurowy informator Raportowanie niefinansowe

Kogo dotyczy obowiązek i jaki jest jego zakres?

Dowiedz się więcej

Ocena systemu kontroli wewnętrznej w jednostce

Dojrzałe organizacje posiadają rozbudowany oraz sformalizowany system kontroli wewnętrznej. Nasi eksperci pomogą jednostce w osiągnięciu założonych celów poprzez oferowanie poniższych usług.

Zakres wsparcia

Usługi z zakresu oceny systemu kontroli wewnętrznej w jednostce:

 • Ocena wdrożonego systemu kontroli wewnętrznej

  Ocena zaadresowania czynników ryzyka w procesach oraz posiadanej dokumentacji kontrolnej, identyfikacja luk i słabości w systemie kontroli wewnętrznej. Jest to także dobry „punkt wyjścia” dla organizacji, które dopiero planują wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej lub jego usprawnienie.

 • Testowanie zaprojektowania oraz operacyjnej efektywności mechanizmów kontrolnych

  …dotyczących sprawozdawczości finansowej, procesów operacyjnych, kwestii IT oraz zgodności z wymogami prawa.

 • Spełnienie wymogów wynikających z amerykańskiej ustawy Sarbanes – Oxley („SOX”)

  Pomocy w przygotowaniu do spełnienia wymogów wynikającej z amerykańskiej ustawy Sarbanes – Oxley („SOX”), okresowym testowaniu zgodności systemu kontroli wewnętrznej z wymogami tej ustawy.

„Mechanizmy kontroli wewnętrznej są najważniejszym elementem ograniczającym ryzyko wystąpienia oszustwa w organizacji” Association of Certified Fraud Examiners

Cykl case studies Co poszło nie tak?

Poznaj „Mroczne historie” audytorów Grant Thornton

Czytaj cykl

Audyty atestacyjne – SOC/ISAE

Coraz więcej firm należących głównie do podmiotów zagranicznych wymaga od swoich partnerów biznesowych przedstawienia atestacyjnych raportów specjalnego przeznaczenia (Special Attestation Report).

Zakres wsparcia

Usługi w ramach audytów atestacyjnych – SOC/ISAE:

 • „Oceny gotowości” jednostki w wybranym aspekcie

  Weryfikujemy aktualny stan opisu systemu, analizujemy zaprojektowanie mechanizmów kontrolnych zapewniających przedstawione w opisie systemu cele oraz/lub zaimplementowanie opisanych systemów kontrolnych. W ramach tej usługi nie wydajemy opinii atestacyjnej – jest to usługa doradcza.

 • Atestacyjne dotyczące przygotowania raportów

  SOC1, SOC2, SOC3 oraz raportów sporządzanych zgodnie ze standardami ISAE 3402 oraz ISAE 3000.

Dlaczego Grant Thornton?

Certyfikowani audytorzy wewnętrzni z doświadczeniem

Zespół audytorów wewnętrznych Grant Thornton składa się z doświadczonych ekspertów posiadających tytuł Certified Internal Auditor. Podstawę wykorzystywanej przez nas metodologii wyznaczają wytyczne zawarte w standardach IIA oraz opracowaniach COSO. W naszej firmie posiadamy także audytorów wewnętrznych posiadających certyfikację CISA, CISP, CPMA oraz tytuł biegłego rewidenta.

 • 100+

  audytorów. Liczny i doświadczony Zespół

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 4. miejsce

  w Rankingu audytorów Rzeczpospolitej i Gazety Parkiet

Zapytaj o ofertę usługi

Audyt wewnętrzny

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Poproś o kontakt