fbpx

GrantThornton

Podział, połączenie, przekształcenie spółki – doradztwo prawne

Treść artykułu

Prawnicy z zespołu Kancelarii Prawnej, działającej w ramach Grant Thornton, przy współpracy ze specjalistami z zakresu podatków, księgowości i finansów oferuje przedsiębiorcom kompleksowe usługi w zakresie reorganizacji prowadzonego biznesu.

Kompleksowe doradztwo zespołu Grant Thornton

Zespół prawników, biegłych rewidentów, doradców podatkowych oraz finansistów, tworzony adekwatnie do wyzwań związanych z danym procesem, zapewnia między innymi:

 • Diagnozę stanu bieżącego i ocenę efektywności potencjalnej reorganizacji
 • Opracowanie możliwych do wdrożenia rozwiązań, mających służyć osiągnięciu przyjętych celów,
 • Wsparcie w wyborze optymalnego scenariusza działań
 • Identyfikację wszelkich konsekwencji prawnych, podatkowych i księgowych podejmowanych działań
 • Opracowanie szczegółowego harmonogramu wszystkich czynności związanych z realizacją procesu
 • Przygotowanie dokumentów związanych z wdrożeniem wybranego scenariusza działań
 • Wsparcie bądź przejęcie ciężaru kontaktów z urzędami, sądami, instytucjami finansującymi i kontrahentami w związku z realizowanymi procesami
 • Koordynację i nadzór nad wszystkimi obszarami działań realizowanych w związku z przeprowadzanym procesem Zwiększenie efektywności prowadzonej działalności często wymaga dokonania zmian w formule prawnej prowadzonego biznesu. Reorganizacja firmy to dziś nie tylko działania związane z wychodzeniem z trudnej sytuacji, ale przede wszystkim dostosowywanie formuły i struktury prowadzonego biznesu do zmieniającego się otoczenia biznesowego i prawnego w imię maksymalizacji efektywności prowadzonej działalności i pełnego wykorzystania potencjału przedsiębiorstwa.
Zobacz prezentację

Jako Grant Thornton w ramach zespołu Kancelarii Prawnej zrealizowaliśmy dla naszych klientów setki procesów reorganizacji, w szczególności takich jak:

Reorganizacja odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą

Szybko zmieniające się realia gospodarcze, konkurencja, czy nowe oczekiwania ze strony partnerów biznesowych wymuszają dziś na przedsiębiorcach podejmowanie szeregu działań, mających na celu sprostanie tym wymaganiom. Reorganizacja firmy jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie biznesowe. Może ona służyć dostosowaniu  formy prawnej prowadzonej działalności, uzyskaniu najkorzystniejszej struktury prowadzonego biznesu, a także realizacji konkretnych celów biznesowych lub optymalnemu przeprowadzeniu konkretnych transakcji.

Doradcy z zespołu Kancelarii Prawnej, działającej w ramach Grant Thornton, przy wsparciu specjalistów z dziedziny podatków i rachunkowości, oferują kompleksową obsługę procesów reorganizacji. Zespół ekspertów świadczy usługi doradztwa m.in. w zakresie: – rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności pomoc w wyborze formy prawnej dla planowanej działalności,- tworzenia spółek zarówno z udziałem polskiego, jak i obcego kapitału,- tworzenia w Polsce oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,- korporacyjnego aspektu działalności przedsiębiorcy, w szczególności przygotowywanie projektów uchwał organów spółki,- połączeń, podziałów, przekształceń i likwidacji podmiotów, w tym:

 • ogólne doradztwo prawne w zakresie procesów restrukturyzacyjnych, w tym w zakresie transgranicznego połączenia spółek,
 • analiza sytuacji prawnej podmiotów, które mają być poddane restrukturyzacji w celu identyfikacji kwestii, które mają znaczenie w procesie restrukturyzacji,
 • przygotowywanie projektów dokumentów wymaganych w trakcie procesów restrukturyzacyjnych, np. uchwał organów spółek, oświadczeń członków organów, itp.,
 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach o wpis przekształcenia, podziału oraz połączenia przez sąd rejestrowy (przygotowywanie i składanie w imieniu Klienta wniosków o wpis w rejestrze przedsiębiorców, dokumentów wymaganych w trakcie procesu, dokonywanie wymaganych prawem ogłoszeń, itp.)
 • doradztwo likwidowanym podmiotom w czynnościach wymagających kontaktu z sądem rejestrowym (przygotowywanie i składanie w imieniu Klienta wniosków o wpis, dokumentów likwidacyjnych, itp.)
 • doradztwo w czynnościach likwidacyjnych (przygotowywanie projektów umów, itp.)

 

Reorganizacja odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą

Szybko zmieniające się realia gospodarcze, konkurencja, czy nowe oczekiwania ze strony partnerów biznesowych wymuszają dziś na przedsiębiorcach podejmowanie szeregu działań, mających na celu sprostanie tym wymaganiom.

Reorganizacja firmy jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie biznesowe. Może ona służyć dostosowaniu  formy prawnej prowadzonej działalności, uzyskaniu najkorzystniejszej struktury prowadzonego biznesu, a także realizacji konkretnych celów biznesowych lub optymalnemu przeprowadzeniu konkretnych transakcji.

Doradcy zespołu Kancelarii Prawnej, działającej w ramach Grant Thornton, przy wsparciu specjalistów z dziedziny podatków i rachunkowości, oferują kompleksową obsługę procesów reorganizacji. Zespół ekspertów świadczy usługi doradztwa m.in. w zakresie:

 • rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności pomoc w wyborze formy prawnej dla planowanej działalności,
 • tworzenia spółek zarówno z udziałem polskiego, jak i obcego kapitału,
 • tworzenia w Polsce oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • korporacyjnego aspektu działalności przedsiębiorcy, w szczególności przygotowywanie projektów uchwał organów spółki,
 • połączeń, podziałów, przekształceń i likwidacji podmiotów, w tym:
  • ogólne doradztwo prawne w zakresie procesów restrukturyzacyjnych, w tym w zakresie transgranicznego połączenia spółek,
  • analiza sytuacji prawnej podmiotów, które mają być poddane restrukturyzacji w celu identyfikacji kwestii, które mają znaczenie w procesie restrukturyzacji,
  • przygotowywanie projektów dokumentów wymaganych w trakcie procesów restrukturyzacyjnych, np. uchwał organów spółek, oświadczeń członków organów, itp.,
  • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach o wpis przekształcenia, podziału oraz połączenia przez sąd rejestrowy (przygotowywanie i składanie w imieniu Klienta wniosków o wpis w rejestrze przedsiębiorców, dokumentów wymaganych w trakcie procesu, dokonywanie wymaganych prawem ogłoszeń, itp.)
  • doradztwo likwidowanym podmiotom w czynnościach wymagających kontaktu z sądem rejestrowym (przygotowywanie i składanie w imieniu Klienta wniosków o wpis, dokumentów likwidacyjnych, itp.)
  • doradztwo w czynnościach likwidacyjnych (przygotowywanie projektów umów, itp.)

Doradzamy zarówno dużym grupom kapitałowym, jak i małym i średnim przedsiębiorcom z różnych branż. Dzięki szerokiemu zespołowi doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin, a także dzięki współpracy z doradcami z Grant Thornton na całym świecie, oferujemy naszym klientom kompleksowe wsparcie w procesach reorganizacji biznesu.

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane