fbpx

Treść artykułu

Grant Thornton wspomaga JST podczas badania ich sprawozdań finansowych, wdrożeniu standardów EPSAS do sprawozdawczości finansowej, pozyskaniu finansowania, wzroście efektywności kontroli wewnętrznych czy wykrywaniu nadużyć.

Prowadzimy szkolenia dotyczące nowych standardów rachunkowości dla sektora publicznego (IPSAS/EPSAS), pomagamy ocenić, jaki wpływ będzie miało wdrożenie EPSAS na sprawozdanie finansowe. Znajdujemy sposoby finansowania inwestycji, które ze względu na swoją specyfikę nie są zaliczane do długu publicznego.

Grant Thornton jest gotowy! Mimo nadzwyczajnej sytuacji nieprzerwanie świadczymy usługi. Skontaktuj się z nami.
Tu możesz przeczytać jakie działania wprowadziliśmy >>

Nasz zespół ekspertów pomoże zweryfikować system kontroli wewnętrznych w JST, co przyczyni się do wzrostu efektywności jednostki i skuteczniejszym wykorzystaniu zasobów publicznych. Nasi specjaliści pomogą wdrożyć rozwiązania przeciwdziałające nadużyciom, co ograniczy ryzyko ich wystąpienia.

W Grant Thornton rozumiemy specyfikę jednostek samorządu terytorialnego, znamy przepisy regulujące ich działalność oraz wiemy, jak duża odpowiedzialność spoczywa na organach JST. Znając ryzyka związane z aktywnością jednostek samorządu terytorialnego, a także wiedząc, jak ważna jest ich transparentność, wysoka jakość raportowania finansowego czy efektywność w zarządzaniu finansami publicznymi, jesteśmy partnerem w rozwoju JST, wspomagamy ich działania i pomagamy rozwiązywać bieżące problemy.

Nasi specjaliści podchodzą do usług świadczonych dla jednostek samorządu terytorialnego z pełnym zaangażowaniem, dążąc nie tylko do świadczenia usług zgodnych z wymogami ustawowymi, ale również kreując wartość dodaną dla jednostek samorządu terytorialnego, jak również obywateli zamieszkujących jej terytorium.

Nasi eksperci mają doświadczenie we współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli (NIK) jak również M.St. Warszawa.

Zobacz prezentację

Najczęściej czytane