Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym – GOZ to system gospodarczy mający na celu racjonalne wykorzystanie zasobów i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych produktów, które – podobnie jak materiały i surowce – powinny pozostawać w gospodarce jak najdłużej, a wytwarzanie odpadów powinno być zminimalizowane.

Dotychczasowy linearny model gospodarczy bazuje na zasadzie „weź / pozyskaj surowiec – zużyj / wytwórz produkt – wyrzuć / pozbądź się odpadu”. Takie podejście skutkuje negatywnym wpływem: na środowisko (zanieczyszczenie środowiska, kurczenie się zasobów naturalnych), na społeczeństwo (konsumpcyjne podejście do życia i zmiana wartości) i na samą firmę (coraz szybsza utrata wartości wytwarzanych produktów – cykl życia produktów staje się coraz krótszy, zbyt szybko pojawiają się w obiegu nowsze produkty).

 • Dla kogo jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

  Wiedza na temat gospodarki o obiegu zamkniętym jest niezbędna dla firm, które już mają lub w krótce będą miały obowiązek raportowania zgodnie dyrektywą CSRD oraz ze standardami raportowania ESRS. Gospodarka o obiegu zamkniętym będzie przydatna również dla firmy, które już mają lub w krótce będą miały obowiązek raportowania zgodnie Dyrektywą w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD oraz z Europejskimi Standardanu Raportowania Zrównoważonego ESRS.

 • Kiedy wprowadzić gospodarkę o obiegu zamkniętym w firmie?

  Nie tylko presja regulacyjna, ale i rynkowa w kontekście zrównoważonego rozwoju staje się coraz silniejsza, zatem jednym z istotnych działań staje się uporządkowanie i holistyczne włączenie działań z obszarów ESG w procesy strategiczne i operacyjne firmy. Aby firmy mogły sprawienie i sukcesem przejść na zrównoważony rozwój należy zacząć działać już dzisiaj. Należy również pamiętać, że GOZ jest jednym z istotnych elementów Raportu ESG.

 • Co zyskasz dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym?

  Dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym zyskach m.in. zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenie konkurencyjności oraz raport: Raport GOZ – wnioski z analizy i oceny oraz wykaz niezbędnych dokumentów GOZ (struktury, polityki, standardy, procedury).

Zakres wsparcia

 • Identyfikacja i analiza obszarów związanych z GOZ

  – Weryfikacja procesów i działań firmy.

  – Analiza trendów regulacyjnych.

 • Raport GOZ

  Opracowanie wniosków z analiz oraz prezentacja rekomendowanych działań GOZ dla firmy, w tym identyfikacja możliwości wdrożenia podejścia GOZ oraz określenie granic projektu i wybór wskaźników, optymalizacja efektywności surowcowej i gospodarki odpadowej.

Raportowanie ESG Jakie zmiany przyniesie 2024 rok?
Czytaj artykuł

Proces realizacji

 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny

  Przeprowadzenie stosownych badań i analiz.

 • Warsztaty analityczne

  Przeprowadzone z zespołami Klienta, prowadzone autorskimi metodami dobranymi pod kątem potrzeb i oczekiwań Klienta.

 • Opracowanie tez i rekomendacji

  Przygotowanie wniosków, tez oraz rekomendacji dotyczących możliwych działań w postaci Raportu: Gospodarka GOZ

Przeprowadzenie stosownych badań i analiz.

Dlaczego Grant Thornton?

W Grant Thornton posiadamy nie tylko kompetencje w zakresie raportowanie ESG. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie aby wspólnie z Państwem przejść przez ten proces, zaplanować go w sposób efektywny, zwrócić Państwu uwagę na wczesnym etapie na odpowiednie ryzyka i dotrzymać umówionych terminów. Komunikujemy się z Państwem na każdym etapie badania, odpowiednio wcześnie adresując pojawiające się wyzwania.

Łączymy zindywidualizowane podejście do specyfiki działalności Klienta z doświadczeniem w zakresie doboru najbardziej efektywnych metod i narzędzi analitycznych z punktu widzenia oczekiwanych informacji.

 • 31 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Poproś o kontakt