Wirtualny Szef Bezpieczeństwa Informacji – vCISO

Skontaktuj się

Radosław Kaczorek

Partner zarządzający

Czym jest Wirtualny Szef Bezpieczeństwa Informacji?

Wirtualny szef bezpieczeństwa to usługa, która polega na outsourcingu funkcji szefa bezpieczeństwa informacji (CISO) lub szefa ds. bezpieczeństwa cybernetycznego do zewnętrznej firmy lub dostawcy. Wirtualny szef bezpieczeństwa zapewnia strategiczne i operacyjne zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz cyberbezpieczeństwem organizacji, działając w roli doradcy i eksperta.

Sprawuje stałą opiekę w utrzymaniu i podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa informacji w firmie.

 • Dla kogo jest Wirtualny szef bezpieczeństwa?

  Wirtualny szef bezpieczeństwa jest dedykowany organizacjom, które potrzebują wsparcia w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem, ale nie mają zasobów lub możliwości zatrudnienia pełnoetatowego szefa bezpieczeństwa. Usługa ta może być szczególnie przydatna dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą podjąć skuteczne działania w zakresie ochrony swoich danych i systemów przed zagrożeniami.

 • Kiedy skorzystać z Wirtualnego szefa bezpieczeństwa?

  Wirtualny szef bezpieczeństwa jest korzystnym rozwiązaniem w przypadku, gdy organizacja potrzebuje profesjonalnego doradztwa i wsparcia w zakresie bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, a jednocześnie nie może zatrudnić w pełnym wymiarze czasu własnego szefa bezpieczeństwa. Usługa może być również przydatna w sytuacjach, gdy istnieje potrzeba wdrożenia strategii bezpieczeństwa, monitorowania incydentów, przeprowadzania audytów lub szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa.

 • Co zyskasz dzięki Wirtualnemu szefowi bezpieczeństwa?

  Wirtualny Szef Bezpieczeństwa Informacji wspiera firmę w zarządzaniu bezpieczeństwem i ma charakter usługi ciągłej świadczonej przez okres kolejnych 12 miesięcy z możliwością wydłużenia okresu wsparcia na kolejne okresy. Usługa rozliczana jest w formie atrakcyjnego wynagrodzenia miesięcznego, zryczałtowanego przez cały okres wsparcia.

Test bezpieczeństwa IT – dokonaj samooceny w 5 minut i otrzymaj wynik

Zakres wsparcia

Nasz wirtualny szef bezpieczeństwa oferuje szeroki zakres usług, w tym:

 • Opracowywanie i wdrażanie strategii bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa dostosowanych do potrzeb organizacji

  Nasz wirtualny szef bezpieczeństwa analizuje unikalne wymagania i ryzyka organizacji, aby opracować spersonalizowaną strategię bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Następnie współpracuje z zespołem zarządzającym, aby wdrożyć strategię, uwzględniając najlepsze praktyki branżowe i regulacje, zwiększając w ten sposób odporność organizacji na zagrożenia.

 • Monitorowanie i wykrywanie incydentów bezpieczeństwa oraz skuteczne reagowanie na nie

  Nasz wirtualny szef bezpieczeństwa śledzi aktywność systemów, infrastruktury i sieci organizacji, używając zaawansowanych narzędzi i technologii. Dzięki temu może wykrywać potencjalne incydenty bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. Gdy wystąpi incydent, podejmuje natychmiastowe działania naprawcze, minimalizując wpływ i ograniczając straty organizacji.

 • Audytowanie i testowanie bezpieczeństwa systemów, infrastruktury i procesów organizacji

  Nasz wirtualny szef bezpieczeństwa przeprowadza audyty bezpieczeństwa, aby ocenić skuteczność i zgodność z politykami i standardami bezpieczeństwa. Wykorzystuje różnorodne techniki testowania, takie jak testy penetracyjne i analizy ryzyka, aby zidentyfikować luki i podatności. Na podstawie wyników audytu rekomenduje i wspiera w wdrożeniu środków zaradczych, które wzmocnią ochronę organizacji.

 • Tworzenie polityk bezpieczeństwa, procedur operacyjnych i wytycznych dla pracowników

  Nasz wirtualny szef bezpieczeństwa opracowuje polityki bezpieczeństwa, które określają oczekiwane zachowania i zasady w organizacji. Tworzy również procedury operacyjne, które precyzują kroki do podjęcia w przypadku incydentów lub awarii. Dodatkowo, dostarcza wytyczne dla pracowników, które podnoszą świadomość i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa informacji, aby zapewnić skuteczną ochronę organizacji.

 • Świadczenie usług szkoleniowych i podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji

  Nasz wirtualny szef bezpieczeństwa oferuje szkolenia dla pracowników, które zwiększają ich świadomość w zakresie bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Szkolenia te obejmują rozpoznawanie zagrożeń, korzystanie z bezpiecznych praktyk w pracy, ochronę poufności danych i właściwe reagowanie na podejrzane zachowania czy incydenty. Poprzez podnoszenie świadomości, organizacja może zaangażować swoich pracowników w budowanie kultury bezpieczeństwa i zmniejszyć ryzyko związane z ludzkim czynnikiem w zagrożeniach bezpieczeństwa.

Test bezpieczeństwa IT Twojej firmy

Bezpieczeństwo informacji w firmie jest sprawą kluczową. Wymaga ciągłego nadzoru i testowania.

Dokonaj samooceny bezpieczeństwa informacji Twojej firmy

Wypełnij samoocenę

Proces realizacji

 • Analiza i diagnoza

  Przeprowadzamy dokładną analizę infrastruktury, procesów i sytuacji organizacji, identyfikując ewentualne luki w bezpieczeństwie informacji. Dzięki temu możemy precyzyjnie zrozumieć obecne ryzyka i słabe punkty, co stanowi podstawę dla dalszych działań poprawczych.

 • Planowanie i strategia

  Na podstawie wyników analizy opracowujemy spersonalizowaną strategię bezpieczeństwa informacji, która uwzględnia cele i ryzyka specyficzne dla danej organizacji. Nasz plan skupia się na dostosowaniu najlepszych praktyk branżowych i regulacji do indywidualnych potrzeb klienta.

 • Wdrożenie i monitorowanie

  Po ustaleniu strategii, wspieramy organizację w wdrażaniu polityk, procedur i narzędzi bezpieczeństwa. Kontynuujemy monitorowanie środowiska organizacji, aby wykryć potencjalne zagrożenia i incydenty. Dzięki temu możemy szybko reagować na ewentualne ataki lub awarie, minimalizując ich skutki.

 • Audyt i ocena

  Regularnie przeprowadzamy audyty i oceny bezpieczeństwa, aby ocenić skuteczność działań i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Nasze audyty obejmują sprawdzenie zgodności z politykami i standardami, identyfikację luk w bezpieczeństwie oraz ocenę wydajności istniejących rozwiązań.

 • Raportowanie i doskonalenie

  Regularnie raportujemy organizacji o stanie jej bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Przedstawiamy wyniki audytów, incydentów i działalności monitorującej, a także proponujemy środki zaradcze i usprawnienia w celu dalszego zwiększania ochrony danych i systemów organizacji. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie bezpieczeństwa, odpowiadając na zmieniające się zagrożenia i potrzeby klienta.

Przeprowadzamy dokładną analizę infrastruktury, procesów i sytuacji organizacji, identyfikując ewentualne luki w bezpieczeństwie informacji. Dzięki temu możemy precyzyjnie zrozumieć obecne ryzyka i słabe punkty, co stanowi podstawę dla dalszych działań poprawczych.

Dlaczego Grant Thornton?

Naszych klientów wspieramy na wszystkich etapach budowania bezpiecznego biznesu. Wiemy, jak sprawić aby bezpieczeństwo informatyczne było skuteczne i proste. To nie tylko nasz zawód, ale również nasza pasja. I dlatego świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

 • 500+

  projektów zrealizowanych w wielu branżach i dla firm każdej wielkości

 • 300+

  klientów zadowolonych z naszego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

 • 60

  osobowy zespół ekspertów w dziedzinie informatyki, bezpieczeństwa i ciągłości działania

W zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego wsparliśmy już:

Callstack.io

Web development

 • Zakres usługi

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

WonderMiles

Podróże

 • Zakres usługi

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

Meniga

Usługi IT

 • Zakres usługi

  Przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania opartego o ISO 27001

Biuro Informacji Kredytowej

Finanse i bankowość

 • Zakres usługi

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

S&T

Usługi IT

 • Zakres usługi

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Zapytaj o ofertę usługi

Wirtualny Szef Bezpieczeństwa Informacji – vCISO

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt