Debt advisory – doradztwo w pozyskaniu, strukturyzacji i optymalizacji finansowania

Na czym polega pozyskanie finansowania oraz strukturyzacja i optymalizacja długu?

Pozyskanie finansowania oraz strukturyzacja i optymalizacja długu to fundamentalne procesy dla stworzenia dobrej struktury finansowania przedsiębiorstwa, od której zależy zdolność firmy do realizowania jej strategicznych planów, zapewnienie płynności oraz środków na rozwój i inwestycje. Pozyskanie finansowania powinno być dobrze przygotowane i zaplanowane, wymaga przeprowadzenia negocjacji z bankami oraz uzgodnienia optymalnego i korzystnego brzmienia umów kredytowych. Niemniej istotne jest następnie zarządzanie długiem przedsiębiorstwa i polityką finansowania. Zewnętrzny audyt długu pozwala określić, czy struktura długu i polityka finansowania dopasowane są do obecnych i przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa, a zarazem są bezpieczne.

 • Dla kogo jest Debt advisory?

  Doradztwo w pozyskaniu, strukturyzacji i optymalizacji finansowania przeznaczone jest dla przedsiębiorstw, które korzystają z zewnętrznego finansowania na różne cele: inwestycje, finansowanie kapitału obrotowego, trade finance oraz dla tych, które chcą zoptymalizować swoje relacje z bankami i innymi instytucjami finansowymi.

 • Kiedy skorzystać z Debt advisory?

  Szukasz źródeł finansowania inwestycji lub refinansowania kredytów, kupiłeś zadłużoną spółkę, chcesz lepiej zarządzać kapitałem obrotowym, masz dużo należności handlowych, masz kłopoty z bankiem lub chcesz go zmienić, potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu długiem, zaciągnąłeś zadłużenie w walucie obcej, a Twoje wpływy są w PLN.

 • Korzyści ze wsparcia w zarządzaniu długiem?

  Proaktywność wobec instytucji finansowych, wsparcie eksperta z doświadczeniem po stronie banków i po stronie firm, outsourcing uciążliwych negocjacji z bankami, know-how wewnętrznych procesów banków i celów różnych grup interesariuszy oraz uzyskanie korzyści jakościowych i oszczędności w kosztach finansowych.

Zakres wsparcia

 • Pozyskanie i strukturyzacja nowego finansowania
  • Uzgodnienie strategii finansowania ze strategią przedsiębiorstwa
  • Przygotowanie procesu RFP
  • Negocjacje z bankami
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji kredytowej
  • Pomoc we wdrożeniu dokumentacji  i spełnieniu warunków zawieszających
  • Pozyskanie każdego rodzaju finansowania – od kredytów obrotowych, przez faktoring, finansowanie dostawców, vendor– i supply chain finance, kredyty inwestycyjne, kredyty typu LBO, quasi-equity oraz equity
 • Audyt istniejącego portfela długów
  • Sprawdzenie zgodności strategii finansowania ze strategią przedsiębiorstwa
  • Bezpieczeństwo finansowe
  • Plany rozwojowe
  • Dobór instrumentów finansowych
  • Dokumentacja kredytowa
  • Koszty finansowania
 • Optymalizacja i restrukturyzacja finansowania
  • Poprawienie dokumentacji – klauzul kredytowych, równowagi praw i obowiązków, przypadków naruszenia,
  • Wprowadzenie pożądanych wyłączeń (carve-outs) oraz poziomów istotności (thresholds)
  • Poprawienie brzmienia kowenantów finansowych
  • Optymalizacja kosztowa
 • Optymalne finansowanie kapitału obrotowego
  • Uzgodnienie potrzeb w zakresie finansowania kapitału obrotowego oraz sprawdzenie otoczenia, w jakim działa przedsiębiorstwo.
  • Propozycja wykorzystania instrumentów finansowania kapitału obrotowego: kredyt kupiecki, faktoring, faktoring odwrócony, finansowanie dostawców, vendor i supply chain finance, instrumenty handlu zagranicznego (trade finance), cash pool
  • Uzgodnienie celów poprawy płynności, transferu ryzyk
 • Zarządzanie należnościami handlowymi
  • Przegląd i budowa procesów zarządzania należnościami handlowymi
  • Uzgodnienie polityki kredytowej i poziomu akceptowalnego ryzyka
  • Transfer ryzyka należności handlowych poprzez ubezpieczenie
  • Uzgodnienie polityki należności
Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Omówienie i poznanie strategii przedsiębiorstwa

  Przy wsparciu oraz zaangażowaniu CFO i/lub zarządu firmy.

 • Przełożenie strategii przedsiębiorstwa na strategię finansowania

  Wsparcie w przygotowaniu prognoz i modeli finansowych.

 • Audyt i rekomendacje

  Audyt zadłużenia jest wstępem do optymalizacji długu: do wyeliminowania bądź ograniczenia ryzyk związanych z finansowaniem, a także do zdyskontowania szans, jakie stwarza rynek finansowy. Rekomendacja audytu może być też punktem wyjścia do ponownej strukturyzacji długu firmy, czyli do refinansowania. W ramach tego kroku podejmujemy także konkretne działania oczekiwane przez Klienta.

Przy wsparciu oraz zaangażowaniu CFO i/lub zarządu firmy.

Źle poprowadzony proces pozyskania finansowania, a także optymalizacji, czy strukturyzacji długu może powodować napięcia na linii CFO – zarząd, wstrzymanie realizowanej już inwestycji bądź niemożliwość odblokowania cash flow.  Podpisana naprędce umowa kredytowa, zawierająca nieplanowane ograniczenia i dodatkowe kowenanty – nierzadko po wyższej cenie niż planowana – to efekt daleki od oczekiwanego. Nasi eksperci mogą pomóc w ograniczeniu takich ryzyk.

ARTYKUŁ Czym jest strukturyzacja finansowania?

Jaką rolę pełni strukturyzacja finansowania w prawidłowym rozwoju firmy? Czy każda firma strukturyzuje finansowanie? Co to znaczy optymalna struktura finansowania?

Przeczytaj

Dlaczego Grant Thornton?

Wsparcie doświadczonych ekspertów!

Specjaliści z Grant Thornton wspierają od dawna Przedsiębiorstwa w procesach kredytowych i M&A oferując doradztwo w zakresie modelowania finansowego oraz wycen aktywów. Od roku 2019 do palety usług dodaliśmy również wsparcie w zakresie pozyskania, strukturyzacji i optymalizacji długu, korzystając z niemal 20-letnich doświadczeń naszych ekspertów zdobytych po stronie bankowości korporacyjnej oraz po stronie zarządzającego finansami firmy. Nasza wiedza wynika z praktyki oraz bardzo dobrej orientacji w rynku finansowym, zarówno w finansowaniu bankowym, jak i pozabankowym, dzięki procesom pozyskania i optymalizacji finansowania, które prowadzimy w imieniu naszych Klientów.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Debt advisory – doradztwo w pozyskaniu, strukturyzacji i optymalizacji finansowania

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt