fbpx

Treść artykułu

W ramach usługi bieżącego doradztwa korporacyjnego wspieramy przedsiębiorców, pomagając im prowadzić biznes w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Obsługa prawna spółki komandytowej i obsługa prawna spółki jawnej oraz innych spółek osobowych

Obejmuje w szczególności:

 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał wspólników związanych m.in. z takimi zagadnieniami jak: zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wypłata dywidendy, zmiana umowy spółki, zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłych spraw,
 • asystę lub uczestnictwo w posiedzeniu wspólników – także w charakterze pełnomocnika wspólnika,
 • doradztwo i wsparcie prawne spółki w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem, w szczególności takich jak:
  • zmiana wspólników, a w szczególności sprzedaż „udziałów” spółki komandytowej i jawnej (zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce) i wystąpienie wspólnika,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • wypłata dywidendy w spółce komandytowej i jawnej,
  • ustanowienie prokurenta,
 • reprezentację przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,
 • bieżący nadzór i koordynację procesu aktualizacji danych,
 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,
 • audyt wewnętrzny spraw korporacyjnych w spółce,
 • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych.

Obsługa prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz obsługa prawna spółki akcyjnej

Obejmuje w szczególności:

 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników i posiedzeń innych organów spółki, w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, wypłaty dywidendy, zmiany umowy spółki, zgody na dokonanie określonych czynności,
 • asystę lub uczestnictwo – także w charakterze pełnomocnika wspólnika – w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
 • doradztwo i wsparcie prawne w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółki, w szczególności takich jak:
  • sprzedaż udziałów i akcji w spółkach,
  • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
  • dopłaty,
  • wypłaty dywidendy,
  • zmiany osobowe w organach spółek, w tym odwołanie i powołanie członków zarządu, radcy nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
  • ustanowienie prokurenta,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku bądź pokrycie straty, udzielenie absolutorium członkom organów,
 • przygotowanie i analizę wewnętrznych regulaminów, organów spółki
 • reprezentację przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,
 • bieżący nadzór i koordynację procesu aktualizacji danych,
 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki,
 • audyt spraw korporacyjnych w spółce,
 • prowadzenie dedykowanych szkoleń w zakresie prawnych i podatkowych aspektów prowadzenia działalności w określonej formie prawnej, a także odpowiedzialności członków organów i wspólników spółek,
 • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych,
 • dematerializacja akcji spółki akcyjnej.

Obsługa prawna oddziału spółki

Obejmuje:

 • doradztwo i wsparcie prawne w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziału, a między innymi:
  • zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do Repozytorium Dokumentów Finansowych
  • zmiana siedziby i adresu oddziału
  • zmiana zarządu i osoby uprawnionej do reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
 • reprezentację przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,
 • bieżący nadzór i koordynację procesu aktualizacji danych,

Nasze doświadczenie w obsłudze prawnej spółek i oddziałów:

Doradcy Kancelarii prawnej Grant Thornton, przy wsparciu specjalistów z dziedziny podatków i rachunkowości, zapewniają obsługę prawną firmy. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia rozpoznajemy problemy oraz identyfikujemy potencjalne ryzyka prawne związane z prowadzoną przez nich działalnością i pomagamy je zminimalizować.

Naszymi Klientami są duże, międzynarodowe korporacje, jak również krajowi przedsiębiorcy. Dzięki współpracy z doradcami Grant Thornton z innych krajów możemy również zaoferować naszym Klientom wsparcie w działaniach podejmowanych na zagranicznych rynkach.

Zobacz prezentację

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Prawo holdingowe już wkrótce?

Niedawno zakończył się etap konsultacji społecznych projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Projekt przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu prawnego regulacji dotyczących prawa holdingowego. Obejmują one m. in. możliwość wydawania wiążących poleceń przez spółki dominujące, czy ograniczenie…

Najczęściej czytane