fbpx

GrantThornton

Likwidacja spółki i oddziału

Treść artykułu

Zakończenie działalności firmy jest w określonych sytuacjach konieczne. Kluczem do sprawnego i bezpiecznego wycofania się z biznesu jest wybór najbardziej korzystnego sposobu zakończenia działalności gospodarczej, uwzględniającego specyfikę danej działalności, jak również składniki majątku spółki i ryzyka związane z likwidacją.

Likwidacja spółki i oddziału – zakres wsparcia:

  • doradztwo obejmujące określenie kluczowych aspektów prawnych, podatkowych i księgowych związanych z zakończeniem działalności w Polsce, a w szczególności określenie odpowiedzialności członków organu i likwidatorów oraz transferu pozostałego po likwidacji majątku do wspólników,
  • sporządzenie harmonogramu procesu likwidacji oraz bieżący nadzór nad jego realizacją, w tym także koordynację przepływu informacji i dokumentów
  • przygotowanie uchwał związanych z otwarciem i zakończeniem likwidacji oraz ustanowieniem likwidatora, jak również kompletu pozostałych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu likwidacji i wykreślenia spółki lub oddziału z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  • asystę bądź uczestnictwo – w charakterze pełnomocnika wspólnika/akcjonariusza – w zgromadzaniu wspólników bądź walnym zgromadzeniu,
  • przygotowanie i złożenie w imieniu Klienta wniosku o publikację ogłoszenia o likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  • reprezentację Klienta w postępowaniu przed sądem rejestrowym,bieżące wsparcie w zakresie zagadnień związanych z zakończeniem działalności, w tym w szczególności rozwiązania
  • umów cywilnych i pracowniczych związanych z funkcjonowaniem biznesu oraz archiwizacją ksiąg i dokumentów spółki,
  • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Ważny fragment

Kancelaria Prawna Grant Thornton wpiera Klientów także w procesach reorganizacji biznesu, w tym w szczególności w procesach przekształcenia formy prowadzonej działalności, połączenia i podziału spółek, aportów i sprzedaży przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części. Więcej szczegółów w tym zakresie znajduje się w zakładce REORGANIZACJE.

Jak zlikwidować spółkę?

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej jest procesem rozłożonym w czasie, składającym się z kilku kluczowych etapów, których realizacja jest  konieczna do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z kolei likwidacja spółki komandytowej albo likwidacja spółki jawnej są – co do zasady – procesami znacznie krótszymi. Niezależnie jednak od formy prowadzenia działalności kluczowe jest określenie stanu, w jakim znajduje się spółka i możliwości realizacji projektu. Właścicielom likwidowanej spółki zależy bowiem na spieniężeniu bądź wycofaniu z niej majątku, przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności wspólników i członków organów za realizowane działania oraz sprawne zakończenie procesu.

Doradcy Kancelarii Prawnej Grant Thornton, przy wsparciu specjalistów z dziedziny podatków i rachunkowości doradzają Klientom w zakresie wyboru najbardziej korzystnego sposobu zakończenia działalności gospodarczej w Polsce, mając na celu szybkie i bezpieczne dla właścicieli  wyjście z biznesu.

Zobacz prezentację

Inne artykuły z kategorii: Założenie i reorganizacja biznesu Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane