Jednostki samorządu terytorialnego

Skontaktuj się

Maria Murawska

Senior Menedżer

Grant Thornton wspomaga jednostki samorządu terytorialnego przede wszystkim w zakresie pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej i dotacji z innych źródeł (m. in. z budżetu państwa), a także w zakresie przygotowywania dokumentów strategicznych, wyznaczających kierunki ich rozwoju.

Nasza współpraca z samorządami polega na udzielaniu kompleksowego wsparcia tym jednostkom, zarówno w zakresie przygotowania dokumentacji o dofinansowanie projektu, jak i dokumentu o charakterze strategicznym.

Nasi eksperci to grupa specjalistów mających pełną, a co najważniejsze aktualną wiedzę na temat programów dostępnych dla JST. Każdego dnia analizujemy zmiany zachodzące na bardzo dynamicznie zmieniającym się rynku funduszy, a także korzystamy ze szkoleń i warsztatów, dzięki którym jesteśmy zawsze na bieżąco ze wszystkim co dzieje się w naszej branży.

Wybierając Grant Thornton, możesz mieć pewność, że otrzymasz wsparcie kompetentnych ludzi, a w efekcie najwyższej jakości usługę.

Fundusze europejskie dla firm 2021-2027

W nowej perspektywie finansowej Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 przedsiębiorstwa będą mogły ponownie skorzystać z licznych możliwości dofinansowania.

Poznaj je!

Zakres wsparcia

Wspieramy samorządy w:

 • Przygotowywaniu programów rewitalizacji

  w których dokonujemy delimitacji obszarów zdegradowanych i identyfikacji przedsięwzięć mających na celu eliminację sytuacji problemowej

 • Przygotowywaniu strategii rozwoju/planu rozwoju

  diagnozujących istniejące problemy i potrzeby oraz kierunki rozwoju i planowane przedsięwzięcia

 • Pisaniu wniosków unijnych

  zarówno na realizację działań o charakterze infrastrukturalnym, jak i społecznym

 • Opracowywaniu studiów wykonalności

  pod dotacje przedstawiających szczegółową charakterystykę planowanego działania oraz jej efektywność finansową i ekonomiczną

 • Obsłudze JST w zakresie poprawy efektywności energetycznej

  poprzez tworzenie dokumentów i analiz umożliwiających samorządom realizację projektów proekologicznych.

Strategie rozwojowe samorządów po nowemu

Jak tworzyć dokumenty strategiczne JST w oparciu o nowe regulacje dotyczące prowadzenia polityki rozwojowej

Zobacz poradnik

Najczęściej czytane