Analiza strategiczna

Czym jest analiza strategiczna?

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa to pozyskiwanie, selekcja i priorytetyzacja informacji dotyczących czynników otoczenia, mających wpływ na kształtowanie perspektywy strategicznej organizacji. Dotyczy zarówno dalszego otoczenia organizacji (makrootoczenie), jak i bliższego otoczenia konkurencyjnego (mikrootoczenie). Analiza dostarcza podstaw do uzgodnienia założeń, priorytetów i kierunków rozwoju strategicznego organizacji.

 • Dla kogo jest analiza strategiczna?

  Analiza strategiczna wspiera podejmowanie decyzji przez Zarządy i kluczową kadrę menedżerską na etapie budowania, wdrażania, a także rewizji założeń strategii, na wszystkich szczeblach zarządzania. Pomaga w ocenie sytuacji zarówno właścicielom, zarządom, jaki i dyrektorom i menedżerom.

 • Kiedy skorzystać z analizy strategicznej?

  Analiza strategiczna poprzedza budowanie założeń strategii rozwoju organizacji. Jest niezbędna do podejmowania decyzji o celach i priorytetach strategicznych, dostarczając informacji o ważnych aspektach, zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych, które mogą zmieniać przyszłość organizacji.

 • Co można zyskać dzięki analizie strategicznej?

  Analiza strategiczna zwiększa świadomość firmy o otoczeniu, umożliwia pozyskanie i wybór wiarygodnych informacji potrzebnych do oceny stanu i możliwości rozwojowych organizacji. Pozwala zidentyfikować kluczowe czynniki sukcesu rynkowego. Zwiększa prawdopodobieństwo podejmowania skutecznych decyzji.

Zakres wsparcia

 • Analiza otoczenia

  Identyfikacja szans i zagrożeń płynących z otoczenia organizacji,

 • Analiza wnętrza organizacji

  Szeroka diagnoza stanu organizacji – potencjału i kluczowych czynników sukcesu,

 • Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu

  Wskazanie aktualnego poziomu czynników konkurencyjności we wszystkich kluczowych obszarach organizacji.

 • Wybór priorytetów

  Priorytetyzacja obszarów z największym potencjałem do budowania wartości organizacji.

 • Wypracowanie założeń strategicznych

  Określenie kierunków rozwoju i podstaw dla założeń strategii rozwoju organizacji.

Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

Proces realizacji

 • Warsztaty analityczne

  Przeprowadzone z zespołami Klienta, prowadzone metodami analizy strategicznej, indywidualnie i celowo dobranymi pod kątem potrzeb i oczekiwań Klienta.

 • Opracowanie tez i rekomendacji

  Efektem prac jest są tezy oraz rekomendacje dotyczące możliwych założeń rozwoju strategicznego.

Przeprowadzone z zespołami Klienta, prowadzone metodami analizy strategicznej, indywidualnie i celowo dobranymi pod kątem potrzeb i oczekiwań Klienta.

Dlaczego Grant Thornton?

Usługa szyta na miarę!

Łączymy zindywidualizowane podejście do specyfiki działalności Klienta z doświadczeniem w zakresie doboru najbardziej efektywnych metod i narzędzi analitycznych z punktu widzenia oczekiwanych informacji.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Analiza strategiczna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt