Likwidacja spółki i oddziału

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Jak zlikwidować spółkę lub oddział?

Zakończenie działalności firmy jest w określonych sytuacjach konieczne. Kluczem do sprawnego i bezpiecznego wycofania się z biznesu jest wybór najbardziej korzystnego sposobu zakończenia działalności gospodarczej, uwzględniającego specyfikę danej działalności, jak również składniki majątku spółki i ryzyka związane z likwidacją.

 • Kiedy zdecydować się na likwidację spółki?

  Jeżeli prowadzona działalność nie przynosi oczekiwanych zysków, nie rozwija się w planowany sposób albo z wielu innych powodów cel biznesowy prowadzenia spółki ustaje, jedynym słusznym kierunkiem może okazać się likwidacja spółki. Jest to rozwiązanie dedykowane podmiotom, które posiadają majątek wystarczający na uregulowanie ciążących na spółce zobowiązań i zamknięcie bieżącej działalności.

 • Kluczowe elementy przy likwidacji spółki

  Niezależnie od formy prowadzenia działalności kluczowe jest określenie stanu, w jakim znajduje się spółka i możliwości realizacji projektu. Właścicielom likwidowanej spółki zależy bowiem na spieniężeniu bądź wycofaniu z niej majątku, przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności wspólników i członków organów za realizowane działania oraz sprawne zakończenie procesu.

 • Likwidacja a forma prawna spółki

  Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej jest procesem rozłożonym w czasie, składającym się z kilku kluczowych etapów, których realizacja jest konieczna do wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z kolei likwidacja spółki komandytowej albo likwidacja spółki jawnej są – co do zasady – procesami znacznie krótszymi.

Zakres wsparcia

 • Doradztwo prawne, podatkowe i księgowe

  Doradztwo obejmujące określenie kluczowych aspektów prawnych, podatkowych i księgowych związanych z zakończeniem działalności w Polsce, a w szczególności określenie odpowiedzialności członków organu i likwidatorów oraz transferu pozostałego po likwidacji majątku do wspólników,

 • Sporządzenie harmonogramu procesu likwidacji

  A także bieżący nadzór nad jego realizacją, w tym także koordynację przepływu informacji i dokumentów.

 • Przygotowanie uchwał związanych z otwarciem i zakończeniem likwidacji oraz ustanowieniem likwidatora

  Jak również kompletu pozostałych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu likwidacji i wykreślenia spółki lub oddziału z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 • Wsparcie na zgromadzaniu wspólników/walnym zgromadzeniu

  Asysta bądź uczestnictwo – w charakterze pełnomocnika wspólnika/akcjonariusza – w zgromadzaniu wspólników bądź walnym zgromadzeniu.

 • Wniosek do MSiG

  Przygotowanie i złożenie w imieniu Klienta wniosku o publikację ogłoszenia o likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 • Reprezentowanie Klienta

  Reprezentację Klienta w postępowaniu przed sądem rejestrowym, bieżące wsparcie w zakresie zagadnień związanych z zakończeniem działalności, w tym w szczególności rozwiązania.

 • Wsparcie w rozwiązaniu umów cywilnoprawnych

  Wszelkie umowy związane z prowadzoną działalnością, w tym w szczególności umowy z pracownikami, umowy najmu, umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych muszą zostać rozwiązane przed zakończeniem likwidacji. Zdarza się, że przygotowanie odpowiednich dokumentów oraz negocjacje z drugą stroną bywają ogromnym wyzwaniem. Dodatkowo, większość spółek będzie zobowiązana do zawarcia umów z archiwum, w którym będą przechowywane księgi i dokumenty podmiotu, po jego likwidacji. Grant Thornton wspiera Klientów w realizacji obowiązków z tym związanych.

 • Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

  Może zdarzyć się tak, że majątek spółki nie pozwala na uregulowanie ciążących na niej zobowiązań i tym samym likwidację spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli spółka jest niewypłacalna w świetle właściwych przepisów, alternatywą może być złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i otwarcie procedury upadłościowej, w ramach której pozostały majątek spółki zostanie upłynniony, a wierzyciele zaspokojeni w maksymalnie dużym stopniu, zgodnie z ustalonym planem. Grant Thornton wspiera Klientów w analizie przesłanek upadłości i przygotowaniu odpowiedniego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zobacz pozostałe (3)
Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Etap koncepcyjny

  W ramach tego etapu szczegółowo analizujemy sytuację prawną spółki pod kątem obowiązków związanych z likwidacją, przygotowujemy szczegółowy harmonogram procesu oraz opis działań, niezbędnych do podjęcia po stronie Klienta.

 • Etap wdrożeniowy

  Proces likwidacji wygląda następująco:
  Krok 1. Otwarcie likwidacji – otwarcie likwidacji następuje najczęściej na podstawie podjętej uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia
  Krok 2. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – po otwarciu likwidacji konieczne jest ogłoszenie w dedykowanym do tego miejscu, tj. w MSIG o otwarciu likwidacji i wezwanie wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności spółce
  Krok 3. Czynności likwidacyjne. W trakcie tego etapu następuje zakończenie bieżącej działalności Spółki i upłynnienie majątku, konieczne jest wypowiedzenie umów.
  Krok 4. Zakończenie działalności. Po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia, możliwe jest podjęcie uchwał o zakończeniu działalności oraz podziale majątku, pozostałego po likwidacji spółki, a następnie złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.
  Krok 5. Wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach tego etapu szczegółowo analizujemy sytuację prawną spółki pod kątem obowiązków związanych z likwidacją, przygotowujemy szczegółowy harmonogram procesu oraz opis działań, niezbędnych do podjęcia po stronie Klienta.

W przypadku spółek osobowych, najczęściej odstępuje się od likwidacji spółki zgodnie z wskazaną powyżej procedurą, przepisy pozwalają bowiem na zastosowanie uproszczeń i rozwiązanie spółki w krótkim terminie, bez przeprowadzenia procedury likwidacji.

ARTYKUŁ Likwidacja spółki z o.o. – od czego zacząć?

Jakie są przyczyny rozwiązania spółki z o.o.? Jakie kroki podjąć w celu otwarcia likwidacji w związku z podjęciem uchwały o rozwiązaniu spółki przez wspólników?

Przeczytaj

Dlaczego Grant Thornton?

Szybkie i bezpieczne wyjście z biznesu!

Doradcy Kancelarii Prawnej Grant Thornton, przy wsparciu specjalistów z dziedziny podatków i rachunkowości, doradzają Klientom w zakresie wyboru najbardziej korzystnego sposobu zakończenia działalności gospodarczej w Polsce, mając na celu szybkie i bezpieczne dla właścicieli wyjście z biznesu.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Likwidacja spółki i oddziału

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt