Obsługa prawna spółki

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Czym jest obsługa prawna spółki?

W ramach usługi korporacyjnego doradztwa prawnego wspieramy przedsiębiorców pomagając im prowadzić biznes zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres naszego doradztwa obejmuje w szczególności:

 • sprawy korporacyjne, tj. doradztwo związane z zmianą zarządu, zmianą umowy spółki, w tym siedziby, adresu, przedmiotu działalności, podwyższeniem i obniżeniem kapitału, sprzedażą udziałów, protokołowaniem uchwał zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, jak również zarządów;
 • zagadnienia compliance w obszarze sankcji oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym, wdrożenie procedur AML oraz weryfikacja statusu beneficjenta rzeczywistego;
 • weryfikacja i negocjacje umów cywilnych związanych z funkcjonowaniem spółki, w szczególności umowy najmu, dzierżawy, umów o współpracy.
 • Dla kogo jest obsługa prawna spółki?

  Naszymi Klientami są duże, międzynarodowe korporacje, jak również krajowi przedsiębiorcy. Dzięki współpracy z doradcami Grant Thornton z innych krajów możemy również zaoferować naszym Klientom wsparcie w działaniach podejmowanych na zagranicznych rynkach.

 • Kiedy skorzystać z obsługi prawnej spółki?

  Korzystanie z usług profesjonalnego doradcy w zakresie obsługi prawnej prowadzonej działalności jest kluczowe na każdym etapie rozwoju działalności. Problemy natury prawnej mogą się pojawić już na samym początku, jak i w jej toku. Wówczas wiedza i warsztat specjalisty mogą okazać się kluczowe dla przyszłości firmy.

 • Jakie są korzyści z obsługi prawnej spółki?

  Wdrożenie w własnej firmie rozwiązań najbardziej efektywnych z punktu widzenia prawa, finansów i podatków, które będą dostosowane do rozmiaru działalności i indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, a jednocześnie pozwolą na zachowanie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa członków zarządu, majątku spółki oraz jej właścicieli.

Zakres wsparcia

 • Obsługa prawna spółki komandytowej i obsługa prawna spółki jawnej oraz innych spółek osobowych

  Obejmuje w szczególności:

  • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał wspólników związanych m.in. z takimi zagadnieniami jak: zatwierdzenie sprawozdania finansowego, wypłata dywidendy, zmiana umowy spółki, zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłych spraw,
  • asystę lub uczestnictwo w posiedzeniu wspólników – także w charakterze pełnomocnika wspólnika,
  • doradztwo i wsparcie prawne spółki w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem, w szczególności takich jak:
   • zmiana wspólników, a w szczególności sprzedaż „udziałów” spółki komandytowej i jawnej (zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce) i wystąpienie wspólnika,
   • zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
   • wypłata dywidendy w spółce komandytowej i jawnej,
   • ustanowienie prokurenta,
  • reprezentację przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,
  • bieżący nadzór i koordynację procesu aktualizacji danych,
  • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością,
  • audyt wewnętrzny spraw korporacyjnych w spółce,
  • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych.
 • Obsługa prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz obsługa prawna spółki akcyjnej

  Obejmuje w szczególności:

  • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników i posiedzeń innych organów spółki, w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, wypłaty dywidendy, zmiany umowy spółki, zgody na dokonanie określonych czynności,
  • asystę lub uczestnictwo – także w charakterze pełnomocnika wspólnika – w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
  • doradztwo i wsparcie prawne w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółki, w szczególności takich jak:
   • sprzedaż udziałów i akcji w spółkach,
   • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
   • dopłaty,
   • wypłaty dywidendy,
   • zmiany osobowe w organach spółek, w tym odwołanie i powołanie członków zarządu, radcy nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
   • ustanowienie prokurenta,
   • zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku bądź pokrycie straty, udzielenie absolutorium członkom organów,
  • przygotowanie i analizę wewnętrznych regulaminów, organów spółki
  • reprezentację przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,
  • bieżący nadzór i koordynację procesu aktualizacji danych,
  • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki,
  • audyt spraw korporacyjnych w spółce,
  • prowadzenie dedykowanych szkoleń w zakresie prawnych i podatkowych aspektów prowadzenia działalności w określonej formie prawnej, a także odpowiedzialności członków organów i wspólników spółek,
  • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych,
  • dematerializacja akcji spółki akcyjnej.
 • Obsługa prawna oddziału spółki

  Obejmuje:

  • doradztwo i wsparcie prawne w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziału, a między innymi:
   • zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego do Repozytorium Dokumentów Finansowych
   • zmiana siedziby i adresu oddziału
   • zmiana zarządu i osoby uprawnionej do reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
  • reprezentację przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także w urzędach i rejestrach,
  • bieżący nadzór i koordynację procesu aktualizacji danych,
Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Etap koncepcyjny

  Każdy projekt rozpoczynamy od przygotowania zapotrzebowania informacyjnego oraz rozmowy z Klientem, w celu rozpoznania jego faktycznych potrzeb. Często bowiem okazuje się, że źródłem kłopotów są zupełnie niepozorne okoliczności. Następnie przystępujemy do prac analitycznych, w ramach których przedstawiamy podsumowanie, w tym wnioski płynące z weryfikacji i obszary potencjalnych ryzyk oraz przedstawiamy nasze rekomendacje. Po ustaleniu ostatecznego kierunku działań, przystępujemy do realizacji prac.

 • Etap wdrożeniowy

  Etap wdrożeniowy to realizacja projektu, zgodnie z ustalonym wcześniej kierunkiem, w oparciu o przygotowany harmonogram. Po naszej stronie pozostaje przygotowanie wszelkiej uzgodnionej dokumentacji prawnej, weryfikacja prawidłowości złożonych podpisów, a czasami także podpisanie dokumentów w imieniu Klienta, na podstawie udzielonych wcześniej pełnomocnictw przed notariuszem oraz ich złożenie do sądu rejestrowego albo właściwych organów i instytucji.

   

Każdy projekt rozpoczynamy od przygotowania zapotrzebowania informacyjnego oraz rozmowy z Klientem, w celu rozpoznania jego faktycznych potrzeb. Często bowiem okazuje się, że źródłem kłopotów są zupełnie niepozorne okoliczności. Następnie przystępujemy do prac analitycznych, w ramach których przedstawiamy podsumowanie, w tym wnioski płynące z weryfikacji i obszary potencjalnych ryzyk oraz przedstawiamy nasze rekomendacje. Po ustaleniu ostatecznego kierunku działań, przystępujemy do realizacji prac.

Nasi doradcy monitorują przebieg procesu, czuwają nad realizacją prac zgodnie z ustalonym harmonogramem, a po jego zakończeniu przedstawiają podsumowanie zawierające instrukcje, co do dalszego postępowania.

RAPORT Produkcja prawa bliska kolejnego rekordu

W trzech pierwszych kwartałach 2023 r. przyjęto w Polsce 25,6 tys. stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu. To wzrost o 19% rok do roku.

Przeczytaj

Grant Thornton on Twitter

Zapewniamy kompleksową obsługę!

W Grant Thornton, doradcy z zespołu Kancelarii Prawnej, przy wsparciu specjalistów z dziedziny podatków i rachunkowości, zapewniają obsługę prawną firmy. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia rozpoznajemy problemy oraz identyfikujemy potencjalne ryzyka prawne związane z prowadzoną przez nich działalnością i pomagamy je zminimalizować. Wsłuchujemy się w głosy Klientów, a nasze rozwiązania i rekomendację są projektowane indywidualnie i dostosowane do rozmiarów działalności oraz potrzeb przedsiębiorców

 • The Legal 500

  w kategorii “Commercial, Corporate and M&A”

 • 10 lat+

  doświadczenia na rynku

 • 1000+

  ekspertów udzielających wsparcia w ramach GT

Rocznica powstania Zespołu Kancelarii Prawnej w Grant Thornton [ZOBACZ WIDEO]

Kiedy mieliśmy 10 lat.. | Rocznica powstania Zespołu Kancelarii Prawnej w Grant Thornton

Zapytaj o ofertę usługi

Obsługa prawna spółki

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt