fbpx

GrantThornton

Pozyskanie finansowania, strukturyzacja i optymalizacja długu

Treść artykułu

Pozyskanie finansowania, strukturyzowanie i optymalizacja długu to usługa skierowana do firm, których działalność związana jest z wysokim zaangażowaniem kapitałów dłużnych oraz znaczącymi kosztami finansowymi.

Pozyskanie finansowania

Pozyskanie finansowania to ważny proces od powodzenia, którego zależy zdolność firmy do realizowania jej strategicznych planów oraz dochowania ustalonych harmonogramów inwestycyjno-rozwojowych. Dlatego istotne jest dobre zaplanowanie tego procesu, przeprowadzenie negocjacji warunków oraz uzgodnienie finalnej umowy kredytowej.

Źle poprowadzony proces pozyskania finansowania może powodować napięcia na linii CFO – zarząd, wstrzymanie realizowanej już inwestycji bądź niemożliwość odblokowania cash flow. Jego efekt w postaci umowy kredytowej podpisanej naprędce, zawierającej nieplanowane ograniczenia i dodatkowe kowenanty – nierzadko po wyższej cenie niż planowana – jest daleki od oczekiwanego. Nasi eksperci mogą pomóc w ograniczeniu takich ryzyk.

Strukturyzowanie i optymalizacja długu

Szybko zmieniające się otoczenie przedsiębiorstwa wymusza bardziej świadome zarządzanie różnymi jego aspektami. Szczególnie ważne jest to w aspekcie zarządzania długiem przedsiębiorstwa i polityką finansowania. Po to, aby określić czy struktura długu i polityka finansowania dostosowane są do długoterminowych celów firmy i zarazem bezpieczne, należy przeprowadzić audyt istniejącego portfela długów. Audyt zadłużenia jest wstępem do optymalizacji długu: do wyeliminowania bądź ograniczenia ryzyk związanych z finansowaniem, a także do zdyskontowania szans, jakie stwarza rynek finansowy. Rekomendacja audytu może być też punktem wyjścia do ponownej strukturyzacji długu firmy, czyli do refinansowania.

Zakres usługi:

Pozyskanie i strukturyzacja nowego finansowania

 • Uzgodnienie strategii finansowania ze strategią przedsiębiorstwa
 • Przygotowanie procesu RFP
 • Negocjacje z bankami
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji kredytowej
 • Pomoc we wdrożeniu dokumentacji  i spełnieniu warunków zawieszających
 • Pozyskanie każdego rodzaju finansowania – od kredytów obrotowych, przez faktoring, finansowanie dostawców, vendor– i supply chain finance, kredyty inwestycyjne, kredyty typu LBO, quasi-equity oraz equity

Jak szybko i korzystnie pozyskać finansowanie w banku

Audyt istniejącego portfela długów

 • Sprawdzenie zgodności strategii finansowania ze strategią przedsiębiorstwa
 • Bezpieczeństwo finansowe
 • Plany rozwojowe
 • Dobór instrumentów finansowych
 • Dokumentacja kredytowa
 • Koszty finansowania

Niezależny audyt portfela długów

Optymalizacja i restrukturyzacja finansowania

 • Poprawienie dokumentacji – klauzul kredytowych, równowagi praw i obowiązków, przypadków naruszenia,
 • Wprowadzenie pożądanych wyłączeń (carve-outs) oraz poziomów istotności (thresholds)
 • Poprawienie brzmienia kowenantów finansowych
 • Optymalizacja kosztowa

Optymalne finansowanie kapitału obrotowego

 • Uzgodnienie potrzeb w zakresie finansowania kapitału obrotowego oraz sprawdzenie otoczenia, w jakim działa przedsiębiorstwo.
 • Propozycja wykorzystania instrumentów finansowania kapitału obrotowego: kredyt kupiecki, faktoring, faktoring odwrócony, finansowanie dostawców, vendor i supply chain finance, instrumenty handlu zagranicznego (trade finance), cash pool
 • Uzgodnienie celów poprawy płynności, transferu ryzyk

Zarządzanie należnościami handlowymi

 • Przegląd i budowa procesów zarządzania należnościami handlowymi
 • Uzgodnienie polityki kredytowej i poziomu akceptowalnego ryzyka
 • Transfer ryzyka należności handlowych poprzez ubezpieczenie
 • Uzgodnienie polityki należności

Uwolnienie gotówki z aktywów

 • Przegląd aktywów obrotowych i trwałych
 • Optymalizacja cyklu obiegu gotówki (faktoring, kredyt kupiecki)
 • Optymalizacja sposobu finansowania aktywów trwałych (leasing, sale and lease back)
 • Optymalizacja struktury grup kapitałowych (transakcje kapitałowe uwalniające gotówkę)

Jak szybko i korzystnie pozyskać finansowanie w banku

Korzyści uzyskiwane przez Klienta

 • Przejście od reaktywności do planowania i proaktywności wobec instytucji finansowych.
 • Wsparcie eksperta z doświadczeniem po stronie banków i po stronie firm.
 • Outsourcing uciążliwych negocjacji z bankami.
 • Know-how wewnętrznych procesów banków i celów różnych grup interesariuszy (ryzyko, relationship management).
 • Uzyskanie korzyści jakościowych i oszczędności w kosztach finansowych.

Jak pracujemy z klientem

 • Omówienie i poznanie strategii przedsiębiorstwa.
 • Przełożenie strategii przedsiębiorstwa na strategię finansowania.
 • Audyt i rekomendacje lub konkretne działania oczekiwane przez Klienta.
 • Angażowanie CFO/zarządu na kluczowych etapach procesu.
 • Wsparcie w przygotowaniu prognoz, modeli finansowych.

Dla kogo dedykowane jest nasze wsparcie i doradztwo – skontaktuj się z nami jeżeli:

 • rozpoczynasz inwestycję i szukasz jej finansowania,
 • chcesz wybudować nową fabrykę lub nowe biuro,
 • poszukujesz refinansowania obecnych kredytów,
 • kupiłeś inną zadłużoną spółkę,
 • skarżysz się na banki, przewlekłość procesów kredytowych,
 • chcesz lepiej zarządzać swoim kapitałem obrotowym,
 • masz zbyt dużo należności handlowych,
 • masz wrażenie, że banki wykorzystują swoją pozycję,
 • kiepskie wyniki finansowe spowodowały kłopoty z bankiem (np. połamałeś kowenanty, bank zażądał dodatkowych zabezpieczeń, masz kłopoty ze ściąganiem należności, masz kłopoty z płynnością, banki postawiły zadłużenie w stan wymagalności, banki nie chcą przedłużyć finansowania),
 • jesteś od dawna z tym samym bankiem, a Twoje służby finansowe boją się zmian,
 • nie masz dostatecznych kompetencji do zarządzania długiem lub nie masz dostatecznych zasobów,
 • zaciągnąłeś znaczne zadłużenie w walucie obcej, a wpływy realizowane są wyłącznie w PLN.
Zobacz prezentację

Inne artykuły z kategorii: Pozyskanie finansowania, strukturyzacja i optymalizacja długu Zobacz wszystkie

Optymalne finansowanie kapitału pracującego – jak wykorzystać dostępne możliwości?

Wraz z pojawieniem się nowych instrumentów dłużnych, finansowanie kapitału pracującego przestało być oczywistym zagadnieniem. Wielu przedsiębiorców zaledwie w ograniczony sposób wykorzystuje finansowanie zewnętrzne, ograniczając się do kredytu obrotowego. Tymczasem instrumenty finansowania krótkoterminowego pozwalają na poprawę…

Najczęściej czytane