fbpx

Audyt wewnętrzny

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Treść artykułu

Audyt wewnętrzny to usługa, w ramach której specjaliści Grant Thornton przeprowadzają niezależną ocenę efektywności kluczowych procesów zachodzących wewnątrz Twojej firmy i identyfikują te systemy jej funkcjonowania, które przez niewystarczającą sprawność hamują osiąganie założonych celów biznesowych.

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Wyniki pracy audytorów wewnętrznych Grant Thornton pozwalają decydentom spółki na podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie doskonalenia procesów biznesowych oraz systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

W ramach usługi Grant Thornton oferuje również wsparcie spółki Klienta we wdrożeniu funkcji audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie oraz ocenę realizowanego obecnie systemu kontroli wewnętrznej w całej organizacji lub w wybranych procesach. Nasze działania pozwalają na poprawę jakości zarządzania organizacją oraz na minimalizację ryzyka działalności.

Przebieg audytu wewnętrznego w firmie:

  • Analiza udostępnionych przez Klienta dokumentów źródłowych spółki
  • Przeprowadzenie wywiadów i warsztatów z pracownikami kluczowymi dla danych obszarów działalności
  • Wskazanie zidentyfikowanych słabości oraz opracowanie rekomendacji usprawnień
  • Spotkanie z kierownictwem spółki w celu prezentacji wniosków z przeprowadzonego badania

Wdrożenie funkcji audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie:

  • Analiza i ocena aktualnie funkcjonującego audytu wewnętrznego spółki
  • Przegląd celów strategicznych i operacyjnych spółki wskazujących obszary najbardziej narażone na ryzyko
  • Analiza ryzyka będącego podstawą budowy planu audytu
  • Wsparcie w opracowaniu narzędzi audytu wewnętrznego oraz ich wdrożeniu w organizacji
  • Wsparcie w realizacji zaplanowanych audytów

Zespół audytorów wewnętrznych Grant Thornton składa się z doświadczonych ekspertów autoryzowanych przez międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych, posiadających tytuł Certified Internal Auditor. Podstawę wykorzystywanej przez nas metodologii wyznaczają wytyczne zawarte w standardach IIA oraz opracowaniach COSO.

Więcej informacji na temat audytu wewnętrznego przeprowadzanego przez Grant Thornton można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Inne artykuły z kategorii: Audyt Zobacz wszystkie

Rozliczenie przejścia z metody praw własności na konsolidację pełną

Podmioty sporządzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe często spotykają się z utrudnieniami związanymi z rozliczeniem księgowym nabytej inwestycji (udziałów), w której nastąpiło zwiększenie poziomu  kontroli  i konieczna  jest zmiana metody dotychczasowego rozliczenia. Jak zatem powinno się postąpić,…

Najczęściej czytane