fbpx

GrantThornton

Obsługa prawna spółki

Treść artykułu

W ramach usługi bieżącego doradztwa korporacyjnego wspieramy przedsiębiorców, pomagając im prowadzić biznes w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Obsługa prawna spółki komandytowej i obsługa prawna spółki jawnej oraz innych spółek osobowych

Obejmuje w szczególności:

 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał wspólników związanych m.in. z takimi zagadnieniami jak: zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wypłata dywidendy, zmiana umowy spółki, zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłych spraw,
 • asystę lub uczestnictwo w posiedzeniu wspólników – także w charakterze pełnomocnika wspólnika,
 • doradztwo i wsparcie prawne spółki w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem, w szczególności takich jak:
  • zmiana wspólników, a w szczególności sprzedaż „udziałów” spółki komandytowej i jawnej (zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce) i wystąpienie wspólnika,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • wypłata dywidendy w spółce komandytowej i jawnej,
  • ustanowienie prokurenta,
 • reprezentację przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,
 • bieżący nadzór i koordynację procesu aktualizacji danych,
 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,
 • audyt wewnętrzny spraw korporacyjnych w spółce,
 • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych.

Obsługa prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz obsługa prawna spółki akcyjnej

Obejmuje w szczególności:

 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników i posiedzeń innych organów spółki, w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, wypłaty dywidendy, zmiany umowy spółki, zgody na dokonanie określonych czynności,
 • asystę lub uczestnictwo – także w charakterze pełnomocnika wspólnika – w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
 • doradztwo i wsparcie prawne w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółki, w szczególności takich jak:
  • sprzedaż udziałów i akcji w spółkach,
  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
  • dopłaty,
  • wypłaty dywidendy,
  • zmiany osobowe w organach spółek, w tym odwołanie i powołanie członków zarządu, radcy nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
  • ustanowienie prokurenta,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku bądź pokrycie straty, udzielenie absolutorium członkom organów,
 • przygotowanie i analizę wewnętrznych regulaminów, organów spółki
 • reprezentację przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,
 • bieżący nadzór i koordynację procesu aktualizacji danych,
 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki,
 • audyt spraw korporacyjnych w spółce,
 • prowadzenie dedykowanych szkoleń w zakresie prawnych i podatkowych aspektów prowadzenia działalności w określonej formie prawnej, a także odpowiedzialności członków organów i wspólników spółek,
 • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych,
 • dematerializacja akcji spółki akcyjnej.

 

 

Obsługa prawna oddziału spółki

Obejmuje:

 • doradztwo i wsparcie prawne w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziału, a między innymi:
  • zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do Repozytorium Dokumentów Finansowych
  • zmiana siedziby i adresu oddziału
  • zmiana zarządu i osoby uprawnionej do reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
 • reprezentację przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,
 • bieżący nadzór i koordynację procesu aktualizacji danych,

Nasze doświadczenie w obsłudze prawnej spółek i oddziałów:

W Grant Thornton, doradcy z zespołu Kancelarii Prawnej, przy wsparciu specjalistów z dziedziny podatków i rachunkowości, zapewniają obsługę prawną firmy. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia rozpoznajemy problemy oraz identyfikujemy potencjalne ryzyka prawne związane z prowadzoną przez nich działalnością i pomagamy je zminimalizować.

Naszymi Klientami są duże, międzynarodowe korporacje, jak również krajowi przedsiębiorcy. Dzięki współpracy z doradcami Grant Thornton z innych krajów możemy również zaoferować naszym Klientom wsparcie w działaniach podejmowanych na zagranicznych rynkach.

Zobacz prezentację

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane