Doradztwo finansowe

Kompleksowe wsparcie instytucji, spółek, przedsiębiorców i inwestorów w podejmowaniu ważnych decyzji finansowych

Fuzje i Przejęcia

Poznaj prawdziwą wartość swojego biznesu

Wspieramy naszych Klientów, gdy chcą poznać obiektywną wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, zamierzają wycenić wartości niematerialne i prawne (np. znak towarowy), noszą się z zamiarem zakupu/sprzedaży akcji/udziałów i chcą znać ich obiektywną wartość rynkową, chcą alokować w bilansie cenę nabycia po przejęciu innego podmiotu, potrzebują niezależną opinię na okoliczność ekspertyz sądowych bądź sporów właścicielskich, planują ocenę i/lub analizę efektywności planowanych projektów inwestycyjnych, szukają sposobu na pozyskanie, strukturyzację i optymalizację długu lub potrzebują stworzenia nowego modelu finansowego lub weryfikacji istniejącego.
Skontaktuj się

Co aktualnie warto wiedzieć?

Rzetelne doradztwo powinno być głęboko osadzone w specyfice każdego przedsiębiorstwa

Wspierając w towarzyszących Państwa działalności wyzwaniach, będziemy kierować się specyfiką branży, w której funkcjonuje Państwa firma. Aktywnie analizujemy prawo branżowe, czynniki konkurencyjne i trendy rynkowe. Dzięki temu włączamy się w realizację wyzwań stojących przed naszymi klientami i dostarczamy kompleksowe odpowiedzi oraz rekomendacje w pełni dostosowane do potrzeb naszych Klientów i osadzone w realiach ich biznesu.

W tym jesteśmy dobrzy

Aktualne wyzwania/zagrożenia, nowe regulacje

Transakcje M&A w 2023 r. – case study od Grant Thornton

Eksperci Grant Thornton doradzali w 2023 r. w blisko 30 sfinalizowanych transakcjach na rynku fuzji i przejęć o łącznej wartości ok. 1 mld euro. W ramach poniższego opracowania chcieliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami poprzez przybliżenie wybranych transakcji wraz z omówieniem sytuacji w określonych branżach oraz na rynku M&A w Polsce.

Sprawdź

Jak ustalić wartość firmy?

Ustalenie rzeczywistej wartości biznesu, jest istotne dla przedsiębiorcy, który planuje sprzedaż firmy, analizuje ofertę potencjalnego lub obecnego wspólnika, gotowego dokapitalizować prowadzoną działalność albo planującego wyjść z firmy, bądź chce ocenić, jaki wymierny efekt przyniosły lata mozolnego budowania biznesu. Wiedza ta może mieć wpływ na decyzje o przyszłości własnej oraz firmy.

Sprawdź

Alokacja ceny nabycia – czym jest i dlaczego Twoja firma może jej potrzebować?

Alokacja ceny nabycia (ang. Purchase Price Allocation, w skrócie PPA) jest procesem określającym wartość godziwą każdego z aktywów i zobowiązań przejmowanej spółki na dzień transakcji. W procesie tym ujawniane są również nowe pozycje bilansowe, takie jak wartości niematerialne i prawne oraz wartość firmy, które wcześniej nie stanowiły majątku przejmowanego podmiotu.

Sprawdź

Czym jest strukturyzacja finansowania?

Wzrost kosztów finansowania, nowe regulacje nadzoru przekładające się na zmianę kryteriów oceny kredytobiorców przez banki, wojna w Ukrainie, kłopoty banków w Ameryce i inne czynniki występujące w gospodarce sprawiają, że dostępność finansowania dla firm staje się bardziej ograniczona. Tym samym firmy muszą przykładać coraz większą uwagę do zarządzania długiem, co wiąże się z koniecznością strukturyzacji finansowania.

Sprawdź

Jak uniknąć błędów w strukturyzowaniu finansowania?

Najczęściej popełniane błędy w strukturyzowaniu finansowania bankowego to niedocenianie znaczenia całego procesu pozyskania finansowania, lekceważenie jego poszczególnych składowych, brak odpowiedniego przygotowania procesu i sprowadzanie wszystkiego do kryterium ceny. Błędów i niedopatrzeń może być jednak znacznie więcej.

Sprawdź

Zadowoleni Klienci

Benefit Systems Int.

Programy dodatkowych świadczeń pracowniczych

 • Nasze wsparcie:

  Wycena spółki Benefit Systems International oraz 9 innych spółek zagranicznych, wchodzących w skład grupy. Wyceny zostały sporządzone metodą DCF na cele wewnętrzne grupy

PKO TFI

Branża finansowa

 • Nasze wsparcie:

  Regularna wycena spółek, w których PKO TFI posiada zaangażowanie w kapitale. Wycena przeprowadzana jest w celu ustalenia wartości lokat funduszu, które stanowią wyceniane spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Branża finansowa

 • Nasze wsparcie:

  Alokacja ceny nabycia

 • Target

  Armenia Securities Exchange

Allegro

E-commerce

 • Nasze wsparcie:

  Alokacja ceny nabycia

 • Target

  Spółka z branży eventowej, Opennet Sp. z o.o., X-Press Couriers Sp. z o.o.

Agora

Branża wydawnicza

 • Nasze wsparcie:

  Alokacja ceny nabycia

 • Target

  Eurozet Sp. z o.o. , HRLink Sp. z o.o.

Polski Fundusz Rozwoju

Branża finansowa

 • Nasze wsparcie:

  Wycena metodą DCF oraz skorygowanych aktywów netto spółki H. Cegielski – Poznań S.A. Wycena została przeprowadzona na potrzeby transakcyjne

Ciech Trading

Branża chemiczna

 • Nasze wsparcie:

  Wycena wartości rynkowej bazy klientów spółki. Wycena została sporządzona w związku z reorganizacją grupy kapitałowej Ciech

KGHM TFI

Branża finansowa

 • Nasze wsparcie:

  Fairness opinion

FAQ Doradztwo finansowe

 • 1. Na czym polega doradztwo finansowe?

  Świadcząc usługi doradztwa finansowego przyświeca nam zawsze podstawowy cel – pomoc klientom w podejmowaniu dobrych wyborów. Analizujemy całościowo ekonomiczny kontekst problemu decyzyjnego oraz dostarczone dokumenty i informacje finansowe, w rezultacie przedstawiamy różne opcje decyzyjne lub rekomendujemy w naszej ocenie najlepsze rozwiązanie. Przygotowujemy raporty, opinie i narzędzia:
  • wykorzystywane w procesach decyzyjnych (np. biznesplany, modele finansowe),
  • przedstawiające argumenty do prowadzenia rozmów i negocjacji (np. wyceny transakcyjne, doradztwo Debt Advisory, opinie w sporach gospodarczych),
  • umożliwiające przeprowadzenie operacji księgowych i formalno-prawnych (np. alokacje cen nabycia, testy na utratę wartości, testy prywatnego inwestora/wierzyciela)

 • 2. Kiedy skorzystać z doradcy finansowego?

  Najczęściej wspieramy naszych Klientów, gdy chcą:
  • poznać obiektywną wartość przedsiębiorstwa jego aktywów lub zorganizowanej części,
  • zamierzają wycenić wartości niematerialne i prawne (np. znak towarowy, relacje z klientami, zawarte kontrakty),
  • noszą się z zamiarem zakupu/sprzedaży akcji/udziałów i chcą znać ich godziwą wartość rynkową,
  • chcą alokować w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym cenę nabycia aktywów po przejęciu innego podmiotu,
  • potrzebują niezależną opinię na okoliczność sporów gospodarczych z innymi podmiotami bądź sporów właścicielskich,
  • planują ocenę i/lub analizę efektywności planowanych projektów inwestycyjnych,
  • szukają sposobu na pozyskanie, strukturyzację i optymalizację długu bankowego i prywatnego,
  • potrzebują stworzenia nowego modelu finansowego na potrzeby wewnętrzne lub weryfikacji istniejącego.

 • 3. Jakie są korzyści z doradztwa finansowego?

  Podstawową korzyścią odnoszoną przez naszego klienta jest szybkie i kompleksowe wyposażenie w wiedzę i dokumenty, pozwalające na racjonalne podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o przesłanki finansowo-ekonomiczne. Dajemy naszym klientom poczucie wykonania niezależnych i profesjonalnych analiz finansowych i wycen. Jesteśmy zawsze dostępni aby pomóc rozwiązać trudne wyzwania finansowe wymagające szybkiego i elastycznego działania dostosowanego do specyfiki potrzeb klienta.

Mariusz Maik

Mariusz jest odpowiedzialny za obszar wycen i doradztwa finansowego. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w branży konsultingowej. Koordynuje prace zespołów realizujących usługi w zakresie konsultingu, wycen, modelowania biznesowego, analizy finansowej, biorąc bezpośredni udział w realizacji kluczowych projektów. Jest również ekspertem w obszarze doradztwa transakcyjnego. Skutecznie doradzał klientom zarówno w procesach kupna, jak i sprzedaży przedsiębiorstw oraz w pozyskaniu inwestora. Realizuje projekty związane z analizą i oceną możliwych scenariuszy optymalizacji zaangażowania kapitałowego w spółkach. Jest Certyfikowanym Project Managerem (Certified Project Management Associate IPMA Level D®). W trakcie swojej kariery kierował oraz zrealizował wiele projektów doradczych, między innymi w branży paliwowej, górnictwa nafty i gazu, energetycznej, FMCG, farmaceutycznej, motoryzacyjnej oraz na rzecz administracji publicznej i samorządów lokalnych. W 2017 roku dołączył do zespołu konsultingu Grant Thornton.

Dlaczego Grant Thornton?

Eksperci Grant Thornton dostarczą Państwu obiektywnej wyceny wartości dla potrzeb podejmowania decyzji zarządczych/właścicielskich. Wesprą Państwa we wszelkich aspektach biznesowych i pozabiznesowych, w których wycena wartości lub analiza finansowa będzie kluczowym argumentem negocjacyjnym z wewnętrznymi lub zewnętrznymi interesariuszami. Ponad 20-osobowy Zespół Corporate Finance w kilku biurach, z szerokim dostępem do ekspertów innych dziedzin w ramach Grant Thornton z powodzeniem realizuje projekty dla firm polskich i zagranicznych.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 miastach

 • 2400+

  zadowolonych Klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Doradztwo finansowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt